Makaleler

Enerji sektörünü belirleyecek eğilimler!

0

Enerji verimliliği endüstriyel üretim, dağıtım ve lojistik, inşaat ve gayrimenkul vb. gibi pek çok faaliyet alanındaki şirketler için önemlidir. Enerji verimliliğinin performansı ise kullanılan ekipmanın kalitesine ve aynı zamanda bunları muhafaza etme becerisine bağlıdır. Bu noktada iyi bir çalışma düzeni, dijital teknolojiler ve sensörler enerji verimliliğine yardımcı olur. Bir diğer önemli faktör ise bu sektörde ihtisaslaşmış enerji hizmetlerinin uygulanması, enerji tüketim süreçlerinin analizi ve distribütör-tedarikçi-nihai tüketici ilişkisidir.

Küresel salgın, tüm sektörlerde olduğu gibi enerji endüstrisinde de dijitalleşmeyi ve yeni hizmetlerin yaratılmasını teşvik etti. Peki 2021’de enerji sektöründe neler görmeyi bekleyebiliriz?

Müşteri odaklılık çok önemli hale geliyor

Belirgin bir belirsizliğin yaşandığı ekonomik bir ortamda müşterileri çekmek, elde tutmak ve nihayetinde sağlıklı bir iş sağlamak için müşteri odaklılık çok önemlidir. İnsanlar yaşamlarının diğer birçok alanında yüksek kaliteli dijital hizmetlere alıştılar ve şeffaflık ile esneklik beklentileri artık çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Ev tüketicileri için elektrik piyasasının serbestleştirilmesinin ardından da müşterilerin enerji tedarikçilerini değiştirme olasılıkları artıyor, tüm son kullanıcıların ihtiyaçları değişiyor. Örneğin elektrikli araçların, özel güneş panellerinin ve ısı pompalarının sayısının artması; entegre çözümler, ürünler ve hizmetler için bir ihtiyaç yaratıyor. Elektrik tedarikçilerinin her kararın merkezinde yer alan müşteriye odaklanıp, iklimlendirme ekipmanlarının elden geçirilmesi ve akıllı evler gibi ilgili ekipmanların kurulmasında teknik destek hizmetleri sunarak müşterilerle buluşma vakti geldi.

Nesnelerin interneti ve akıllı şebekeler

Elektrik tedarik ağlarının ve akıllı şebekelerin daha verimli çalışması, enerji sektörünün dönüştürülmesinde kilit bir unsurdur. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bu alanda kullanılan varlık izleme sensörleri, inceleme drone’ları veya uydular çok fazla veri üretiyor. Bu verileri tüm paydaşlarla paylaşmak ve verimlilik sorularına doğru yanıtları bulmak için kullanmak, ağ oluşturmayı daha dirençli, esnek ve sürdürülebilir hale getirmek için çok önemli olacak. Ayrıca, enerji ve kamu hizmetleri sektöründe üretilen büyük miktardaki verilerden ilgili korelasyonları çıkarmak için Veri Analitiği teknolojisinin kullanılması, müşteri kullanım modellerine ilişkin bilgileri de beraberinde getiriyor. Bu bilgiler, talep tahmini ve verimli enerji yönetimi sağlarken sahtekarlığı önlemeye, kayıpları azaltmaya, yasal gerekliliklere uyumu ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeye de yardımcı oluyor. Aynı zamanda, Blockchain teknolojisinin piyasaya sürülmesi, enerji arzının ve yenilenebilir kaynaklardan üretim tarzının izlenebilirliğini sağlayacak. Verileri bu şekilde kullanmak, kullanıcı memnuniyetini artıracak ve şirketlerin verileri paraya dönüştürmesine yardımcı olacak.

