BÜYÜK VERİHaberler

Çalışmalar, mobil büyük verilerin olumlu sosyal etkilerini gösteriyor

0

“Daha İyi Bir Gelecek İçin Mobil Büyük Veri Çözümleri” adlı yeni çalışma, GSMA adına profesyonel hizmetler ağı firması PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlandı. Çalışma, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG’ler) destekleyen toplumsal etkileri yönlendirmek için gelişmiş mobil ağ analitiği ve AI’nın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor.

Çalışmalar, mobil büyük verilerin olumlu sosyal etkilerini gösteriyor

Mobil oparatörlerin ve telekomla ilgili firmaların katıldığı topluluk olan GSMA dünyanın dört bir yanındaki mobil ağların eşsiz erişimi, sorunları çözmek ve hayat kurtarmak için mobil büyük veri çözümlerini kullanmak için benzersiz bir fırsat sunduğunu söylüyor.

Yeni GSMA çalışmasına göre mobil büyük veri çözümlerinin afet müdahalesi, hastalığın önlenmesi ve finansal katılım gibi alanlarda kullanılması önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyondan fazla insanı olumlu yönde etkileyebilir.

GSMA’e göre değerli yeni bilgileri ortaya çıkarmak için veri analizinin gücünden ve AI’dan faydalanmak, devlet kurumları, kalkınma kuruluşları ve mobil operatörler dahil olmak üzere bir dizi paydaş arasında yatırım, yenilikçilik ve işbirliğini gerektirecek. Yeni çalışma, bu araçları sosyal fayda için kullanmaktan, mobil büyük veri yeteneklerine ve uygulamalarına yatırımlar için bir durum oluşturmaktan inanılmaz potansiyeli vurguluyor.

Yeni rapor, mobil büyük veri çözümlerinin önemli bir etkiye sahip olabileceği beş durumun bir analizini içeriyor.

Sağlık hizmetlerine erişim

Sağlık tesisi dağıtım planlamasını hedef alan mobil büyük veri çözümleri ile daha bilinçli altyapı planlaması nedeniyle 60 milyon kişi sağlık hizmetlerine daha iyi erişebildi.

Hava kirliliğini yönetmek

Hava kirliliğini sınırlandırmak için daha iyi bilgilendirilmiş önlemler sonucu daha düşük tıkanıklık ve daha iyi ulaşım planlaması sonucu dünyanın en kalabalık şehirlerinde 120 bin hayat kurtarılabilir.

Afete müdahale

Tehlikeli bölgelerden daha hızlı tahliye yapılmasına yardımcı olabilen mobil büyük veri çözümlerinin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar risk altındaki büyük ülkelerde doğal afetlerden 25 binden fazla hayat kurtarılabilir.

Hastalık önleme

Bulaşıcı hastalıklar, nüfus hareketlerini anlamak için mobil büyük veri çözümleri yoluyla maruz kalma riski taşıyan bölgeleri hedefleyerek yayılmadan önemli ölçüde azaltılabilir. Bu, önümüzdeki beş yıl içerisinde yalnızca 650.000 daha az tüberküloz vakasına neden olabilir.

Grupları dijital finansal hizmetler konusunda farkındalık, güven ve güven artırmayı hedefleyen mobil büyük veri çözümlerinin bir sonucu olarak, büyük “bankasız” nüfusu olan ülkelerde 70 milyon daha fazla insan finansal hizmetler alabilir.

GSMA’nın “Sosyal Fayda” için büyük veri girişimi Şubat 2017’de başlatıldı ve bugün dünya genelinde 117 pazarda bulunan 20 mobil operatör tarafından destekleniyor.

Girişim, mobil operatörlerin, kamu kurumlarının ve STK’ların salgınlarla, doğal afetlerle ve çevresel krizlerle başa çıkmalarına yardımcı olabilecek sürdürülebilir, tekrarlanabilir çözümler geliştirmeye yönelik bütünsel bir çerçeve ve yaklaşım geliştirmelerini sağladı. Ayrıca girişim, birkaç başarılı mobil büyük veri projesini de denetledi.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up