Köşe YazılarıSüha Bayraktar

KOBİ’lerin Nesnelerin İnterneti İle Dijital Dönüşümü

0

Çoğu ülkenin lokomotif sektörü olan küçük ve orta boy işletmeler özellikle gelişen ülkeler için kritik role sahip. KOBİ’ler büyük kurumsal şirketlere göre daha yaratıcı ve çevik özellikleri ile gelişen ülkelerde yapılan yeni yaratıcı buluşlara ciddi katkı sağlıyorlar. KOBİ’ler yeni dijitalleşen dünyamızda güzel yaratıcı buluşlara imza atarken, aynı zamanda dijitalleşmeye odaklanıp, dijital dünyada yerlerine yavaş yavaş almaya başladılar. 

Daha çok yaptıkları ana işlerini odaklanıp,  ana işlerini daha mükemmel haline getirmeye çalışan, yaptıkları yeni yaratıcı buluşlar ile dünyaya açılmaya çalışan KOBİ’lerin karşısına çıkan ana sorunlardan biri de bilişim ve yeni teknoloji yatırımları. Bu tür yatırımlar büyük kurumsal şirketler için olmazsa olmaz olduğu için genel bütçe içinde doğal olarak her sene pay almaktadır. KOBİ’ler biraz daha teknoloji yatırımlarını geri planda tutup ana işlerine odaklandıkları için, genellikle teknoloji alanında yaptıkları zorunlu yatırımlardan dolayı zaman zaman ana işlerindeki sermaye ihtiyaçları sıkıntıya girmektedir.  KOBİ’lerin bir bölümü bu gibi durumlarda yatırımı ana işlerine kaydırmak isteseler bile dijitalleşme ihtiyaçlarından dolayı özellikle bu yatırımlara yönelmek zorunda kalıyorlar. Burada önemli bir soru karşımıza çıkıyor: Minimum yatırımla maksimum fayda sağlayabilir miyim?

Nesnelerin interneti (Internet of Things -IoT) son senelerde hayatımıza girmeye başlayan ve özellikle birbiriyle konuşan cihazlar ve nesneler olarak tanımlanan, yeni dijital dünyamızın önemli teknolojilerinden. 

5G Teknolojisinin hayatımıza girmesiyle 2025 yılında dünyada birbiriyle konuşabilen 50 Milyar cihaz tahmin ediliyor. Bu gelişme ile işimizde kullandığımız cihazların daha akıllı hale geleceği, gerektiğinde diğer cihazlarla, nesnelerle konuşup işlerimizi daha kolaylaştıracağı bekleniyor. IoT teknolojisi ülkemizde birçok sektörde kullanıma girmiş durumda.  IoT Teknolojilerinin dünyada hızla artan bir şekilde kullanılmaya başlandığı gözlemliyoruz. IoT özellikle aşağıdaki alanlarda işimizde bize fayda sağlıyor:

  • Kullandığımız cihazları uzaktan erişim ve kontrol
  • İşimizi daha hızlı ve efektif yönetme 
  • Uçtan uca işimizin otomasyonu
  • Maliyet ve giderlerin azaltılması

Turkcell, KOBİ’lerimizin dünyadaki diğer KOBİ’lerle rekabete etmeleri için kritik hale gelen bu teknolojinin yaygınlaşmasında öncü rol oynamaktadır. KOBİ’ler daha hızlı ve maliyeti düşük üretim, iş otomasyonu için Turkcell Nesnelerin İnterneti servislerini ve çözümlerini kullanarak daha rekabetçi hale gelebilirler.    

Nesnelerin İnterneti İle İşinizin Uçtan Uca Otomasyonu 

Turkcellbulut’ta sağladığımız IoT Platformu ile özellikle işinizin uçtan uca otomasyonu yaparak ve aynı zamanda hızlı yeni geliştirme için fayda sağlayarak işinizi daha efektif ve düşük maliyetli yönetebilirsiniz.

Birçok alanda kullanılan IoT Teknolojilerine en yaygın örneklerden bir üretim otomasyonudur. Aynı zamanda Endüstri 4.0 kapsamında giren bu tür IoT uygulamaları ile, iş gücünüzü gerçek zamanlı takip ederek anında üretim hatalarını,  işgücü kayıplarını kontrol altına alabilirsiniz. Özellikle üretime entegre edilmiş IoT kameralar ile meydana gelen yavaşlama, hataları anında tespit edip yine o birime ait iş birimlerine, IOT cihazlardan gerçek zamanlı haber vererek müdahale ettirebilir veya üreten makinaya entegre edilmiş IoT cihazı üzerinden durdurabilirsiniz.  

Yukarıdaki örnek yüzlerce IoT senaryollarından bir tanesidir. 

Bu tür uygulamaları hızlı geliştirmek ve yönetmek için Turkcell IoT Plaform kurumsal müşterilerimize ciddi faydalar sağlamaktadır.  

Turkcell IoT Platformu ile IoT uygulamalarınıza ihtiyaç duyulduğunda yeni özellikler ekleyip, ek otomasyon senaryoları hızlıca dizayn edip, işininiz günden güne daha efektif hale getirebilirsiniz.

Turkcell KOBİ’lerin minimum yatırımla maksimum fayda sağlamaları için IoT Plaform üzerinde çalışan servisleri aylık modellerle sunmaktadır. Bu sayede KOBİ’lerimiz büyük bir yatırım yapmak zorunda kalmadan, aylık ödemeli modellerle işlerini daha efektif hale getirebilirler.

Süha Bayraktar

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up