MakalelerMühür kimdeyse Süleyman O’dur

3 March 2019369

Mühür kimdeyse Süleyman O’dur sözüne katılanlardan mısınız? Eğer bu söze katılıyorsanız, yeni nesil ödeme sistemlerinden biri olan blockchain ile bu söylemin değişebileceği gerçeğini de artık bilmeniz gerekiyor.

Sanatçılar ve şirketler yaptıkları işleri yayınlamalarının ardından, özellikle internet üzerinden dağıtım söz konusu olduğunda, sahipliğini sağlamada önemli ölçüde zorlandığı bilinen bir gerçek. Herhangi bir varlığın oluşturulmasından pazarlama ve sonraki sürecine kadar takibinin sağlayacak bir teknolojinin varlığı sizce nasıl olurdu? Gerçek şu ki, bunu blockchain yardımıyla yapabilmek mümkün ve bu konuda şirketler için göz ardı edilemeyecek faydalar bulunuyor.

Bir varlığın kullanım süresi boyunca blockchain ile takibini sağlayarak daha fazla bilgi edinmek

Blockchain şifrelenmiş işlem takibi ile dağınık veritabanları üzerinden bilgi (kişi bilgileri, hisse senedi alım satımı, sağlık verileri ve varlık detayları gibi) kaydedilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu altyapıda bilginin depolandığı tek bir merkezi veritabanı yerine her bir noktada yer alan noktaya paylaşımla bilginin depolanması söz konusudur. Daha önemlisi dağınık ağ üzerinde otomatik olarak her bir noktanın bilginin doğruluğunu kontrol eden ve her noktanın bu detaya her zaman erişebildiği bir altyapı bulunur. Bir örnekle blockchain sisteminin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek mümkün.

Evcil hayvan olarak köpek besleyen bir kişinin köpeğinin havlamasını özel bir bildirim veya zil sesi olarak kullanmak istediğini düşünelim. Bu bir varlıktır. Köpeğin sahibi bu varlığa benzersiz tanımlayıcı atayarak blockchain altyapısına bir işlem olarak yükleyebilir. Bu varlığın bu şekilde takip edilebilmesi mümkün hale gelir. Blockchain üzerine yüklenen işlemler eklendikten sonra düzenlenmesi veya silinmesi söz konusu olamaz.
Blockchain işlemleri bloklar halinde gruplandırılır. Yeni bloklar zincire noktalar (veya ağ noktaları) tarafından eklenir. Eklenen her blok zincirdeki bloklarla eşlenerek geçerli olmaları halinde birlikte çalışmaları sağlanır ve geçerli olan her bir blok diğer bloklar tarafından erişilebilir durumda bulunur.

Her bloğun kendisiyle ilgili bir çalışma kanıtı bulunur. Bu durum ağ noktalarının aynı geçerli bilginin blockchain altyapısında olduğunu doğrulaması anlamına gelir. Buradaki önemli nokta her farklı noktanın geçerli blokları doğrulama konusunda çalışarak sisteme sızmaya çalışan hatalı blokları doğruluyor olmasıdır. Bu nedenle sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için her şeyin, her yerde eşleşmesi ve bunun rakamsal olarak sağlanması gerekir.

Kurumsal dijital platform üst düzey yöneticiler için hangi anlama geliyor?
Enterprise Digital Platform (Kurumsal Dijital Platform) dijital dönüşümün lokomotifi olması nedeniyle üst düzey yöneticiler bu alandaki imkânlarda bulundukları pozisyon doğrultusunda faydalanabilirler.
Vermiş olduğumuz örnekteki gibi blockchain altyapısına eklenen bir varlık blok içerisinde güvenli bir şekilde depolanır ve dağıtılır. Her bir blok eklenen blokla ilgili detayları içeren şekilde güncellenir.

Blockchain altyapısına eklenen varlık gizli olarak herkese transfer edilebilir. Blockchain altyapısındaki varlıklar her el değiştirdiğinde yapılan işlem yeni sahipliği gösterir şekilde bloklara işlenir. Bu nedenle yeni sahip(ler) daha önceki sahiplikleri izleyebilirler. Blockchain altyapısının doğasından dolayı İşlem geçmişinin düzenlenmesi veya değiştirilmesi söz konusu olamaz.
Kurumsal alandaki dağıtımlarda ham maddelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, fikri mülkiyetlerin doğrulanmasında, fiziksel veya dijital varlıkların sahipliğinin izlenmesinde ve çalınan nesnelerin geri kurtarılmasının kolaylaştırılmasında aynı model kullanılabilir.
Blockchain zincir şeffaflığının sağlanması sayesinde fikri mülkiyet ile ilgili sorunlarının çözümünü hızlandırmanın yanında değer artışı sağlayabilir. Mühür kimdeyse Süleyman O’dur sözü geçerliliğini koruyacak mı şu an için bilmek mümkün değil. Fakat blockchain kullanarak sahipliği kanıtlama konusunda çok önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir sürecin öncesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Related Posts