HaberlerİŞ ANALİTİĞİ

İşletmeler sürdürülebilirlik raporlaması konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç duyuyor

0

İngiltere’deki firmalardan oluşan bir Intertek araştırmasında ankete katılanların yüzde 83’ü hükümet ve politikacıların sürdürülebilirlik performansı iyileştirmelerini ciddiye aldıkları konusunda hemfikir; yüzde 79’u çalışanların konunun daha fazla farkına vardığına inanıyor ve halkın yüzde 83’ü de aynısını yapıyor.

Tedarik zincirlerinin bazı bölümlerinde sürdürülebilirlik yetersiz

Sürdürülebilirlik şimdi organizasyonlar ve paydaşları için temel bir endişe kaynağı olmakla birlikte, sürdürülebilirlik raporlama standartları ve uygulamalarında açıklık ve rehberlik gerektiriyor. Intertek bu kapsamda İngiltere şirketleri ile yapılan araştırmalarını, 550 işletme lideri ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Katılımcıların büyüklüğü (KOBİ ve büyük şirketler), endüstri ve şirket türü (özel veya halka açık listelenen) ile profillendirildi.

Küresel çapta endüstrilere liderlik eden toplam kalite güvencesi sağlayıcısı Intertek’ten yetkililer, şirketlerin faaliyetlerinin karmaşıklığı arttığından ve buna karşılık olarak paydaşların, şirketlerin tüm değer zincirleri arasında uçtan uca sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediğine dair gerçek güvence istediklerini söylüyor. Bununla birlikte kuruluşların değer zincirleri, genellikle her seviyede farklı riskler bulunan birden fazla ülkeye yayılabiliyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 65’i, tedarik zincirini doğrudan temas halinde olmanın ötesinde onları anlamakta zorlanıyor. Ayrıca yüzde 57’si tedarik zincirindeki şirketler ile ilişkilerin nasıl değerlendirileceğini bilmiyor.

Bu bilgi eksikliği nedeniyle ankete katılanların yüzde 76’sı, tedarik zincirinin tamamını değerlendirmeyerek kuruluşlarının ekstra risk aldığına inanıyor. Neredeyse tüm katılımcılar (yüzde 90), tedarik zincirlerinin bazı bölümlerinin, derinlemesine denetlenmeleri halinde zayıf bir sürdürülebilirlik raporu alacağını kabul etti.

Bu sorunla başa çıkmak için ankete katılanların dörtte üçü, şirketlerinin sürdürülebilirlik ayak izlerini kıyaslayabilecek ve değerlendirebilecek basitleştirilmiş bir denetim programından yararlanabileceklerini söylüyor.

Londra merkezli şirketin yetkililerine göre C-Suite karar vericilerinin sürdürülebilirlik performanslarını ve açıklamalarını geliştirmek için tüm açılardan daha fazla talep olduğunu kabul ediyor ve araştırmanın yüzde 71’inin şu anda çok fazla raporlama standardı olduğuna inandığını gösteriyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up