DİJİTAL ŞİRKETLEREĞİTİM

Eğitimde dijital dönüşüm devam edecek

0

Uzaktan eğitim uygulamalarından üst düzeyde verim almak için tüm sistemlerin entegre bir şekilde kolay erişilebilir, kullanılabilir ve ölçülebilir olması gerektiğini söyleyen Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, yeni dönemdeki eğitim anlayışında teknoloji kullanımının ve dijitalleşmenin devam edeceğini de ekliyor.

Fatih Öztürk, 1973 yılında İstanbul’da doğdu ve lise eğitimimi Bilfen’de tamamlayarak İngiltere Bournemouth Üniversitesi’nde finans eğitimi aldı. 1997 yılında ise Bilfen Eğitim Kurumları’nda çalışma hayatına başlayan Öztürk, Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak başta grubun lokomatif markası Bilfen Okulları olmak üzere grubun diğer tüm şirketleri ile de yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Pandemiyle gelen kriz ve belirsizlik ortamına birçok sektör hazırlıksız yakalandı fakat dönüşüm sürecini başlamış ya da tamamlamış olan kuruluşlar için bu dönem daha rahat bir şekilde yönetildi. Eğitim sektörü ise uzaktan eğitim hizmetleriyle sürece hızlı adapte olan endüstrilerden birisi oldu. Köklü bir kurum olan Bilfen Eğitim Kurumları da bu dönemi daha kontrollü yürüten kuruluşlar arasında yerini aldı. Devamını merak ettiğimiz sürecin ayrıntılarını Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’e sorduk. Öztürk, Bilfen Eğitim Kurumları’nın 2020 yılını şöyle anlattı:

“Birçok kurum henüz fikir aşamasındayken biz uzaktan eğitim faaliyetlerimize çoktan başlamıştık”

“Bilfen Şirketler Topluluğu da Covid-19 salgınının olası etkileri doğrultusunda hizmet verdiği tüm sektör için değerlendirmelerini ayrı ayrı yaptı. Bu dönemde teknolojik yatırımların önemi anlaşıldı. Okullarımızda hali hazırda bir online altyapımız olmasına rağmen, mevcut olan yapıyı daha da geliştirmek, sürecin uzaması ile beraber dünyada da kabul görmüş birçok yeniliği sistemimize entegre etmek için çok ciddi yatırımlar yaptık.

Pandemi sürecine baktığımızda birçok eğitim kurumunun yeni başladığı uzaktan eğitim süreci, Bilfen Okulları’nda uzun yıllardır “e-etüt” adı altında öğrencilerimize uygulanıyordu. Biz bu süreçte yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz tecrübe ile sistemimizi güçlendirmeye ve bu alana yatırım yapmaya devam ettik. Uzaktan eğitim araçlarını hızlıca değerlendirdik. En uygun modelleri sistemimize entegre ettik. Birçok kurum, kuruluş ya da kişi henüz fikir aşamasındayken biz çoktan uzaktan eğitim faaliyetlerimize başlamıştık. Online ve offline eğitimler ile başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerimizi hızlıca zenginleştirerek online etütler, online zümre toplantıları, online veli toplantıları, online kayıt görüşmeleri, online seminerler, online etkinlikler gibi birçok faaliyeti sanal ortama taşıdık. Benzetmek gerekirse, sanal bir okul kurduğumuz bu dönemde tüm öğrencilerimize temel derslerin yanında müzik ve görsel sanatlar gibi derslerin de olduğu tüm alanlarda eğitim imkânı sunmuş olduk.”

“1 yılda online eğitime yaptığımız yatırım 130 milyon TL”

Bu dönemdeki kazanımlar, şirketlerin gelecekteki vizyonlarını ve yatırım planlarını da büyük ölçüde etkiledi. Koşullar normale dönse dahi uzaktan eğitimin devam edeceğini düşünen Fatih Öztürk, online eğitim yatırımlarının 130 milyon TL’ye ulaştığını söyledi:

“Dünya değişiyor. Dijital teknolojiler hiç olmadığı kadar hayatımızın bir parçası haline gelirken eğitim sistemlerinde de yapısal değişiklikleri beraberinde getiriyor ya da değişime zorluyor. 2020 yılına hâkim olan salgın krizi bu dönüşümü hızlandırmakta oldukça etkili oldu. Bu süreçte özel okullar da geliştirdikleri dijital eğitim platformları aracılığıyla eğitimlerine online olarak devam etti. Buradan hareketle, salgın nedeniyle bugünlerde zorunlu olarak uygulamaya konan uzaktan eğitimin bir süre sonra koşullar normale dönse bile devam edeceğini öngörüyoruz.

