Haberler

Dell veri trendlerini ortaya koyuyor: Siber tehditler, artan maliyetler, bulut entegrasyonu

0

Dell Technologies, 2020 Küresel Veri Koruma Endeksi’nden elde edilen sonuçları, 2020 verileriyle kapsamlı bir şekilde açıkladı. Araştırmada, 15 ülkede ve en az 250 çalışanı olan kamu ve özel kuruluşlar arasında 1000 karar verici araştırıldı.

Dell veri trendlerini ortaya koyuyor: Siber tehditler, artan maliyetler, bulut entegrasyonu

Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar tarafından yönetilen büyük miktarda veri ve bununla birlikte kuruluşların veri işlemlerine atadığı değer ve önem benzeri görülmemiş bir oranda artıyor.

Örneğin Dell’in araştırması, kuruluşların ortalama olarak geçen yıla göre neredeyse yüzde 40 daha fazla veri yönettiğini ve kuruluşların yüzde 80’inin verilerini değerli olarak gördüğünü, bu değeri elde ettiğini buldu.

Veri bozulmasının tehlikeleri

Araştırma sonuçları, veri teknolojilerindeki ilerlemeleri gösterirken, potansiyel olarak kazançlı olsa da, kuruluşlar için de önemli sorunlar ortaya koymaktadır.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%81) mevcut veri koruma çözümlerinin gelecekteki tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayacağını bildirdi.

Dell Technologies veri koruma başkanı Beth Phalen, “Veri iş hayatının can damarı ve bir kurumun dijital dönüşümünün anahtarı. Bir sonraki veri on yıla girerken modern veri koruma stratejileri, işletmelerin daha akıllı, daha hızlı kararlar vermelerine ve maliyetli aksaklıkların etkilerine karşı mücadelede çok önemlidir.” diyor. 

Bu maliyetli aksaklıklar giderek pahalılaşıyor, daha ciddi ve daha sık oluyor. Öyle ki verilere göre kuruluşların çoğunluğu (2019’da %76, 2018’de %82) son 12 ayda yıkıcı bir olay veya siber saldırı yaşadı. Araştırma ayrıca, organizasyonlarının gelecek yıl yıkıcı bir olay yaşayacağına dair %68’lik bir oran ileri sürüyor.

Dell’in raporu ayrıca birden fazla veri koruma satıcısı kullanma tehlikesi konusunda da uyardı. Bunu güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak uygulayan kuruluşlar, verilerine erişimi engelleyen bir siber saldırıya karşı iki kat daha savunmasız oluyor.

Buna rağmen daha fazla kuruluş birden çok satıcıyı tercih ediyor, iki veya daha fazla sağlayıcıdan veri koruma çözümleri uygulamayı seçiyor. 

Dolar cinsinden veri

Veri kesintisi, bu yılki kesintiler ve veri kaybının artmasıyla birlikte maliyet artışının gidişatını sürdürüyor.

Durgun sistemlerden kaynaklanan kesinti maliyetleri, yıllık yüzde 54 oranında arttı ve bu da 2018’de 526.845 dolardan 2019’da tahmini toplam 810.018 dolar maliyetle sonuçlandı.

Tahmini veri kaybı maliyeti de 2018’de 995.613 dolardan 2019’da 1.013.075 dolara yükseldi.

Çalışma ayrıca katılımcıların yüzde 81’inin kuruluşlarının mevcut veri koruma çözümlerinin gelecekteki tüm ticari zorlukları karşılayamayacağına inanıyor. Katılımcılar aşağıdaki alanlarda güven eksikliğini paylaştı:

  • Siber saldırılardan veri kurtarma (%69)
  • Veri kaybı olayından veri kurtarma (%64)
  • Bölgesel veri yönetişim düzenlemelerine uyumun sağlanması (%62)
  • Yedekleme ve kurtarma hizmeti düzeyi hedeflerini karşılama (%62)
Veri koruma, bulutla güçlerini birleştiriyor

Bulut teknolojisi yeni veri stratejilerine paralel olarak geliştikçe, yeni iş uygulamaları dağıtırken katılımcılarla çoklu yaklaşımlar yankı buldu.

Bulgular, kuruluşların bu tür yeni uygulamalar için dağıtım ortamları olarak genel bulut/SaaS (%43), karma bulut (%42) ve özel bulutu (%39) tercih ettiğini göstermektedir.

Ayrıca, anket yapılan kuruluşların büyük bir çoğunluğu veri koruma sağlayıcılarının bulut yerel uygulamalarını korumasının zorunlu veya son derece önemli olduğunu söylüyor.

Phalen, “Bu bulgular, veri korumanın bir şirketin iş stratejisinde merkezi olması gerektiğini kanıtlıyor. Veri ortamı daha karmaşık hale geldikçe, kuruluşlar çok platformlu, çok bulutlu bir dünyada ölçeklenebilen çevik, sürdürülebilir veri koruma stratejilerine ihtiyaç duyuyorlar.” diyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up