Köşe YazılarıSüha Bayraktar

Her şey için tek altyapı, şirketleri rekabette nasıl pozitif ayrıştırıyor?

0

Her şeyin interneti veya geleneksel adıyla nesnelerin interneti, tüm dünyada yeni bir endüstri devrimi olarak nitelendiriliyor. Öyle ki fiziksel dünyada yer alan veya herhangi bir şekilde bağlantısı olan her ürün bu değişimden nasibini ya aldı ya da alacak. Bununla birlikte güncellenen tüketici alışkanlıkları ise işletmelerin iş yapış biçimlerini etkilemeye çoktan başladı. Bu etkinin derecesini hesaba katarken, bağlantılı nesne sayısının dünya nüfusunun neredeyse 2 katına yaklaşmış olmasını da unutmamak gerekiyor.

Her şey için tek altyapı, şirketleri rekabette nasıl pozitif ayrıştırıyor?

Dijitalleşmenin IoT sahanlığında gelişmeler hızla devam ederken, şirketler de haliyle kendi işleri için faydalı olan bu yardımcıdan faydalanmak istiyor. Öte yandan, dijitalleşme listelerinde geri kalmamanın ve trendi yakalayıp onunla gelişmenin kaynak ve efor açısından götürdükleri oluyor. Bu maliyetler düşünüldüğünde her şirketin altından kalkamayacağı ve getirdiklerinin götürdüklerinden daha fazla olması ihtimalinin hiç de az olmadığı yadsınamaz bir gerçek.

Bu sebeple birçok şirket yeni alanlarda temkinli adım atmak isterken IoT gibi doğrudan karlılığa etki eden faydaları ya geç elde ediyor ya da mesafeli durmayı tercih ediyor.

Tam da bu noktada Turkcell, şirketlerin gider optimizasyonu ile sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak ve nesnelerin interneti dünyasına minimum kaynak ile adım atmasını sağlayacak çözümü Turkcell IoT Platform ile kurumların hizmetine sunuyor.

IoT varlıkları şirketlerin iş yapış modellerini iyileştirecek ve dış üretkenliği artıracak birçok veriyi sahadan veya makinalardan dinliyor ve Turkcell Veri Merkezleri’nde bulunan güvenli ortamlara aktarıyor. Asıl iş değerine hammadde oluşturan söz konusu sensör verilerini anlamlandırmak ve bu döngüyü uçtan uca yönetebilmek ise günümüz teknolojilerinde nesnelerin interneti platformlarının görevi oluyor.

Turkcell IoT Platform tam olarak bunu sağlayan bir hizmet. Birçok sensörden aynı anda gelen veriyi entegre ettiğiniz platform, bu verileri toplayarak, onları şirketlerin ihtiyacı olan faydalara dönüştürüyor.

Endüstri 4.0 Dünyasindaki Partneriniz

Veri perspektifinden bakıldığında sistem; yalnızca küçük ve büyük veri değil, akan ve yapısal olmayan veriye de erişebiliyor ve veri iletişimi senkron, asenkron ya da olay temelli şekillerde gerçekleştirilebiliyor. Sistem toplu (Batch), gerçek zamanlı ve akan verinin yapılabilmesine olanak sağlayan altyapıyı da içeriyor.

Platform dünyada denenmiş birçok hazır uygulamaları ile:

 • Şirketlerin IoT inisiyatiflerindeki risklerin azaltılmasını
 • Yatırımın geri dönüş değerinin hızlı bir şekilde ispatlanmasını
 • Pazara sunma süresinin minimize edilmesini

sağlayarak, mümkün olan en hızlı katma değeri yaratıyor. Bu esneklik ile şirketler Endüstri 4.0 yolculuklarına sınırlı bir kapsamda başlayabilirken, platformun değeri hızlı bir şekilde ispatlanabiliyor ve ölçek sofistike şekilde büyüyerek işletme ve fiziksel dünya birbirine bağlanabiliyor.

