YÖN VEREN LİDERLER

Değişen iş yapış biçimine ayak uydurmak için yeni servisler hazırlıyoruz

0

COVID-19 salgını sonrası değişen iş yapılarına dikkat çeken Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, kendileri gibi teknolojileri hazır olan firmaların bu süreçten minimum hasarla çıkacağını belirtti. Turan, “Turkcell olarak, şirketlerin değişen iş yapış biçimlerine ayak uydurmak için çeşitli ürünlerimizi ön plana aldık, ihtiyaçlara göre yeni servisler hazırlıyoruz.” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, mezun olduktan sonra Netron’da IT Danışmanı, Siemens Türkiye’de Operasyon Müdürü, Bilgi Yönetimi Müdürü ve IT Danışmanlığı’nın yanında Siemens Almanya’da Büyük Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Çözüm Direktörü olarak profesyonel hayatını devam ettirdi. Turkcell ailesine 2013 yılında katılan Turan, ilk olarak Sistem Entegrasyon ve IT Servislerinden Sorumlu Müdür olarak görev yaparken, aynı zamanda Turkcell’in bugünkü Sistem Entegratör kimliğinin de temellerini attı. Ardından, Dijital Entegrasyon ve IT Çözümlerinden Sorumlu Direktör, akabinde de Stratejik İş Ortaklıkları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görevini sürdüren Kaan Turan, 1 Mart itibariyle Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürlüğü pozisyonunda profesyonel yaşamına devam ediyor.

Kaan Turan ile Turkcell Dijital İş Servisleri, dijital dönüşüm, gündem konuları ve bu doğrultuda gelecek planları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik…

Geçen yıl Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gündeminde hangi konular vardı, 2019’u nasıl geçirdiniz?

2019 bizim için ilklerin ve rekorların senesi oldu. Geride bıraktığımız beş yıl, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de telekom sektöründe son derece hızlı bir değişime sahne oldu. Turkcell olarak biz de bu değişime ivedilikle adapte olarak, hatta değişimin belki de liderliğini üstlenerek, diğer sektörlere öncülük ettik. Bu anlamda öncelikli olarak kendi dijital dönüşümümüzü tamamladık. Böylece klasik bir telekom operatörü olmaktan çıkarak dünyanın ilk dijital operatörü haline geldik. Kurumsal müşterilerimiz tarafından kullanılan ürün ve servisler ise bizi yeni çözümler üretmeye yönlendirdi. Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarken en önemli noktanın uçtan uca tüm ihtiyaçların karşılanması olduğunu fark ettik. Dijital entegratör kimliğimizle sadece lider olduğumuz alanlarda değil, teknolojinin dokunduğu her alanda şirketlerin daha hızlı karar almalarını, daha verimli çalışmalarını sağlayacak projeler üretir hale geldik. 2019’un başında da, müşterilerimizin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri çözümlerini tek çatı altında sunma hedefiyle Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimizi kurduk. Dijital İş Servisleri’nin kurulması ile birlikte hızımızı daha da artırdık. Daha çevik, daha esnek ve birçok kasını daha da güçlendirmiş bir ekip olarak proje üzerine proje eklediğimiz bir sene oldu. En temelinde, Dijital İş Servisleri olarak kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklandık. “Dijital entegratör” rolümüz ile kurumlara dijital dönüşüm yolculuklarında destek olduk, tamamen müşterimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz, “tailor- made” dediğimiz entegrasyon projelerinde 1000’inci projeyi devirdik. Projeler ve siparişler doğal olarak rakamlara da yansıyor. Kurumsal satış ekiplerimizin sahadaki itici gücünü de arkamıza alarak, 2019 senesini BT alanında yüzde 100’e yakın bir büyüme ile tamamladık. IDC raporlarına göre; BT pazarındaki entegratörler arasında 3’üncü sıraya yükseldik.

Peki, bu yıl sizce iş süreçlerini ve bu süreçlerin teknoloji ayağını ele alacak olursak, işletmelerin en çok odaklandıkları konu başlıkları neler olacak?

