Makaleler

Turkcell e-Şirket ile işletmeler, Vergi Usul Kanunu mevzuatlarına şimdiden hazır!

0

Günümüz dünyasında bilişim teknolojilerinin temas ettiği her alan dikkat çekici şekilde hızla dönüşüyor. Dönüşen bu dünyaya uyum sağlamak ve bu dönüşümün direkt bir parçası olmak; şirketlerin bulundukları pazarda rakiplerinin önüne geçmesi için ön koşul haline dönmüştür.  Rekabet ortamında konumunu güçlendirmek, üretkenliğini ve verimliliğini arttırmak, müşteri ihtiyaçlarını veriye dayandırarak anlamak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bilişim teknolojileri yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Deloitte tarafından 2018 yılında yapılan “Connecting Small Business” araştırması, dijital dönüşüme hızlı adapte olan küçük/orta ölçekli işletmelerin %38 Gelir artışı, %31 Marka Bilinirliği artışı ve %20 Süreçlerinde verimlilik artışı elde ettiğini göstermektedir.

Özel sektör, bilişim teknolojileri vasıtasıyla işlerini dijitalleştirmenin sonuçlarını bu şekilde yaşarken birçok kamu kurumu da tüm işlemlerini elektronik ortamlarda sürdürebilmek için ciddi yatırımlar yapıyor ve stratejik eylem planları hazırlıyor. Bunu yaparken en önemli gaye; ülke ekonomisine direkt katkı sağlayacak süreçlerin hem özel sektör için hem kamu kurumları için denetlenebilir, izlenebilir, kolay işletilebilir ve verimli hale getirilebilir olmasıdır. Bu sayede toplumun yararı için bilişim teknolojilerini en etkin biçimde herkese kullandırılması benimsenmektedir.

Bu resim özelinde baktığımızda fatura, ödeme, defter gibi e-Dönüşüm olarak adlandırabileceğimiz iş süreçlerinin tamamının elektronik ortama taşınması hem kamu hem de özel sektör için mali anlamda çeşitli avantajlar sağlarken hem de tüm veriler kayıt altında tutularak karar mekanizmalarına fayda sağlanmış oluyor. Makro ölçekte fatura, ödeme ve defter gibi süreçlerin yüklü miktarda işlem hacmini içermesi, milyonlarca firmanın finansalların ticarete direkt etkisi, kullanılan kâğıt/evrak adedin tüketim kalemlerinde büyük yer etmesi, bu konuyu ülkelerin gündeminde özel yer etmesine sebep olmaktadır.

Avrupa Birliğinin de önemle takip ettiği bu e-Dönüşüm süreci, Avrupa e-Fatura servis sağlayıcıları birliği (EESPA) adı altında bir kuruluş tarafından tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılmak amacıyla koordine edilirken, Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesinde benimsenmiş ve hayata geçmiştir. Bunun yanında Latin Amerika ülkelerinde, Avustralya ve Yeni Zelanda da yaygınlaşan e-Dönüşüm, ülke yönetimlerinin önemli gündem maddeleri arasındadır.

Türkiye’de de aynı odakla yakın takip edilen e-Dönüşüm süreci, finansal verilerin etkin takibi ve firmaların mali süreçlerinde verimliliğe katkıda bulunmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Fatura ile 2010 yılı itibariyle başlamıştır. Geçen 9 yıl boyunca tanımlanan yeni uygulamalar ve zorunluluk getirilen mükellef grupları ile uygulamaların kullanımı yaygınlaştı.

 • e-Ticaret’in de yaygınlaşmasıyla her birey e-Arşiv Fatura ile karşılaştı. Yaklaşık 45 bin adet e-Arşiv fatura kullanıcısı üzerinden 2,5 milyardan fazla işlem oluşmaya başladı.
 • 2010 yılında olan e-Fatura mükellef sayısı 19 bin iken, 2019 yılında 110 bin mükellefe ulaşıldı ve 240 milyon işlem e-Fatura üzerinden yürütülmeye başladı.
 • e-Defter’de ise 2012’de 28 olan kullanıcı sayısı bugün 85 bine ulaştı. Yevmiye defteri ve kebir defteri sayfa sayısı toplamda 1 milyarı aşıyor
 • 9 yılda ise kâğıtsız mali süreçler ile yaklaşık 2 milyar TL tasarruf sağlandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi günü Resmî gazetede yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile e-Dönüşüm’de yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Ayrıca aynı tarihte (1 Sıra No’lu) Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Tebliğ de Resmî gazetede yayınlandı.

