BÜYÜK VERİMakaleler

Yeni dönemde veriye dayalı stratejinin önemi

0

Şebnem Mengen

İçinde bulunduğumuz dönemde şirketler için dijital dönüşümün ve verinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte tanık oluyoruz. Yeni dönemde değişen pazar koşullarını takip etmek ve hızla yön değiştiren müşteri taleplerini karşılamanın en sağlam yolu çağımızın gerçek madeni olarak adlandırabileceğimiz veri sayesinde gerçekleşiyor. Yeni gelişen iş modelleri ve hızla ilerleyen teknolojinin yanı sıra, şirketleri rekabette bir adım öne taşıyan en güçlü kasın, yeniliklere hazır şekilde potansiyeli doğru analiz edebilmek olduğu tüm otoriteler tarafından kabul görüyor.  

Temel taşı veri olan bir strateji ile bilgiden iş değeri yaratma, müşteriye değer yaratma ve maliyetleri minimuma indirirken, gelir optimizasyonu sağlama ise her dönem değeri gittikçe artan başarı unsurları arasında yer alıyor. Bunu destekleyen “Gartner’s Fifth Annual CDO” araştırmasına göre, strateji geliştirirken çalışmaların içinde analitik ekiplerine de rol veren şirketlerde tutarlı iş değer üretimi 2,6 kat artıyor. Kurumlar bu faydayı ise iki alanda değer yaratarak sağlayabiliyorlar: İş yönünü ve hedeflerini belirlemeye tamamen dahil olmak, iş önceliklerinin tanımlanmasında ve kararlaştırılmasında danışmanlık girdisi sağlamak. Gartner’ın bir diğer araştırması olan “The Rise of Business-Domain-Led Data and Analytics” de hem IT hem de iş birimi içerisinde analitik ekipler konumlandıran şirketlerin diğerlerine (sadece IT içerisinde veya sadece iş birimi içerisinde) göre maksimum fayda sağladığını ortaya koyuyor. Bu raporlarda da görüldüğü gibi IT ve iş ekiplerinin değerleri benzer ölçüde önem taşıyor. Bizler de kurumsal satış kanallarımızı desteklemek amacıyla stratejiden iletişime, gelir yönetiminden proje yönetimine kadar tüm süreçlerimizi daha analitik, takip edilebilir ve sürdürülebilir bir hale getirerek müşterilerimize bu dijital dönüşüm yolculuğunda en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Peki bunu sağlamak için neler yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz? 

Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında, faydayı ön planda tutarak ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve anında çözüm sunabilmek için “Dijital Dönüşüm Danışmanı” olarak konumlandırdığımız kurumsal satış ekiplerimizle, satışın her kademesinde projeler üreterek projelerin uçtan uca yönetimini yapıyoruz. Satış ekiplerimizin teklif süreçlerine katkıda bulunması amacıyla geliştirdiğimiz akıllı teklif yönetimi platformuyla da stratejik yönlendirmeler ile müşteri özelinde en doğru teklifi vermelerine destek oluyoruz. Doğru müşteriye doğru faydaları vererek müşteri tarafında memnuniyeti, satış ekipleri tarafında ise gelir ve karlılık optimizasyonunu sağlamış oluyoruz. 

Değişen müşteri davranışları ve tercihleri, içinde bulunduğumuz yeni dönemde şirketlerin dönüşüm için yapacakları yatırımların karar aşamasında önemli bir rol oynuyor. Müşterilerimizin bugüne kadar yarattığı değer segmentasyonu ile yaptığımız konumlamalarla tutarlı, sürdürülebilir ve rasyonel bir müşteri deneyimi altyapısı kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın dönemde hayata geçireceğimiz müşteri bağlılığı programımızı, veriye dayalı müşteri segmentasyonu ile oluşturduğumuz sağlam temeller üzerinde kurguluyoruz. İletişim çalışmalarımızda da verinin gücünden faydalanarak yatırımın geri dönüşlerini ölçümlüyor, bir sonraki aksiyonlarımızı veriden öğrendiğimiz değerlerle hayata geçiriyoruz.

Ayrıca yaptığımız projelerde müşteri memnuniyeti odağı ile fayda sağlamak amacıyla yapay zeka teknolojisinden de sıklıkla faydalanıyoruz. Büyük veri ile müşterilerimizin ürün satın alma eğilimlerini inceleyerek proaktif bir yaklaşımla ihtiyaçlarını tespit edip, dijital dönüşüm yolculuklarında müşterilerimize doğru ürün ve çözüm önerisi ile destek oluyoruz.

Büyük veri kullanımıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimizden bir diğerinde pandemiyle birlikte artan ev interneti ihtiyacına yönelik yapılan Capex yatırımlarının hangi noktalara yapılması gerektiğiyle ilgili analizler yapıyoruz.

Dijital dönüşüm bugün şirketlerin kendi süreçleri, müşterileri ve son tüketiciler için kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. IDC’nin tahminine göre, 2023 yılına kadar dijital dönüşüm harcamaları, tüm bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının yüzde 50’sinin üzerine çıkacak. Bugün bu oran yüzde 36 civarında. Şirketlerin bu yatırımları yaparken de güçlü bir altyapı üzerinden uçtan uca çözüm alması büyük önem taşıyor. Dijital İş Servisleri şirketimiz aracılığıyla bizler de kurumların dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında katkı sağlıyoruz. Sahada bu katkıyı sağlarken işin mutfağında fayda ve müşteri memnuniyetini ilk sıralarda tutarak yatırımları optimize etmek, gelir ve penetrasyonda büyüme sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up