İş AnalitiğiMakalelerBaşarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin İzlenmesi Gereken 10 Adım

Teknoloji liderleri gelecek trendleri ve müşteri beklentilerini tanımlayarak yapılması gereken işleri yapmak için gerekli olan cesareti toplamalı.
16 November 20193077

Dünya Ekonomi Forumu verilerine göre, dijital dönüşüm önümüzdeki 10 yıl içerisinde iş dünyası ve topluma 100 trilyon dolar değerinde katkı sağlayacak. Fakat dijital dönüşümün potansiyel getirileri bu kadar barizken bazı iş adamları hala bu duruma adapte olmaya çalışmamaktadır.

Değişimi yönetmek

Yaptığınız işin 10 yıl önce nasıl göründüğünü düşünecek olursanız, dijitalleşmenin işletmeleri ne derecede etkilediğini anlayabilirsiniz.

Dijital dönüşüm, işletme liderleri için birçok farklı konuda zorluklar yaratıyor. Purple Consultancy CEO’su Alistair Sergeant’a göre dijital dönüşüm projelerinin %88’i başarısızlığa uğruyor.

Bu başarısızlık durumunu ortadan kaldırmak için liderler, teknoloji ve müşteri trendlerini doğru bir şekilde tanımlayarak mevcut yapıları değiştirme ve hızlı hareket etme cesaretini göstermeli.

Liderler bu süreci dikkatle yönetmeli zira dijital dönüşüm sadece teknolojik bir dönüşüm değil aynı zamanda mevcut paradigmaların ve işleyişlerin de mutlak dönüşümü olan bir süreçtir. IDC’nin de tanımladığı gibi “Yıkıcı değişimin bitmeyecek olan süreci.”

Başarı, dijital teknoloji geliştirmek ve bu gelişmeyi destekleyecek kültür ile birlikte gelecek. Liderler yeni iş modelleri ve ürünler ile mevcut iş modellerini dikkatlice dönüştürmeli.

Dünyadan kopuksanız yanlış yoldasınız demektir

Dijital dönüşüm sürecinde başarılı olan şirketler iş dünyasındaki rekabet içerisinde oldukça büyük avantajlar yakalar. Müşteri hizmetleri ve verimlilik gibi konularda iyileşerek yeni pazarlar ve yeni müşteriler elde ederler. Eğer sizin şirketinin dijital dönüşüm konusunda geri kaldıysa bahsettiğimiz başarılı şirketlerin elde ettiği yeni pazarlar ve müşteriler sizin pazarınız ve müşterileriniz olabilir.

İş dünyasında her şey birbiri ile ilişkili ve bağlıdır.

Orange Business Services CEO’su Helmut Reisinger’in belirttiğine göre “Günümüzde veri, yeni bir üretim faktörü haline geldi. Modern ekonomide her bit toprak, emek ve sermaye kadar önemlidir, bu durum iktisat teorisinde devrimsel değişikliklere sebep oluyor.” Bu durum dijital rekabetin de yoğunlaştığı anlamına geliyor.

Rekabet, iş modellerinin verimliliklerini inanılmaz derece hızlı bir şekilde geliştiriyor.

10 yıl önce FTSE 100’ü oluşturan şirketlerin %40’ı artık orada bulunmuyor zira bugünün konjonktürünün getirdiği rekabet koşullarında, yeniliğe adapte olamayan şirketler çabucak dezavantajlı hale gelerek yarışta yenik düşüyor.

Dijital dönüşüm, dönüşüm yönetimi ve kurumsal çevikliğe bağlı bir süreçtir ve her kim bu sürece uyum sağlayamazsa hayatta kalması pek muhtemel değildir.

Dijital Dönüşümü Başarılı Kılacak 10 Adım

1. Dönüşümü anlamaya zaman harcayın

Mevcut işinize bakın ve seçtiğiniz dijital çözümlerin işinizle uyum olduğuna emin olun.