Eğitimde dijitalleşme aslında uzun yıllardır konuşulan bir kavram olmasına rağmen pandemi süreciyle beraber evlere çok hızlı giriş yaptı. Herkes okulun duvarlarla sınırlı olmadığını gördü. Teknolojinin öğretim sürecini destekleyici, tamamlayıcı ve geliştirici bir araç olarak kullanımı her geçen gün artmaya başladı. Bu doğrultuda eğitimde fiziki yatırımların yanı sıra, teknolojik yatırımların da önemi anlaşıldı. Okullarımızda hali hazırda bir online altyapımız olmasına rağmen, mevcut olan yapıyı daha da geliştirmek, sürecin uzamasıyla beraber dünyada da kabul görmüş birçok yeniliği sistemimize entegre etmek için çok ciddi yatırımlar yaptık. 2020 Mart ayından günümüze kadar online eğitim yatırımlarına ayırdığımız bütçe 130 milyon TL’yi buldu.”

“Uzaktan eğitim araçlarımızı her senaryoya uygun olacak şekilde dizayn ettik”

Günümüzde, eğitimde artık daha efektif kullanılmaya başlanan teknoloji, özellikle bu dönemde eğitimin ayrılmaz bir parçası hale geldi. Bilfen Eğitim Kurumları ise eğitim kalitesinin devamlılığı ve artışı için önemli teknoloji yatırımları yaptı. Fatih Öztürk, altyapıdan akıllı tahta sistemlerine kadar yapılan kapsamlı teknoloji yatırımlarını paylaştı:

“Bu süreçte Bilfen Okulları online eğitim sürecini kesintisiz uygulayan kurumlar arasında yerini aldı. Bilfenli öğrenciler, kullandıkları uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken bugüne kadar online sınavlarda 15 milyona yaklaşan soru çözümü gerçekleştirdi. Bilfen Okulları’nın online eğitim platformuna günlük ortalama giriş yapan 3 bin 145 öğretmen, bugüne kadar 2,5 milyonu geçen online derste 76 milyon dakika konu anlatımında bulundu.

Pandemi döneminin uzaması ihtimaline karşın bu konuda ciddi çalışmalar yaptık. Altyapı ve güvenlik yatırımlarının yanı sıra, uzaktan eğitim araçlarımızı her senaryoya göre dizayn ettik. İnternet ve sunucu altyapısının güçlendirilmesi, internet bant genişliklerinin (mevcut hızların 4 katına) artırılması, tüm bilişim altyapısının güvenliğini sağlayan yeni yatırımların yapılması, akıllı tahta sistemlerinin ses ve görüntü sistemleriyle uzaktan eğitime uygun hale getirilmesi, dokunmatik ekranlı bilgisayar, tablet bilgisayar, grafik (touchpad) tablet gibi uzaktan eğitimi destekleyici cihazların alınması, uzaktan eğitim yazılımlarının güncellenmesi, geliştirilmesi ve bunun için yeni personel istihdamı yapılması, uzaktan eğitime yönelik yeni yazılım, uygulama ve içeriklerin alım/lisans yatırımlarının yapılması gibi birçok alanda ciddi maliyetli yatırımlar yaptık.”

“Önümüzdeki döneme hibrit eğitim sistemi hakim olacak”

Yeni normalde eğitim sistemlerinin nasıl devam edeceği tam olarak bilinmese de tahminler, uzaktan ya da hibrit bir sistemle sürdürebileceği yönünde. Bu düşünce ile ortak fikre sahip olan Fatih Öztürk, Türkiye’de eğitim sistemlerinin geleceğini şöyle yorumladı:

“Hatırlanacağı gibi bir dönem özel okul alanında hızlı bir büyüme vardı. Her gün yeni bir okul açılıyor, zincir markalar okul sayılarını hızla artırıyordu. Covid-19’un ortaya çıkışı ve kısa zaman içinde hızla yayılması hem dünyada hem de Türkiye’de var olan tüm sistemlerin sorgulanmasına neden oldu. Eğitim sektörü de bu dönemde dönüşen ve sorgulanan sektörlerden biri oldu. Yeni normal şartlarına uygun olarak üretmeye devam eden, ürettiği şeyi ya da bilgiyi bu süreçlere uygun olarak sunabilenler farklarını ortaya koydu.

2021- 2022 eğitim-öğretim döneminde eğitim sektöründe bir büyüme beklemiyoruz. Var olan okullar dijital altyapılarına yaptıkları yatırımlar ile güçlendirmek zorundalar. Bundan sonraki süreçte, online eğitim hayatımızın bir parçası olacak. Hem mevcut okulların hem de yeni açılacak okulların tüm planlamalarını hem pandemi gereği fiziki şartlarını göz önüne alarak hem de online eğitim süreçlerini iyi planlayarak yapmaları gerekmekte. Önümüzdeki dönemde online ağırlıklı hibrit eğitim sisteminin hâkim olacağını düşünüyoruz.”

“Yeni eğitim anlayışında teknoloji kullanımının geri dönüşü olmayacak”

Eğitim teknolojilerinin kullanımı hakkında görüşlerini merak ettiğimiz Fatih Öztürk, uzaktan eğitim uygulamalarından üst düzeyde verim almak için bazı kilit noktalara parmak bastı:

“Teknolojideki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek adına, eğitim ortamları her dönem çağın teknolojisi ile donatılmış; kara tahta ile başlayan eğitim serüveni, zaman içerisinde bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı tahta ve mobil cihazlara doğru bir değişim yaşamıştır.