2020 yılı yaşadığımız küresel salgın sebebiyle tüm işletmeler için zor geçmekte. Bu dönemde işletmelerin verimlilik artırıcı konulara odaklanıp tasarruf sağlayacak çözümler üzerinde duracaklarını öngörüyoruz. Yapay zeka, IoT, büyük veri, RPA gibi geleceğin teknolojileri ile iş süreçlerinin optimizasyonu, bulut ve siber güvenlik altyapıların desteği ile Yönetilen Hizmetler alanında, maliyet avantajı ve esneklik konularının önemini artıracağını düşünüyorum. Biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını görüşürken, onlarla birlikte düşünürken, aslında hep tek bir şeyin peşindeyiz, o da fayda. İşletmeler maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda gelirlerini nasıl artırabileceklerinin peşindeyiz. Ortaya koyduğumuz tüm projelerde de, en çok konuştuğumuz kavram, yatırımın geri dönüş süresi. Müşterimiz için değer yaratmayan, verimlilik sağlamayan, kazan- kazan ilişkisini üretmeyen hiçbir projenin devamlılığı olduğuna inanmıyoruz.

Dijital İş Servisleri Şirketi olarak erişimden altyapıya, ürünlerden servislerimize, operasyonumuzdan en uçtaki her bir mühendisimize kadar her şeye sahibiz. Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile kurumsal müşterilerimize erişim hizmetinden veri güvenliğine, veri depolamadan analitik çözümlere kadar rekabette onları ayrıştıracak, öne çıkaracak ve daha çok kazanmalarını sağlayacak yenilikçi çözümleri sunmayı sürdüreceğiz.

Biliyoruz ki, CIO’ların daha verimli ve aktif olmaları için dış kaynak kullanmaları önemli. Turkcell Dijital İş Servisleri işletmeleri yenilikçi çözümler ile nasıl tanıştırıyor? Bu süreçte CIO’lara nasıl destek oluyorsunuz?

CIO’ların şirketlerin geleceğine yön veren önemli rollerden biri olduğunun farkındayız. Artık bir şirketin IT departmanı, eskiden olduğu gibi cost-center olarak gözükmüyor, tam tersi o şirketin stratejilerinde de belirleyici rol üstleniyor. Biz de bu bakış açısıyla, Turkcell Dijital İş Servisleri olarak güçlü satış kadromuz ve uzman danışmanlarımız ile birlikte yıl boyunca CIO’ları ziyaret edip, yakın çalışmalarda bulunuyoruz. Ayrıca yıl içinde, farklı sektörlerdeki CIO’lar ile Türkiye’nin çeşitli illerinde, bir araya geldiğimiz birçok etkinliğimiz oluyor. Burada teknolojik yenilikleri, yeteneklerimizi, projelerimizi, onlara destek olabileceğimiz hizmetlerimizi, bazen de hayallerimizi aktarıyoruz.

Benim de birçok firma ile yaptığım sayısız görüşme sonunda gördüğüm resim şu; iş süreçlerini akıllı hale getirmek ve rekabette fark yaratmak isteyen firmalar öncelikle esnek ve doğru yönetilen BT alt yapısına sahip olmalılar. Bu çerçevede şirketler dışardan uzman firmalardan destek almalılar. Dijital iş süreçlerinde standardizasyon, süreklilik ve uçtan uca otomasyon işin olmazsa olmazı. Her geçen gün artan siber tehditlere cevap verebilecek bilgi güvenliği sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, servis odaklı geliştirilebilir yazılım altyapılarının kurulması, maliyetlerin optimize edilmesi ve esneklik için bulut teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz görünüyor. IoT, büyük veri, yapay zeka ve analitik çözümler gibi konular da CIO’ların önemli gündemleri arasında yer almaya başladı. Bu alanda biz de onlarca inovatif proje ürettik. Uzunca bir süre nefes almadan koşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.

Turkcell Dijital İş Servisleri, yeteneklerini genişletmek için start-uplar ve diğer servis sağlayıcılarla nasıl işbirlikleri yapıyor?

İş ortaklığı ekosistem yönetimi şirket olarak odaklandığımız ana alanlardan birisi. Turkcell Dijital İş Servisleri olarak kurumsal müşterilerimize çözüm sağlarken, iş ortaklarımız ile güçlerimizi birleştirmeye ve müşterilerimize birlikte katma değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ekosistemimizde, 3 farklı iş modelinde çalıştığımız firmalar bulunuyor: Birincisi ürün ya da çözüm sağlayan iş ortakları, ikincisi projelerde birlikte çalıştığımız alt yüklenicilerimiz ve üçüncüsü de bizlere sahadan satış fırsatları getiren iş ortaklarımız. Bunların kesişim kümesinde olan ve benim kader ortağımız dediğim çok değerli ve sayıları da her geçen gün artan iş ortaklarımızla birlikte, hem yetkinliklerimizi zenginleştiriyoruz hem de BT pazarını birlikte büyütüyoruz.

