HaberlerYAPAY ZEKA

İşletmeler RPA teknolojisine 5 milyon dolar yatırım yapıyor

0

Küresel ölçekte yapılan yeni bir araştırmaya göre rekabet gücünü korumak ve üretimi artırmak için işletmeler giderek RPA çözümlerini benimsiyor.

İşletmeler RPA teknolojisine 5 milyon dolar yatırım yapıyor

Bir danışmanlık firması olan Protiviti, farklı alanlarda kabul görmeye başlayan RPA’nın mevcut durumunu saptamak için bir çalışma yürüttü. Çalışma özellikle bu teknolojiyi benimseyen işletmelerin elde ettiği faydalara, yaşadıkları zorluklara, etkili stratejilere ve çıkarımlara odaklanan bir perspektifte gerçekleşti.

“RPA’i Bir Sonraki Seviyeye Çıkarmak” başlıklı çalışmada, tüm sektörlerde RPA’e yapılan yatırımın şirketlere artı bir getiri sağladığı tespit edildi. Aslına bakılacak olursa araştırmaya göre RPA teknolojisini benimseyen kişiler, pazar payını, geliri ve müşteri memnuniyetini arttırmada çok önemli bir fırsata sahip oluyor.

Çalışmada her büyüklükteki işletmelerle anketler yapıldı. Anketlerde küresel ölçekte RPA liderleri olarak sınıflandırılan işletmeler, şeffaflığın önemine ve yinelenen görevleri ortadan kaldırarak çalışanların katılımını arttırmanın faydalarına vurgu yapıyor.

RPA uygulaması dünya çapında popülerlik kazanıyor.

İşletmeler önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenen RPA teknolojisine ortalama 5 milyon dolar yatırım yapıyorlar.

RPA’i en çok finansal hizmetler/teknoloji ve medya telekomünikasyonu kullanırken IT yönetimi, pazarlama ve iletişim, kalite/süreç iyileştirme, ürün geliştirme ve muhasebe/finans konularında da bir ilerleme görmek mümkün.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde denetim ve uygunluk, operasyon/tedarik zinciri yönetimi ve insan kaynakları yönetiminde RPA’in en hızlı şekilde kabul görmesi ve kullanılması bekleniyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up