Bir Mckinsey araştırmasına göre, mevcut çalışma faaliyetlerinin yüzde 45’i teknoloji kullanılarak otomatikleştirilebilir.

İş faaliyetlerinize baktığınızda, bazı problemleri dijital dönüşümü kullanarak çok kolay bir şekilde çözebileceğinizi görebilirsiniz. Örneğin; bir Rus balıkçılık filosu şirketi Dobraflot, yakıt tüketimini optimize edebilmek için dijital dönüşümü kullanabileceğini keşfetti. Bunu uygulayarak elde ettiği gelir ile de diğer dijital unsurları finanse ediyor.

State of the Digital Workplace raporuna göre, kuruluşların yüzde 95’i dijital işyerinin önemli olduğunu düşünürken sadece %44’ü dijital işyeri programlarına sahip. %44’ün içinde yer alan Dobraflor gibi şirketler ise rekabette avantajlı konuma geçerek genişlemeye devam edecek.

Dijital dönüşümü anlayın ve işlerinize nasıl sirayet edebileceğine dair fikirler geliştirin.

2. Herkes İle İletişim Halinde Olun

İşlerinizi anlayabilmek için çalışanlar, ortaklar ve müşteriler ile görüşün.

Gartner analisti Carol Rozwell’in belirttiğine göre “Dijital iş yeri çözümleri çalışanların yaptıkları işi basitleştirmek ve verimli hale getirmek amacıyla yürütülen çözümlerdir. Bu sebepten mütevellit liderlerin çalışanları anlamaları önemli zira çalışanları anladıkları sürece uyguladıkları çözümler hedeflerini bulacaktır.”

DBS’nin kurumsal bankacılık başkanı Tan Su Shan’ın belirttiğine göre “Banka, 26.000 çalışanının hepsi ile iletişim halinde ve dijital projeleri bu doğrultuda yürütüyor çünkü teknoloji ve iş birbiri ile oldukça bağıntılı iki husustur ve ayrı bir şekilde düşünülemezler.”

Yakın zamanda yapılan bir KPMG anketine göre, şirket çalışanlarının %71’i dijital dönüşümü bir ihtiyaç olarak görüyor. Daha önce yapılan bir Capgemini anketine göre ise şirket çalışanlarının %62’si değişimin önündeki en büyük engel olarak kurum kültürünü görüyor. Bu durum kültürel değişimin ve kurum içi iletişimin önemini kanıtlar niteliktedir.

Çalışanlarınız ile iletişim halinde olup işlerini iyi anlayın ve onlara uyumlu dijital çözümler sunun.

3. Birliği Sağla

Değişimin sağlanması için değişim zamanının geldiğinin farkına varmak ve bu değişime katılmak isteyebilecek insanları yanınıza çekmek bu konuda oldukça önem arz eder.

Dönüşüm başladığı zaman, sürece karşı çıkanlar ve eleştirmenler olacaktır ki bu çok normaldir. İşletmeler; alaycılar, katı muhalifler, yenilikçiler ve muhafazakarlar gibi her türlü insana ihtiyaç duyar. İnsan dönüşümün kalbidir. İnsanlarla iletişimde ve etkileşimde olmak gereksinimleri karşılayacak çözümler üretmede oldukça kritik bir rol oynar. Eğer bir dijital dönüşüm projesi çalışan insanlara sirayet edemediyse o proje ekseriyetle başarısızlığa uğrar.

4. Kullanıcılara Odaklanın

Çalışanlarınız, ortaklarınız ve müşterilerinin gibi son kullanıcıları memnun edecek çözümlere odaklanın. Bir şirketin en büyük kazancı insandır bu sebepten dolayı dijital dönüşümün insan odaklı şekillenmesi gerekir.

Mckinsey’e göre yapay zekadan beklenen “Soft Skills” talebi ABD’de %26, Avrupa’da ise %22 artacak çünkü büyük veri analizi gibi araçlar işletmelerin geleceği için oldukça önemli faktörlerdir ancak insan becerisi ve akıllı karar verme gibi konular da en az diğer teknik çözümler kadar önem arz eder.