Şubat ayında lansmanını yaptığımız İş Ortaklığı Programı ile de iş ortaklarımıza yönelik tüm süreçlerimizi yapılandırmış olduk. Start-up firmalar da bu ekosistemin önemli oyuncuları. Biz de Turkcell olarak startup’larımızı destekliyoruz ve birlikte projeler üretiyoruz. 3 sene önce start-up olarak ilk kez tanıştığımız ve ilk kez bir proje yaptığımız firma, bugün bizimle bambaşka işleri, projeleri hayata geçiren olgun bir firmaya dönüşmüş olabiliyor. Bu anlamda Turkcell satın alma da, hizmet aldığı tedarikçilerine, muhakkak start-up firmalarını işin bir parçası yapmayı ve hizmetin içinde startup’lardan destek almayı ihalelerinde şart koşabiliyor.

Türkiye’de uzun zamandır dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Sizce bu alanda yapılan en büyük yanlış nedir? Dijital dönüşümü doğru anladığımızı düşünüyor musunuz?

Dijitalleşme kavramı uzun zamandır gündemimizde. Firmalar genelde verimliliklerini artırmak ve bu dönüşüm rüzgarının bir parçası olmak adına çaba sarf ediyor. Dijital dönüşüm standart çözüm seti anlamına gelmiyor.

Her ne kadar temelinde kullanılan yenilikçi teknolojiler açısından, bulut, IoT, yapay zeka, büyük veri gibi ortak paydada buluşsalar da, ihtiyaç duyulan çözümler kurumların sektörüne, iş yapış şekillerine, uygulama alanlarına kadar farklılık gösterebiliyor. Buradaki asıl konu kurumlara sadece bir teknoloji sağlamak değil, uzun soluklu dijital dönüşümün yolculuğunda güvenilir danışman olmak ve deyim yerindeyse terzi usulü işler üretmek.

Bunun yanında bu sürece sadece tek bir pencereden bakmak ve inisiyatifleri buna göre planlamak dönüşümün bütünselliği ve sürekliliği açısından riskler oluşturabiliyor. Dijital İş Servisleri olarak tam da bu noktada etkin rol alıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi “fayda” burada en kilit kelime. Dijital dönüşümü konuşuyorsak, en temel doğru faydayı net tanımlamak, altını çizmek ve üzerine gitmek, buna yönelik teknolojinin nimetlerinden faydalanmak diye düşünüyorum.

Geleceğe baktığımızda işletmelerin iş yapış biçimini değiştirecek en önemli konu başlıkları neler olacak?

İşletmelerin verimlilik artışı arayışı her dönem olduğu gibi gelecekte de gündemlerinde olacak. Bu konuda onlara destek olacak tüm teknolojiler önemlerini daha çok artıracak. Biz özellikle bulut tabanlı uygulamaların daha yaygın hale geleceğini düşünüyoruz. Yine, geleceğin en değerli varlığı veri olacak. Hep aynı şeyi söylüyoruz, petrol yerini veriye bıraktı. İşletmeler kararlarını alırken verilerden daha fazla faydalanacaklar.

Veriyi kullanarak ihtiyaçlarına çözüm bulan işletmeler bir adım önde olacak. Biz de bu alanda çok farklı projeler hayata geçiriyoruz, sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

COVID-19 pandemisi şirketlerin iş yapış biçimlerini de değiştiriyor. Bu çerçevede Turkcell Dijital İş Servisleri’nin yol haritasında bir değişiklik oldu mu?

COVID-19 tüm dünyada olduğu gibi bizim de en önemli gündemimiz oldu. Hepimiz işlerimize uzaktan bağlanarak devam ediyoruz. Bu günlere teknolojileri hazır olan bizim gibi firmalar, minimum hasarla bu süreçten çıkacaklar.

Biz Turkcell olarak, şirketlerin zorunlu olarak değişen iş yapış biçimlerine ayak uydurmak için çeşitli ürünlerimizi ön plana aldık, ihtiyaçlara göre yeni servisler hazırlamaya çalıştık. Kısa vadeli planlarımızda müşterimize; Turkcell Siber Güvenlik hizmeti alan müşterilerimize uzaktan çalışma için gerekli servislerin kurulumu, müşterinin ofisi kapalıysa sabit iş numarasına gelen çağrıları Tek Ofis servisimiz ile cep telefonunda karşılama imkanı, çağrı merkezi işleten müşterilerimize çağrı merkezi personelini evden çalışır hale getirme imkanı, Microsoft Teams ile evde video konferans desteği veriyoruz. Aynı zamanda; bulut portalımız Turkcellbulut.com üzerinden müşterilerimiz dakikalar içerisinde sistemlerini ayağa kaldırıp, uçtan uca aldıkları tüm hizmetleri uzaktan yönetme imkanına sahipler. Yine aynı şekilde veri merkezi ve yönetilen hizmetler alan müşterilerimize 7×24 SLA bazlı BT Yönetim servislerini uçtan uca sunarak destek oluyoruz.

