Haberler

COVID-19 döneminde işgücü dönüşümü hız kazanacak!

0

Ekonomist İstihbarat Birimi’nin yeni araştırmasına göre, dünyayı yeni bir iş çağına iten COVID-19 ile işgücü dönüşümü ve stratejik başarı arasındaki bağlantı daha belirgin hale geldi.

COVID-19 döneminde işgücü dönüşümü hız kazanacak!

Sekiz ülkedeki 200 yöneticinin katıldığı bir ankete dayanan araştırma, işgücü dönüşümü ile çalışanların güvenlikten ödün vermeden her zaman ve her yerde üretken olmalarını sağlama sürecini ve sonuçlarını ortaya koydu. Çalışmaya göre işgücü dönüşümünün sorumluluğunu çoğu kuruluşta CEO ya da CIO’lar üstleniyor. İşgücü dönüşümünü desteklemek için alınan en yaygın önlemler arasında ise %56’lık bir oranla yeni teknolojinin benimsenmesi, %54 ile beceri eğitimleri yer alıyor. Katılımcıların birçoğu da çalışan deneyimini tasarlamak veya geliştirmek istiyor.

Bir başka bulgu ise insan kaynakları politikalarının değiştirilmesi veya organizasyon yapılarının yeniden tasarlanması gibi taktiksel önlemlerin daha az kullanıldığını gösteriyor. Araştırma, kuruluşların %79’unda işgücü dönüşümünün önümüzdeki üç yıl içinde hızlanacağını ortaya koyuyor.

Modern işgücünün paylaşılan özellikleri arasında, insanların otomatikleştirilebilecek tekrar eden görevler yerine daha üst düzey düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi gerektiren görevleri yapma beklentisi bulunuyor. Araştırmacılara göre bu dönüşüm, insanların çalışmalarında katkılarının daha anlamlı olduğunu bildikleri bir ortam yaratıyor.

Ekonomist İstihbarat Birimi tarafından yapılan çalışmaya göre COVID-19, iş operasyonlarını uzaktan çalışma programlarına kaydırmanın zorluğu ile karşı karşıya kaldıklarından işletmeleri işgücü dönüşümüne itti. Bu durum, güçlü bir çalışan deneyimi sunmak için hala eski sistemlere güvenen işletmeler üzerinde baskı yarattı. Araştırmacılar, hızlı pazar değişimleri nedeniyle kuruluşların daha esnek ve ölçeklenebilir hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor ve bu da işgücü dönüşümünün, modern işletmeler için en önemli önceliklerden biri olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılara göre, kurumsal düzeydeki güvenlik ile tüketici deneyimi sağlamak, başarılı bir işgücü dönüşümünün anahtarı olacak. Bu süreç şu anda önde gelen birçok işletmede hızla gerçekleşiyor. Artık kuruluşların işin hangi yönlerinin otomatikleştirilebileceğine ve bunun işgücü için ne anlama geldiğine karar vermeleri gerekecek. Görevleri otomatik sistemlere kaydırmak ise personelin yeni alanlarda eğitilmesi gerektiği anlamına geliyor. İşgücü dönüşümünde birincil itici gücün, olumlu bir çalışma ortamı yarattığını belirten araştırmacılar bunun daha iyi bir müşteri deneyimi sağlanmasındaki önemine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, COVID-19 tehdidi geçtikten sonra kuruluşların kendilerini, yeni bir işgücü türü yaratma sürecinde bulabileceğini söylüyor. Araştırmacılara göre işletmelerin işgücü dönüşümüyle ilgili sorunlarını hafifletmenin dört yolu bulunuyor.

Birincisi, stratejinin işgücünün yapısını bilgilendirmesine izin vermektir. Kapsayıcı stratejik hedefler, beceri ihtiyaçları ve eğitimi, geçici işgücü kullanımı veya personelin bulunması gereken yerler ile ilgili kararlar vermelidir.

Daha sonra işletmelerin net bir vizyon geliştirmesi ve bunu ifade etmesi gerekmektedir. İşgücü kararları bölüm düzeyinde alınamaz. Bu nedenle tüm işgücü göz önünde bulundurularak kararlar alınmalı ve personel alımında vizyon net bir şekilde iletilmelidir.

Üçüncü olarak ise dijital ve işgücü dönüşümünün nerede örtüşmediğini anlamak büyük önem arz etmektedir. Dijital ve işgücü dönüşümü yakından uyumlu olmalıdır ancak dijital dönüşüm belirleyici olarak değil, işgücü dönüşümünün bir kolaylaştırıcısı olarak görülmelidir. Araştırmacılar, işgücü dönüşümünü desteklemek için dijital olmayan faktörlerden yararlanmak gerektiğinin altını çiziyor.

Son olarak da işletmeler kaçınılmaz maliyetleri en aza indirmelidir. İşyerinde dönüşüm, beceri geliştirme ve teknoloji altyapısının iyileştirilmesinde maliyetlere neden olacaktır. Ancak değişikliklerin, karmaşıklığı gereğinden fazla artırmamasını veya çalışanların moraline zarar vermemesini sağlamak önemlidir.

Araştırmacılar bütün bunların, erişimi veya iş yapmayı engellemeden ve verileri güvende tutan kapsamlı güvenlik çözümleriyle desteklemek gerektiğine de dikkat çekiyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up