Tak-Çalıştır Kolaylığıyla İşinizi Dönüştürün

Turkcell IoT Platform, çözüm ortağı Software AG’nin hazır paketlenmiş çözüm hızlandırıcıları olan IoT platformunun yeteneklerini sunmakta olup;

 • Endüstri lideri cihaz yönetimi
 • Akan veri analizi ve gelişmiş olay işleme
 • İleri analitik ve makine öğrenimi
 • İş süreçleri yönetim ve yeni nesil entegrasyon
 • API yönetimi

kabiliyetlerinden oluşan bütünleşik mimari altyapısını içeriyor. Ayrıca, platform milyonlarca cihazı, sensörü ve makineyi desteklemekte ve bunların “tak-çalıştır” kolaylığı ile anında bağlanabilmesini ve böylece IoT inisiyatiflerinin bulutta, son kullanıcıya yakın kenardaki cihazda (Edge), uygulama ve yönetme esnekliği sağlayabiliyor.

Turkcell IoT Platform;

 • Arıza
 • Yazılım
 • Yapılandırma
 • Alarm
 • Performans

yönetimi dahil olmak üzere tüm cihaz yaşam döngüsü yönetimi özelliklerini tek bir platformda hazır olarak sunuyor. Ek olarak platform toplu kayıt, toplu güncelleme programı ve kuralların tanımlanması, toplu dağıtım ve toplu izleme özellikleri dahil olmak üzere toplu cihaz yönetimi özelliklerini de içinde barındırıyor. Bu kabiliyetler bütünü ile; her bir cihaz tipi için bu fonksiyonalitelerin geliştirilmesi için zaman ve maliyet kaybı yaşanmamakta ve her bir cihaz tipinin arıza durumu yönetiminin cihaz sahipleri tarafından ayrı ayrı yapılması ile oluşan yönetişim sorunu ortadan kaldırılmakta ve sistem mimarisinde gereksiz siloların oluşmasının önüne geçilebiliyor. Yine bağlantı yönetimi, cihaz envanteri ve yaşam döngüsü yönetimi, yazılım güncellemeleri, toplu işlemler ve uzaktan makine erişimi gibi çok çeşitli cihaz işlemleri ağ ve altyapı agnostik olarak uçtan uça gerçekleştirilebiliyor.

Şirketler için değer yaratan anahtar kullanıcıların faydasına sunulmak üzere akış analizi, tahminleme, toplu analiz ve zaman serisi analizi dahil olmak üzere tüm yönleriyle güçlü self-servis IoT analitiği kabiliyetleri yine Turkcell IoT Platform ile sunulabiliyor ve iş kullanıcılarının, akıllı kural sihirbazlarını kullanarak önceden tanımlanmış iş analitiği modellerini izleme ve yapılandırabilme imkanı oluyor. Bu konularda veri bilimcisi unvanına ihtiyaç duyulmuyor ve entegre akış analitiği, önceden yapılandırılmış akıllı kurallar ile hızlı ve güvenli bağlantı sağlanabiliyor. Bu sayede veriden öngörüler elde edilebilmesi ve bu öngörülerin aksiyonlara dönüştürülmesi mümkün kılınıyor.

Operasyonel mükemmeliyetini garanti altına almak ve sürdürülebilir iş modellerine geçiş yapmak isteyen şirketler için ideal olan IoT ve Endüstri 4.0 uygulamalarının katalizörü Turkcell IoT Platform şimdi 6 ay deneme kullanımı ile şirketleri bu alana girmeye cesaretlendiriyor. Uluslararası raporlarda en iyi seçilen ve Turkcell markasının garantilediği uçtan uca “IoT” çözümü altyapısı ile zenginleşmiş iş uygulamalarına verimli ve uygun maliyetli olarak geçmek için turkcell.com.tr/iotplatform adresinden detaylara ulaşılabiliyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up