Bu tebliğler sayesinde, e-Dönüşüm kapsamında Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri olmak gayesiyle; 

 • Hali hazırda e-Dönüşüm uygulamalarında bulunan 110 bin e-Fatura mükellefine ek olarak sisteme dâhil olacağı öngörülen yeni mükellefler ile e-Fatura mükellef sayısının toplamda 200 bin‘i aşması,
 • Tüm e-Fatura uygulaması kullanıcılarının e-Arşiv uygulamasına da geçişi ile bu uygulama kullanıcı sayılarının da eşdeğer bir miktara ulaşması,
 • Yaklaşık 200 bin adet serbest meslek erbabının da e-SMM ile e-Dönüşüme dâhil olması öngörülmektedir.

e-Dönüşüm sürecine bu miktardaki mükellefin dâhil oluşu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de ticari faaliyetlerin çok büyük bir bölümünün e-Dönüşüm kapsamında yürütüleceği açık şekilde ortaya konmaktadır.

Süreç bu kadar önemli olmaya başlayınca ve yüksek potansiyel de içermesi sebebiyle bu konuda hizmet vermeye başlayan pek çok küçük/orta ölçekli şirketin ortaya çıktığını ve bu sayının her geçen gün arttığını görüyoruz. e-Dönüşüm sürecinin yaygınlaşması açısından olumlu bir gelişme olsa da mükellefler için oldukça hassas bir iş ortağı seçim süreci başlıyor.

Mükelleflerin, e-Dönüşüm sürecine dâhil olurken çözüm sunan şirketlerin;

 • Verileri koruyabilme yetenekleri
 • Ek maliyet yaratmayacak iş/çözüm modelleri
 • Derinlemesine destek sağlayacak süreçleri
 • Sunulan ürünlerin referans başarı hikâyelerini incelemeleri ve çözüm seçerken bu bilgilere dikkat etmesi oldukça önemlidir.

Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimiz bünyesinde sunmuş olduğumuz dijital servislerimiz sayesinde kurumların gerek altyapı dönüşümü, gerek bulut dönüşümü, gerek dijital dönüşümü gibi alanlarda yanında bulunurken; iş süreçlerinde de mevzuatlara uyum sağlamaları için servisler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de IDC Türkiye Bulut Ödüllerinde Bulut yazılım hizmet kategorisinde birincilik kazanan; tek platform üzerinde Muhasebe, e-Dönüşüm ürünlerini birlikte sunan, Turkcell Veri Merkezi ve Siber Güvenlik altyapıları güvencesinde tutulan e-Şirket hizmetimizdir.

Bu hizmet sayesinde tüm kurumsal müşterilerimizin e-Dönüşüm süreçlerinde yanındayız.

Ücretsiz denemek için: https://www.turkcellesirket.com/

509 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’ni kısaca özetlemek gerekirse;

1 Ocak 2020 tarihine kadar;

 • e-Fatura mükelleflerinin artık e-Arşiv mükellefi de olacağı
 • İnternet yolu ile aracılık yapan firmaların e-Arşiv uygulamasına zaruri başlayacağı
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler’in e-Müstahsil Makbuzu, e-Fatura, dolayısıyla e-Arşiv Fatura ve e-Defter ile e-İrsaliye’yi kullanmaya başlayacağı
 • Bağımsız denetime tabi olan mükellefler, e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olacağı vurgulanıyor.

Bunun yanında ise 1 Temmuz 2020 tarihine kadar;

 • Brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan tüm Mükellefler’in e-Fatura’ya
 • e-Fatura uygulamasın kayıtlı olan ve Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzerinde olan tüm Mükellefler’in e-İrsaliyeye
 • EPDK Lisansı alan tüm mükellefler (Bayiler, Akaryakıt istasyonları vb. dahildir) e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliyeye
 • ÖTV kanununa dahil III sayılı listedeki firmaların tümünün e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliyeye
 • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve bunlarla sözleşme yaparak maden üretenlerin e-İrsaliye’ye ve e-Fatura’ya
 • Şeker Kanunu’ndan tanımlanan şekeri imal edenler e-İrsaliye’ye ve e-Fatura’ya
 • e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı olan ve demir ve çelik (GTİP 72) ile demir/çelik eşyaların (GTİP 73) imalini, italini ve ihracını yapan mükellefler e-İrsaliye’ye
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar e-İrsaliye’ye ve e-Fatura’ya
 • İnternet yolu ile aracılık yapan firmaların e-Fatura’ya
 • Yerli ve Yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmelerinin e-Bilet’e

1 Haziran 2020 tarihine kadar ise;

 • Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının tümü e-SMM’ye zorunlu geçiş yapacaklar.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up