Haberler

Bulut çözümlerinde popüler olan 5 sektör

0

Verilerin buluta geçişi birkaç yıl içinde büyük oranda arttı. Son yayımlanan Canalys raporuna göre küresel bulut altyapı hizmetleri pazarı 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı.

Endüstri bazlı dikey bulut çözümleri, sektörlere büyüme sağlıyor

“Bulut” terimi kullanıldığında müşteriler genellikle en az üç farklı boyut düşünüyorlar. Bu boyutlar, şirket içi uygulamaların bir hizmet sağlayıcı yazılımı (SaaS) modelleri veya hesaplama ve depolama kaynaklarına bir bulut sağlayıcı tarafından erişilen tek ana bilgisayar uygulamaları, bulut katman yazılımı ve bulut altyapısını içeriyor. Ancak genel bulut seçenekleri her sektör için tek biçimde uyan bir çözüm olmadığından, dikeye özgü bulut çözümleri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ‘endüstri bulutları’ olarak da bilinen bu dikey bulut çözümleri önemli bir büyüme yaşıyor.

Nedenini anlamak zor değil. Çünkü belirli endüstriler için yapılan bulut uygulamaları, diğer şirket içi veya genel amaçlı bulut seçeneklerinden daha ucuz ve verimli oluyor.

Endüstri bulutunun birçok sektör için kaçınılmaz. Endüstri bulutu özellikle birçok eski firmaları, kurumları eski sistemlerden uzaklaşmaya ve değişen bulut teknolojisi ortamına ayak uydurmak için daha bulut benzeri bir hale gelmeye zorluyor.

İşte sektör bulut çözümlerinde en büyük yatırımları gören beş sektör:

1. Üretim

Forrester Research’e göre Kuzey Amerika’daki imalat firmalarındaki küresel satın alma etkileyicilerinin çoğunluğu (yüzde 84), bulut kullanımının artmasının önümüzdeki yıl için orta, yüksek veya kritik bir öncelik olduğunu doğruladı.

Şirket içi teknolojilerin çoğu ilk olarak imalatta artıyor. Endüstri bulutunun yükselmesiyle birlikte üretimdeki temel işlemler buluta geçiyor. Bu temel işlemler arasında üretim hattına giren parçaların ve malzemelerin akışını işlemek, fabrika hatlarını çalıştırmak için kullanılan sistemler ve teslimat veya müşterilere satış için sistemlere giren son ürünün beslenmesi yer alıyor.

2024 yılına kadar imalat sanayiini devralması öngörülen otomasyonla birlikte bu alan dijital dönüşüm için iyice olgunlaştı.

2. Perakende
Dikey bulut çözümleri de perakende sektöründe büyük başarı sağladı.

Forrester Research, Kuzey Amerika perakende kuruluşlarındaki küresel satın alma etkileyicilerinin yaklaşık yüzde 77’sinin bulut kullanımını artan, orta, yüksek veya kritik öncelik olarak gösterdiğini belirtti. Böylesine büyük bir veri hacmi ile perakendecilerin veri depolama, toplama ve organizasyon uygulamalarına göre ölçeklendirmeleri gerekiyor.

Endüstri bulutu, temel perakende yönetim sistemleri üzerinde özellikle de malların ve envanterin çevrimi üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu sistemler, bir perakendecinin sahip olduğu malların girişini ve çıkışını ve bunun depolarda, kamyonlarda, mağazalarda veya henüz satılmış stoklara karşı kendi depolarında veya stok dağıtım sisteminden nasıl geçtiğini yönetmeye yardımcı oluyor. Bu sistemler bu stok seviyelerini takip ediyor ve müşteriye giden ürünleri düzenlemek için bir ürün akışı olduğundan emin olunmasını sağlıyor.

Bulut teknolojisi ayrıca şirketlerin istediği faktörleri temel alarak verimlilik, satış ve müşteri memnuniyetini artırıp çeşitli perakende mağazaların ve satış noktalarının ticari performansını izlemeye yardımcı oluyor.

3. Devlet

Sanayi bulutlarının belki de en belirgin olanı devlet sektöründedir.

Çoğunlukla Kuzey Amerika’da görünse de bulutun belirli bir hükümet sürümünü sağlayan hiper ölçekli sağlayıcıları bulunuyor. Bu bulutlar, kapalı bir topluluk olarak çalışan ve sınıflandırılmış verilerin ülkeden ayrılmayacağının garantisi olan iş yüklerinin izolasyonunu hafifletmeye yardımcı oluyor. Unutmamak gerekir ki kullanıcıların iş bulutlarını hükümet bulutunda barındırmak için hükümetten özel izin almaları gerekiyor.

4. Sağlık

Veri yönetimi ve depolanması için bir başka alan sağlık hizmetlerinde ortaya çıkıyor. Araştırmanın yapıldığı Kuzey Amerika’daki sağlık hizmeti küresel satın alma etkileyicilerinin yüzde 74’ü, bulut kullanımı talebinin önümüzdeki yıl orta, yüksek veya kritik bir öncelik olacağını söylüyor.

Sağlık sektörü bulutları, birçok kişisel kayıt barındıran bir endüstride kritik olan bilgilerin depolanması için merkezi ve güvenli bir yer sağlıyor.

Cloud computing ayrıca sağlık uzmanlarının hastaların bakımı, davranışı ve sağlığının ilerlemesi hakkındaki verileri izleyerek ve saklayarak hastaları öğrenmelerine yardımcı oluyor. Bu bilgilerle sağlık uzmanları başarı oranlarına bakabilir ve senaryoları, belirli ilaç reaksiyonlarını ve diğer öngörüleri ilişkilendirebilir.

5. Tarım

Tarım sektörü, nesnelerin interneti (IoT) hareketleri ve çiftçilerin çevreleri ve mahsul üretimi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak büyük verilerle yenilikte büyük başarı gördü. Bir endüstri bulutuyla eşleştirilen bu teknolojiler, çiftlikler ve tarım devleri için son derece güçlü bilgiler sağlayabilir.

IoT plus bulut söz konusu olduğunda tarımsal üretim gerçekten bulutun özelliklerinden yararlanıyor. Toprak, makine, tohum, tahıl ve hayvanların etrafındaki sensörlerden bilgi toplayabilen bir sensörü herhangi bir yerde bulundurmak, bulutun bunları işlemesine yardımcı olabilir.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up