ÜRETİMYÖN VEREN LİDERLER

CERN’e üretim yapan Türkiye’de ilk 5 şirketten biri

0

CERN’e üretim yapan Türk şirketi Mapsis Metal’in Genel Müdürü Filiz Akkaş, Endüstri 5.0’ın konuşulmaya başladığı bu dönemde, Toplum 5.0’ı da iyi okuyup anlamanın önemine dikkat çekti.

Okan Üniversitesi İşletme mezunu olan Fili Akkaş, 1992-2007 yıllarında Kuter İnşaat’ta sırasıyla muhasebe ve finansman sorumlusu ile proje yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında da özkaynak olmadan, tamamen banka kredisi ve KOSGEB desteğiyle Gebze’de Mapsis Metal firmasını kurdu. Genel Müdür olarak görevine devam eden Akkaş, Mapsis Metal’in serüveni boyunca elde ettikleri başarıları ise şu sözlerle anlattı: “2013 yılında KOSGEB’te, kadın girişimci olarak Kocaeli’de birinci ve Türkiye finalisti, 2015 yılında Lüksemburg’ta “Yılın İhracatçısı Ödülü”, 2021 yılında ise KAGİDER ve Garanti BBVA’nın “Yılın Kadın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye 1. ligini kazandık.”

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi; Savunma, Havacılık ve Uzay Kümesi Derneği olan SAHA’da Yönetim Kurulu Üyesi; TOBB AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Raportörü; TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi; KAGİDER Üyesi ve daha birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Filiz Akkaş ile Mapsis Metal’i, dijital bir şirket olmayı, sektörde kadın istihdamını ve daha fazlasını konuştuk… 

Milli ve yerli parçalar dünya arenasında

Havacılık ve savunma sektörleri başta olmak üzere; otomotiv, enerji ve endüstriyel vb. birçok sektörde müşterilerimize en kaliteli, doğru ve hızlı olacak şekilde en iyi hizmetle destek veriyoruz. Özellikle, havacılık ve savunma sanayi sektörüne alüminyum ve çelikte talaşlı üretim yapan ve birçok yerli ve milli projede yer alarak adımızdan söz ettirdik. ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İsviçre ve Afrika pazarına ihracat yapan Mapsis Metal aynı zamanda, 4000 m² alanda 45 çalışanıyla, CERN’e üretim yapan Türkiye’de ilk 5 şirketten birisi.”

Yurt içi ve yurt dışında, sektöründe öncü kurum ve kuruluşlarla çeşitli iş ortaklıklarınız bulunuyor. Mapsis Metal’in sahip olduğu know-how, rekabet ortamında nasıl bir fark yaratıyor?

Mapsis Metal olarak, birçok ulusal ve uluslararası projelerde rol alıyoruz. Görev aldığımız ulusal ve uluslararası bazı projeler; A4m (A400M AIRBUS ATLAS), AGU, B37 BOEING, BOM BOMBARDIER, BWC BOEING, KAI KUH (Surion), SAGE, BGS, KAİ olurken Lockhed Martin ve Skorsky’de de üretim lisanslarımız bulunuyor.

Tüm bu projelerde yer almamız için gerekli kabiliyet ve yetkinliklerde olmamız gerekiyordu. 2017 yılında özellikle havacılık ve savunma sanayisinde gerekli olan uluslararası “AS/EN 9100 Uluslararası Savunma ve Havacılık Standart Sertifikasyonu”na sahip olduk. Altyapımızı ve üretim çalışmalarımızı uzun çalışmalar sonucu tüm bunlara göre dizayn ettik. Müşteri isteklerini ve kaliteyi çalışmalarında en önemli unsur olarak gören Mapsis Metal, Ar-Ge çalışmaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde tespit ederek, ürün ve süreçlerine maksimum katma değer sağlayarak fark yaratıyor. 

Dijital bir şirket olma yolunda hangi konulara öncelik veriyorsunuz?

Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıkları ciddi bir değişime uğradı. Bunun neticesinde yeni ihtiyaçlar ve davranış modelleri ortaya çıktı. Firmaların tüm bunları analiz etmesi ve gelecek stratejilerini planlarken bu arz ve talebe göre yeniden hazırlanması gerekiyor. Endüstri 4.0 sektörde her geçen gün daha fazla yer alırken, gelişmiş dünya ülkeleri Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Tüm bu gelişmeler için aynı anda da Toplum 5.0’ı iyi okuyup anlamamız gerekiyor.

Toplumun ve sistemlerin hazır olmadığı Sanayi 4.0’a Türkiye’nin geçmesi ve bu yönde gelişmesi için finansmana erişimin kolay olması, teşviklerin artması en önemli konular. Aynı zamanda nitelikli elemanda yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına, dijitalleşmenin önemini firmaların kültürüne entegre etmek için eğitimler verilmesini de odak noktası haline getirmek zorundayız; çünkü şirketlerin fayda yaratan ürün ve hizmetlerini dijitalleşmeyle birlikte global anlamda rekabet ederek pazar paylarını artırmaları ve zaman yönetimini etkin hale getirmeleri mümkün. Örneğin, Mapsis Metal’in 2018 yılındaki stratejik hedefleri arasında üretimden veri toplama vardı. Üretimden veri toplamaya başlayarak dijitalleşmeye yönelik ilk hedefimizi tamamladık.

Mapsis’in stratejik hedefleri arasında sürekli iyileştirme ve gelişme var. Ar-Ge departmanımızda CAD/CAM modelleme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, laboratuvar çalışmaları, tasarım, geliştirme ve doğrulama çalışmaları, analiz çalışmaları ve prototip üretimler gerçekleştiriyoruz. Mühendislik çalışmalarında etkin olarak kullandığımız yazılımları da dijitalleşmemizde önemli adımlar olarak görüyorum. 

Bir kadın lider olarak, sektörünüz özelinde kadın istihdamının güçlenmesi için sizce nelere ihtiyaç var, hangi noktalara odaklanmak gerekiyor?

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması ancak katılımın önündeki engellerin kaldırılması ile mümkün olacaktır. Kadın istihdamının önündeki en büyük engelin ise erkek egemen geçmişten miras kalan sosyal koşullanmalar olduğunu düşünüyorum. Şuna emin olunmalı ki; iş yaşamında kadınlara yoğun ihtiyaç var. 

Kadının erkekle eşit olarak algılanmaması da kadının ekonomik hayata katılımının önündeki en temel engellerden birisidir. Toplumdaki bu algıyı değiştiremediğimiz sürece kadınları iş hayatına ve sosyal hayata dahil edemeyiz. Kadın istihdamını artırmadan da ekonomik ve sosyal gelişmeden bahsetmek mümkün değil. Bunun için de kadın girişimciliğini özendiren, destekleyen kurum ve kuruluşlar daha etkin bir politika oluşturmalı. Kadınları koruyan ve destekleyen yasaların, uygulamaların, eğitimin artırılması, kadınların çalışmasına yönelik tutumların değişmesi ve yeterli finansmana ulaşabilmesi gerekir. Kadınların çalışma yaşamında aktif rol alması için uygulamada ve takip edilmesinde de kurum ve kuruluşların proaktif davranması gerektiğini düşünüyorum.

Gelecek dönemdeki hedefleriniz neler olacak?

Verimli ve sürdürülebilir olduğu kadar sosyal bilinçle de hareket ederek uluslararası pazarda adımızdan ve markamızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz. Beraberinde, sürdürülebilirlik kavramını firma kültürü haline getirmek ve böylece güvenli kökleşmek de bir diğer ana hedefimiz.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up