Haberler

İşletmelerin karbon ayak izlerini azaltması için buluta taşınması gerekiyor

0

451 Research Inc. tarafından yayınlanan rapor, çevreye duyarlı şirketlerin buluta dahil olması için geçerli bir neden olduğunu gösteriyor çünkü buluta taşınma, kuruluşların kendi veri merkezini işletmekten çok daha sürdürülebilir.

Buluta taşınma, kurum içi veri merkezlerinden çok daha fazla kaynak kullanımı ve enerji verimliliği elde edilmesini sağlıyor

451 Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre şirket içi iş yüklerinin buluta taşınması, ABD kurumsal veri merkezi için ankete katılan bir şirketin karbon ayak izini yüzde 88, en verimli yüzde 10 işletme için ortalama yüzde 72 azaltabileceğini gösteriyor.

451 Research, kurumsal veri merkezlerinde ortalama sunucu kullanım oranının sadece yüzde 18 olduğu ve bu da önemli miktarda kapasitenin boşa harcandığı anlamına geldiği konusunda bir sonuç çıkardı.

Buna karşın çoğu kurumsal veri merkezi, eski ve kullanılmayan donanıma bağlı olmalarından dolayı yüzde 80’den daha az bir elektriksel verimlilik bildirdi.

AWS tarafından desteklenen raporda şirketin, veri merkezlerini mümkün olduğunca güçlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak konusunda da büyük bir çaba sarf ettiği ve karbon salımlarını azalttığı belirtiliyor. Şirket, 2024 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 80’ini, 2030 yılına kadar ise yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan kullanmayı hedefliyor.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up