Ayrıca, Turkcell LMS Platformu ile çalışanlarınıza online eğitim verme imkanı da sunuyoruz. Sosyal medyada çok güzel bir metafor okudum; Koronavirüs=dijital çağ diyordu. Belki de bu virüsün insanlığa tek faydası bu olacak. Çünkü şirketler, insan sağlığı için dijitalleşmeyi çok daha güçlü bir şekilde kucaklayacaklar.

“Dijitalleşme sürecinde erişim, güvenlik ve bulut işin olmazsa olmazı!”

Kaan Turan: “Dijitalleşme sürecinde firmaların en çok odaklanacağı temel başlıkların erişim, güvenlik veri merkezi ve bulut ile yeni nesil teknolojiler, aynı zamanda sektörel çözümler olarak görüyorum. Erişim işin olmazsa olmazı. Mobil ve sabit erişim her daim dijital dönüşümün merkezinde olacak. Ve hayatımıza yakın zamanda 5G girecek. 5G bence yeni bir çağın da başlangıcı olacak. 5G ile sağlanacak düşük gecikme süreleri neredeyse gerçek zamanlı işlemlerin gerçekleştirildiği uzaktan cerrahi, sağlık, savunma ve ulaşım gibi sektörlerdeki değişimlere hep birlikte tanıklık edeceğiz. Siber güvenlik ise tüm firmalar gibi bizim de öncelikli stratejilerimizden biri. 2020 yılının küresel Korona salgını ile birlikte tedarik zincirlerinde yaşanacak olası sıkıntıları aşmak için bulut ve sanallaştırma tabanlı ağ/ güvenlik çözümlerini geliştirme çalışmalarımızı hızlandırdık.

150’den fazla siber güvenlik uzmanımızla bu alanda da liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun yanında; Türkiye’nin en büyük veri merkezi sağlayıcısı olarak, 4 farklı ilde bulunan yeni nesil veri merkezlerimizden hizmet veren, hepsi birbiri ile yedekli bulut altyapıları ile, müşterilerimize sanal sunucu, sanal veri merkezi, yedekleme ve iş sürekliliği servisleri sağlamaktayız. Turkcellbulut.com üzerinden müşterilerimiz dakikalar içerisinde sistemlerini ayağa kaldırıp, uçtan uca aldıkları tüm hizmetleri uzaktan yönetme imkanına sahipler.”

“COVID-19 salgını sonrası Türkiye’de veya yurtdışında sunduğumuz uzaktan eğitimden uzaktan tıpa kadar birçok sektörel çözümümüz çok daha önemli hale geldi!”

Kaan Turan: “Bizim için de çok önemli olan veri günümüzde herşey demek. Bu bağlamda IoT sadece bizim için değil, dünyadaki bütün teknoloji oyuncuları için şu an en büyük odak noktası haline geldi. Yakın zamanda lansmanını yaptığımız IoT platformumuz ile birçok IoT çözüm sağlayıcının da işini kolaylaştırıp, daha hızlı çözüm ve service üretebilecekleri ortamı onlara sağlıyoruz. Sadece IoT servisleri değil, ortaya çıkan veriyi işlediğimiz büyük veri servislerimiz ile bugün birçok kurumsal firmaya danışmanlık projeleri üretmeye başladık. Bu alanda 2020’de de büyümeye devam edeceğiz. Bu veriyi işlerken yapay zeka teknolojileri de işin olmazsa olmazı. Bu alanda da mühendislerimiz yeni fikirler ve projeler üretmeye devam ediyor. Bütün bunların yanında sektörel özel çözümler için belirlediğimiz 10 sektör var. Perakende, üretim, sağlık, ulaşım, eğitim, turizm ve akıllı şehirler bunların bazıları. Özellikle son COVID-19 pandemisinde de bu sektörlere yatırım yapmanın önemini bir kez daha gördük. Türkiye’de veya yurtdışında sunduğumuz Uzaktan eğitimden uzaktan tıpa kadar birçok çözümümüz çok daha önemli hale geldi.”

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up