İletişim ve karar alma gibi konular üzerine eğilen dijital dönüşümler daha kullanıcı odaklıdır ve verimlik ve üretkenlik faktörlerini önemli derece arttırır.

5. Karmaşıklıktan Uzak Durun

Sistemleri basitleştirmek, işlemleri azaltmak diğer bir tabiri ile bir taşla iki kuş vurabilmek işletmeler için oldukça önemlidir. Karmaşık yazılımlar çalışanlar, yöneticiler ve müşteriler için birer kabus haline gelerek verimliliği ve üretkenliği azaltabilir.

Altimeter’in araştırmalarına göre, düşük seviyedeki dijital okuryazarlık ve uzmanlık, dönüşüm yönetimini başarısız kılabilecek en büyük sebeplerden ikisi.

Anketlerin gösterdiğine göre işletmelerin %55’i  eski teknolojilerden ve doğru olmayan teknolojilerden dolayı, %31’ise kurum kültüründen dolayı problemler yaşıyor. Bu durum sistem entegrasyonunun şirketler için ne ölçüde önemli olduğunu gösteren nitelikte bir anket.

Karmaşıklıktan kurtulup, yeni sistemleri ve kültürleri şirkete entegre edebilmek başarılı bir dijital dönüşümün önündeki bir çok engeli kaldırabilir.

6. Duvarları Yıkın

Eski işletme içi bilgi siloları günümüzde pek işe yaramamaktadır çünkü artık farklı departmanların kıt kaynaklar için rekabet ettiği bir zamanda değil, dijital süreçlerin ve veri paylaşımının oldukça önemli olduğu bir zamandayız.

Confederation of British Industry ve Oracle’nin belirttiğine göre geleneksel hiyerarşilere sahip şirketler, dijital dönüşümün gayet yararlı olduğunu bilmelerine rağmen bununla mücadele ediyorlar zira var olagelmiş yapılarını korumak istiyorlar.”

Bunun yansıra CBI dijital ve inovasyon direktörü Felicity Burch’un belirttiğine göre “Birçok büyük şirket elindeki devasa kaynaklardan dolayı dijital dönüşümü kolayca benimseyip uygulayabileceğini zannediyor. Fakat eski sistemlerden kaynaklanan sorunlar ve çevik yeni rakip şirketler onları bu süreçte oldukça zorlayacak.”

7. Hatalarla yüzleşin

Hatalar gerçekleşir. Dijital dönüşüm sürecindeki bir işletme muhtemelen ek bir hata bütçesi oluşturmuştur. Bu sayede hatalar hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenir ve risk atlatılır.

Suçlama kültürü, işletmelere oldukça zarar verebilir zira böyle bir kültürün oluştuğu bir şirkete yapılan bir hata sonrası bu hata gizlenebilir veya görmezden gelinebilir. Bu sürecin sonucunda işletme hataların ortaya çıkardığı açıklardan dolayı büyük bir riskin altına girmiş bulunur.

Dijital dönüşüm; çeviklik ve yeniliğin yanı sıra, başarılı olabilmek için destekleyici,  girişken ve hatalarla yüzleşen bir işyeri kültürüne ihtiyaç duyuyor.

8. Yönetime ve İnsan Kalitesine Önem Verin

Orange Business Services küresel çözümler ve pazarlama başkan yardımcısı Mark Tan’in belirttiğine göre “CEO ile CIO/CTO arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladı. CEO ve tüm yönetim ekibi, dijital işbirliği araçlarını kullanarak işletmelerine liderlik etmeli.”

Dijital dönüşüm içerisindeki değişim yönetimi, eğitim ve öğretime olan bağlılığa ihtiyaç duyuyor.

