Köşe YazılarıTansu YeğenRobot yazılımlar şirketleri nasıl değiştirecek?

5 April 20195788
https://isteteknoloji.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/tansu-yegen-profil-3.jpg

Robotik Süreç Otomasyonu, kural bazlı bir süreci ve işi tamamlamak için dijital sistemler ve uygulamalar kullanan insanı, birebir taklit ederek, el ve göz  ile yaptıklarını onun yerine, hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılandırılan ve ‘ROBOT’ olarak isimlendirilen yazılım teknolojisi.

RPA robot, çalışanların katma değersiz işlerini dijital asistan olarak üzerine alır ve ortalama olarak %50 vakit harcadıkları bu rutin, sıkıcı ve kural bazlı işleri onların adına gerçekleştirir ve çalıştıkları kuruma ek kapasite kazandırır. Bu sayede çalışanlar, duygusal zeka, empati, kavramsal beceri, müşteri ile iletişim gerektiren ve insan zekasına ihtiyaç duyulan katma değerli işleri gerçekleştirir.

Bu teknolojik yatırımın geri dönüşü ortalamada 6 ayda gerçekleşiyor ve kurumlara kullanım alanlarına göre %20-%70 arası verimlilik kazandırabiliyor.

Robot yazılımlar getirdiği çözümle 4. Endüstri Çağı olarak nitelendirilen bu dönemdeki büyük veri, nesnelerin interneti, süreç optimizasyonu gibi gelişmeleri tamamlayan en önemli teknoloji olup, kurumların dijital dönüşümüne en hızlı ve etkili katkıyı yapıyor.

Aynı zamanda ‘Yapay Zeka’ (AI) ve ‘Makine Öğrenmesi’ (ML) destekli Akıllı Otomasyon (IA)’a giden yolda köprü görevi gören çok önemli bir teknolojidir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin stratejileri doğrultusunda, 2 yıl içinde yazılım robotlarının tamamen yapay zeka robotları olması öngörülmekte. Bu sayede robotlar insanlardan devamlı öğrenen, tahminlerde bulunan, kendilerine sorulan sorulara cevap verebilen ya da önceden uyaran özelliklere sahip olacak ve RPA’ın kullanım alanları daha da genişleyecektir.

Çok farklı süreçleri otomasyona geçirebildiği için dünyada birçok işletme tarafından tercih edilen robot yazılımlar, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken; aynı zamanda rekabet avantajlarını da arttırarak, yapay zekanın yoğun kullanılacağı yakın geleceğe de hazırlamaktadır.

En son yapılan araştırmalara göre %70’e yakın kurum gelişmiş ülkelerde RPA kullanımına geçmiş ve yılda ortalamada %50 ek kapasite kazanmıştır. Yani daha önce 100 kişi ile yaptıkları işi aynı süre içinde hiç çalışan almadan bir bakıma 150 kişi ile gerçekleştirmeye başlamışlardır. Aynı zamanda bu %80 kurumda çalışan memnuniyeti ciddi oranlarda artış sağlamıştır.

 

 

Related Posts