5G & İLETİŞİMHaberler

5G yeni müşteriler ve gelir potansiyeli kazandırıyor

0

Infosys’in araştırma kolu Infosys Bilgi Enstitüsü’nün (IKI), 5G’nin benimsenmesi ile ilgili bütünsel bir görüş sunan, bağımsız görüşmeler ve web araştırmaları gerçekleştirdi.

5G yeni müşteriler ve gelir potansiyeli kazandırıyor

‘5G Konumu – Önümüzdeki Yol’ araştırması, 5G dijital dönüşüm yolculuğunda işletmeler ve iş dünyası liderleri için bir rehber olarak hizmet edebilecek mevcut ve gelecekteki girişimlerin tespit edilmesi ve mevcut 5G’nin benimseme durumu hakkında bilgi toplamayı amaçladı.

Ankete katılanlar altı endüstri grubuna ayrıldı: FSI (Finansal Hizmetler ve Sigorta), HLS (Sağlık, Yaşam, Devlet ve Tarım), MFG (Endüstriyel Üretim, Otomotiv ve Yüksek Teknoloji), CMT (Telekom, Medya ve Eğlence), E&U (Enerji ve Kamu Hizmetleri), CRL (Perakende, Tüketici Malları, Hizmetler ve Lojistik).

Bu araştırma için Infosys, ABD, Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde yıllık geliri 1 milyar ABD dolarından fazla olan 12 sektörden firmayı temsil eden 850 üst düzey yöneticiyi araştırdı.

Çalışma, toplu makine iletişiminin 5G ile en dönüştürülmüş uygulama olması beklendiğini ve veri güvenliğinin neden benimsenmesinin en kritik engel olarak ortaya çıktığını gösteren ampirik kanıtlar topladı.

Ankete katılanların yüzde 90’ı, 5G iş vakalarını aktif olarak araştırıyor ya da ekosistem ortakları ile çeşitli kullanım durumları ve hizmet portföyleri belirliyor. 

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60’ı ise kullanım durumunun benimsenmesinde birincil kriter olarak maliyet ve etkinlikten bahsetmişken, ankete katılan işletmelerin yüzde 57’si yeni gelir akışları için 5G’yi araştırıyor.

Veri güvenliği (% 59), doğru yeteneği bulma (% 57) ve cihaz hazırlığı (% 57) 5G’nin benimsenmesinde kilit engeller olarak tanımlandı. Yeni teknolojinin bakımı (% 47) ve AI ve ML teknolojisi ilerlemeleri için bir yol haritası tanımlanması (% 33) uygulama sonrası kilit zorluklar olarak ortaya çıktı.

İşletmelerin yaklaşık yüzde 50’si sistem entegratörlerinin 5G dağıtımında hayati bir rol oynadığına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 50’si, toplu makine iletişiminin büyük bir dönüşüm geçirmesinin beklendiğini, ardından ultra güvenilir ve düşük gecikmeli hizmetlerin (% 48) ve gelişmiş hücresel geniş bandın (% 43) geldiğini belirtti.

Standart örgütler, yaklaşık yüzde 50 katılımcı arasında 5G evriminde tercih edilen ortaklar olarak görülmekle birlikte, 5G’nin anlaşılması ve kesintisiz geçiş kabiliyeti ana ortak seçim kriterleri olarak adlandırıldı.

5G, hem ağ sağlayıcıları hem de tüketecek olan işletmeler için önemli bir dönüşüm potansiyeline sahip. Ağ sağlayıcıları için ilişkili maliyetleri önemli ölçüde düşürürken ve ağ tabanlı hizmetlerin sunumunu artırırken, ağ sanallaştırma, AI ve otomasyon için önemli fırsatlar var. Diğer taraftan, işletmeler için düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği ağı kapsama olmadan mümkün olmayan kullanım durumlarının eklenmesiyle önemli bir değer ortaya çıkıyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up