Bilfen Okulları’nda pandemiyle birlikte zirveye ulaşan uzaktan eğitim faaliyetlerini pandeminin seyri ile birlikte şekil değiştirerek “Uzaktan Eğitim”, “Karma (Yüz yüze – Uzaktan) Eğitim” gibi yöntemlerle esnek olarak uygulanmaya devam ettik. Yeni eğitim anlayışında, eğitimde teknoloji kullanımının geri dönüşü olmayacak. Uzaktan eğitim uygulamalarından üst seviyede verim almak için tüm sistemleri entegre hale getirmek, kolay erişilebilir, kullanılabilir ve ölçülebilir olmasını sağlamak, öğretmen, öğrenci ve velilerde uzaktan eğitim bilincinin oluşmasına yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirmeler yapmak gerekir. Bilfen Eğitim Kurumları olarak pandemi öncesi dönemde uygulamaya başladığımız projeler ile pandemi dönemine hazır girdik. Bu süreç içerisinde geliştirdiğimiz çözümlerle gücümüzü ve farkımızı gösterdik. Pandemi sonrası yeni dönem için dönüşüm hazırlıklarımızla da ileriyi planlayarak çalışmaya başladık.”

“Bilfen Şirketler Topluluğu olarak, farklı sektörlerdeki yatırımlarımız da devam edecek”

Fatih Öztürk ile sohbetimizi Bilfen Şirketler Topluluğu’nun yakın ve orta vadedeki plan ve hedeflerini konuşarak sonlandırdık. Bilfen Şirketler Topluluğu farklı sektörlerde de hizmet verdiklerini belirten Öztürk, gelecek planlarını şöyle aktardı:

“Bu yıl eğitimde 33’üncü yılımız. Bilfen Okulları tarafında İstanbul, Ankara, Kayseri, Gaziantep, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa’daki okullarımızda toplam 33 anaokulu, 20 ilkokul, 19 ortaokul ve 18 lisemiz ile yaklaşık 21 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Bilfen olarak kontrollü büyümeden yanayız. Bunun en büyük göstergesi de İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı eğitimde 25’inci senemizde yapmış olmamız. Bizi sektördeki diğer okullardan ayıran en büyük fark; tüm okullarımızın kendimize ait olması. Bilfen olarak franchise vermiyoruz. Okul binalarımızın da yaklaşık yüzde 80’i kendi mülkümüz.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Ankara’daki 3’üncü kampüsümüzü Oran’da hizmete açıyoruz. Vadi İstanbul’da ise yeni bir anaokulumuz hizmete girecek. İkinci okul markamız Bilnet Okulları tarafında ise 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Çamlıca İlköğretim Okulumuz, İstanbul Çamlıca Anaokulumuz, İzmir Bornova Çamlık Anaokulumuz ve Ankara Mogan kampüsü öğrencileriyle buluşacak.

Yaklaşık 7 bin 400 kişiye istihdam sağlayan Bilfen Şirketler Topluluğu olarak eğitim dışında farklı sektörlerde de hizmet veriyoruz. Grup bünyesinde; matbaa, ambalaj, toplu yemek üretimi, eğitim yayıncılığı, servis taşımacılığı, inşaat ve gayrimenkul olmak üzere 22 şirket bulunuyor. Bu yıl matbaa ve ambalaj alanındaki yatırımlarımız devam edecek.

Eğitim yayıncılığı sektöründe bir büyüme yakaladık çünkü pandemi ile birlikte öğrencilerin yazılı yardımcı kaynak ihtiyacı arttı. Türkiye’de gazete matbaalarıdan sonra en büyük kapasiteye sahip matbaalardan biriyiz. Etiket üretiminde Türkiye’nin en büyük, kutu üretiminde ise yine Türkiye’nin en büyük ilk 3 şirketi arasındayız diyebilirim. 2021 yılında Bilnet matbaamızın makine parkuru daha da genişlerken Biltur Catering şirketimizin temel hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktığımız tarım ve hayvancılık faaliyetleri de Manyas’ta büyüyerek devam edecek.”

“Tüm şirketlerimizde iş ortağımız Turkcell”
Turkcell gibi değerli bir firmayla uzun yıllara dayanan bir iş birlikteliğimiz var. Lokomotif markası Bilfen Okulları olan Bilfen Şirketler Topluluğu aynı zamanda eğitim yayıncılığı, basım ve ambalaj, toplu yemek üretimi, servis hizmetleri gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Grup bünyemizde yer alan 22 şirketimizde yaklaşık 7 bin 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Tüm şirketlerimizin ses konuşma hatları, yine şirketlerimizde kullandığımız data internet hatları, araç takip hizmetleri ve uzaktan takip sistemleri için kullandığımız tüm hatlar Turkcell. Grup şirketlerinden Superonline tarafında ise internet erişim hizmeti, data servisleri, kurumsal internet, VPN hizmetleri, data center sunucu barındırma hizmetleri gibi pek çok kalem hizmet alıyoruz.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up