Akıllı sayaçlar, üreticiler ve tüketiciler arasındaki dinamikler

Üreticiler, tüketiciler ve ağ sağlayıcıları arasındaki etkileşim yakınlaşıyor. Son yıllarda hem enerji üreticisi hem de tüketicisi olan kişilerin sayısı artış gösterdi. Her bir tüketici, elektrik üreticileri ve tedarikçileri ile çalışmak zorunda olan potansiyel bir enerji yöneticisidir ve sayıları ile etkileri artar. Ancak sistemde artan sayıda “mikro varlık” varken, üretim ve talep hala çok dalgalıyken enerji şirketleri girdilerini nasıl değerlendirebilirler? 

Akıllı sayaçlar tüketiciler, üreticiler ve enerji tedarikçileri arasındaki boşluğu azaltmaya yardımcı oldukları için burada değerlerini gösteriyor. Tüketiciler, tüketim profillerine genel bir bakış elde ediyor ve rutinleri değiştirerek veya altyapıyı uyarlayarak tasarruf potansiyelini tespit edebiliyor. Elektrik üreticileri ve tedarikçileri için akıllı sayaçlar, kullanıcı davranışı hakkında bilgi sağlıyor ve böylece, büyük ölçekli talebe yanıt vermenin temelini oluşturuyor. Bu dönüşümün omurgası, düşünen ve enerjinin ne zaman depolanacağı, satılacağı, dönüştürüleceği veya tüketileceği konusunda pazara dayalı öneriler sunan akıllı bir şebekedir. Tüm enerji verimliliği projelerinin temeli olan akıllı ölçüm, şu anda akıllı sayaçların takılmasına yönelik zorunlu Avrupa mevzuatını getirerek bu etkiyi artıracak ve enerji verimliliği ile sonuçlanacak.

Otomatik enerji yönetimi ve yapay zeka

Veri Analitiği çözümleri, operasyonel performansı ve karar vermeyi optimize etmek için gereken gerçek zamanlı analizi sağlar. Piyasadaki daha kısa teslimat süreleri nedeniyle enerji yönetimine odaklanma, uzun vadeli planlamadan değişime neredeyse gerçek zamanlı bir yanıt vermeye olanak tanıyor. Bu olanak da otomatik teklif verme ve teslimat süreçlerinin yanı sıra, hem enerji şirketleri hem de yoğun enerjili sektörlerde çalışan şirketlerin tahminleri için büyük hacimli veri ve yapay zeka gerektiriyor. Enerji ve altyapı hizmetleri sektöründe bulut platformlarının artan şekilde benimsenmesinin, pazar büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyor. Bununla birlikte pazar, büyük veri güvenliği zorluklarının yanı sıra, gizlilik sorunları ile karşı karşıyadır. Bazı enerji şirketleri Veri Analitiği uzmanlığına henüz sahip değil ve yeni yazılım çözümlerini eski BT mimarilerine entegre etmekte zorlanıyorlar. Bu faktörleri dengelemek ve pazar gereksinimlerine uyum sağlamak için enerji şirketlerinin yatırım yapması ve BT becerilerini artırması gerekiyor.

Donanım ve dijital teknolojilerin evrimi

Donanım ve dijital teknolojiler birlikte gelişmeye başlayacak ve her ikisi de verimlilik ve dayanıklılık açısından gerekli etkiyi sağlamak için birbirine ihtiyaç duyacak. Donanım teknolojisi, makine ve ekipmandaki gelişmeler ve bunların nasıl çalıştırılacağı gelecekte de aynı derecede önemli olacak ancak bir fark yaratmak için yeterli olmayacak. Daha verimli olmak isteyen enerji şirketlerinin de dijital dönüşüm tarafına odaklanması gerekecek. Elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketiminde gelecekteki iyileştirmeleri desteklemek için yüksek performanslı yazılımla veri analizine ihtiyaç duyulacak.

Sürekli değişimlere ve teknolojik evrime ayak uydurmak için enerji şirketlerinin yanı sıra, büyük tüketiciler de teknoloji ve dijital becerilere odaklanmak zorunda kalacak. Büyük ölçekli enerji tüketicilerinin nitelikli BT uzmanları için yatırım yapmaları, bilgi edinmeleri ve rekabete katılmaları gerekecek.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up