Haberler

Mobile-first iletişim, büyük verimlilik kazanımlarına yol açıyor

0

BT karar vericileri ve çalışanları üzerinde yapılan araştırma, tutarsız mobil mesajlaşma politikası ve araçlarına sahip iş yerlerinin yalnızca verimlilik artışlarını sınırlamakla kalmayıp aynı zamanda gizlilik, uyumluluk ve güvenlik risklerine de kapı açtığını gösteriyor.

İş dünyasında mobil iletişimin kilit unsurları güvenlik, uyumluluk ve verimlilik

Ankete katılan BT karar vericileri ve çalışanların neredeyse yarısı, akıllı telefonlarını ağırlıklı olarak mesajlaşma ve işbirliği için kullanılan ticari iletişimde kullanmanın doğrudan bir sonucu olarak haftada altı veya daha fazla saat kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Bununla birlikte doğru teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Aksi takdirde araştırmaya göre kuruluşlar parçalanmış işbirliği ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

Rapordaki diğer önemli bulgulara göre çalışanlar, akıllı telefonlarına çok güveniyorlar ve iş amaçlı olarak günde birkaç kez akıllı telefonlar kullanarak yüzde 64 ile iş iletişimi için mesajlaşıyorlar. İş iletişimi söz konusu olduğunda BT karar vericilerinde güvenlik, uyumluluk ve verimlilik kilit öneme sahiptir. BT karar vericilerin yüzde 80’i de mesajlaşma araçlarının spesifik mobil çalışmalar için optimize edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyor.

BT karar vericileri doğru yönde adımlar atıyor ancak araştırmaya göre daha fazlası yapılabilir. Güvenlik ve verimlilik, iş iletişimi söz konusu olduğunda BT karar vericileri için kilit önceliklerdir. Ankete katılanların neredeyse yarısı, kuruluşlarının sürekli seyahat eden veya önemli sayıda uzaktan çalışanı olduğunu ve güvenli mesajlaşma araçlarına ve dijital çalışma alanlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Çalışmada BT liderleri ölçeklenebilirlik, güvenlik ve üretkenlik ön planda tutarken, video görüşmeleri gibi tüketici odaklı yenilikleri şirket tarafından verilen işbirliği platformlarına entegre ediyor. Bununla birlikte çalışma, BT karar vericilerin kurumlarının mesajlaşma ve işbirliği için neye ihtiyaç duyduğunu anlamalarına rağmen modern çalışma ortamı için doğru teknolojileri sağlamada çeşitli boşluklar tespit etti.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up