Bir dijital dönüşüm projesinin başarılı olabilmesi için yanınızda becerikli insanların bulunması gerekiyor çünkü dijital güçlenme işgücündeki eğitim ve dijital becerilerin güçlenmesi manasına gelir.

Yönetim bilgisi eksikliği ve deneyimsizlik yani kısaca cehalet, dijital dönüşüm projelerinin önündeki en büyük zorluklardan bir tanesidir.

9. Hedef belirleyin, proje sağlığına önem verin ve getirileri iyi hesaplayın

Nakit ve zaman açısından ek bir maliyet getirecek olsa dahi, dijital dönüşüm projelerini düzenli olarak sabit sağlık kontrollerine tabi tutmak oldukça önemli bir konudur.

Sadece sonuca odaklanmak cazip gelebilir lakin dönüşüm sürecinde yapılacak maliyetler proje sonunda oluşabilecek problemlerden doğacak olan daha büyük maliyetleri engelleyecektir.

Celent’in kıdemli analisti Colleen Risk’e göre “Projelerde sağlık kontrolleri yapmak, başarılı dijital dönüşüme giden yolu oldukça kolaylaştıracaktır.”

Bir projeyi tasavvur ederken şunlar düşünülmelidir.

Elde etmek istediğimiz sonuç nedir?

Elde etmek istediğimiz sonuçlar için ne yapmalıyız?

İstediğimiz sonucu elde ettiğimizi nasıl anlayacağız?

2018 yılında dijital dönüşüm projelerinin %70’i amaçlanan sonuçlara ulaşamadı bundan dolayı şunu idrak ediyoruz ki planlama, katılım ve analiz dijital dönüşüm açısından oldukça önemli kavramlar.

10. Gelecekte Yaşayın

En son ne zaman bankaya gittiniz?

Bu tuzak bir soru değil. Bu sorunun cevabı bizlere bankacılık sektörünün iPhone’larımız içine açtığı şubelerin başarısını gösteriyor.

2007 yılında Apple CEO’su Steve Jobs, Wayne Gretzky’den alıntı yaparak şunları söylemişti “ “Okey topunun bulunacağı yere doğru kayıyorum, şu anda olduğu yere doğru değil.” Biz Apple’da her zaman bunu yapmayı amaçladık.”

Bu yaklaşım günümüzde batmak istemeyen her işletme için zorunlu bir yaklaşımdır. İşletmeler bugünün dijital ortamına değil yarının dijital ortamına hazırlanmalıdır.

Gartner’ın yıllık teknoloji trendleri ve Mary Mekker’in yıllık internet trendleri yöneticiler için temel bir okuma olmalıdır. Yöneticiler geleceği tasavvur etmeli ve oraya yönelmelidir.

Nereye Doğru İlerliyoruz?

Dijitalin, iş potansiyelini ortaya çıkarma gücünü gösteren en güzel örneklerden bir tanesi L’Oreal şirketi. Şirket, bu yıl kendi alanında üç dijital ürün ortaya koydu. Bunlar AR saç danışmanlık uygulaması, cilt bakımı yardım uygulaması ve My Little Factory.

My Little Factory, bir kişinin ideal bakım karışımını kişisel bir şekilde oluşturabildiği yapay zeka tabanlı bir uygulama. Uygulama ile birlikte müşteriler tamamen kişiselleştirilmiş bir hizmet alma olanağına sahip oluyor. Şirketin sunduğu bu müşteri hizmetinin kesinlikle eşi benzeri yok.

Bahsettiğimiz örnek, bir dijital dönüşüm projesinin sahip olması gereken özü gösteriyor. Dijital dönüşümün özü;  teknoloji kullanılarak müşteriler ve iç-dış paydaşların aldığı hizmeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Her şey büyük bir hızla ilerliyor. Hedefleri belirlemek ve o hedeflere doğru bir şekilde yürümek yapılması gereken şeyler ve şirketlerin sorması gereken soru şudur: Bizim hokey topumuz nereye doğru gidiyor?