MakalelerGeri dönüşü olmayan yeni çağın teknolojisi: Yapay zeka

2021'de AIOps ve yapay zeka ilişkisinde neler ön plana çıkacak?
8 February 20213728

2020 yılı dünyanın dört bir yanındaki insanlar, şirketler ve devletler için son derece zorlu geçti. Geniş kapsamlı sağlık ve güvenlik kısıtlamaları gerektiren COVID-19 yayıldıkça, yapay zeka (AI) uygulamaları hayat kurtarmada ve ekonomik direnci geliştirmede çok önemli bir rol oynadı. Otonom sürüş ve doğal dil işlemeden kuantum hesaplamaya kadar temel yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için Ar-Ge hız kesmeden devam etti. Aynı zamanda otomasyon ve bulut bilişim, giderek daha fazla uzaktan çalışanlara bel bağlayan şirketler için daha önemli hale geldi.

Şirketlerin bu yıl içerisindeki elde ettiği deneyimlerle gelecek yılın nasıl geçeceğine dair bazı tahminleri olsa da gerçek başarı, dikkatlerini nereye odaklayacaklarını belirlemekten geçiyor. 2021’de göz önünde bulundurulması gereken kurumsal yapay zeka ve makine öğrenimi planları ise C-level yöneticiler için bir kılavuz olacak.

Yapay zekayı ölçeklendirme

Bir araştırmaya göre, kuruluşların sadece yaklaşık yüzde 10’u yapay zekayı kullanıyor. Araştırmada, daha küçük şirketlerin iş operasyonlarında yapay zeka kullanma olasılığının daha düşük olduğu gösterildiğinden, yapay zekaya sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki uçurumun genişlemesi öngörülüyor. Yapay zekaya yatırım yapan şirketler ise önümüzdeki yıl bu yatırımdan geri dönüş elde etmenin yollarını aramaya devam edecek. 

AI/ML entegrasyonu için rol genişletme

Yapay zeka ve makine öğrenimini bir kuruluş genelinde gerçekten ölçeklendirmek için uzmanlığın BT departmanının ötesine geçmesi gerekiyor. Yapay zeka yöneticisi, içerik hizmetleri yöneticisi ve veri aracısı gibi roller yapay zeka lideri kuruluşlarda ortaya çıkmaya başlayacak. 2020’de yapay zekaya yapılan başarılı yatırım aynı zamanda işe alma, elde tutma ve beceri yükseltmelerine yapılan yatırımı da temsil edecek. Mevcut personele yatırım hem kalifiye eleman eksikliğini gidermenin hem de kuruluştaki çeşitliliği ve kapsayıcılığı sağlamanın bir yolu olacak.

Yapay zeka ve edge bilişim

Cihazlarda bilgi işlem daha fazla yapıldıkça, edge bilişim giderek daha değerli hale geliyor. Her zamankinden daha fazla insan uzaktan çalıştığı için 2021’de yapay zeka ve makine öğrenimini destekleyen edge bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması bekleniyor.

Hizmet olarak yapay zeka (AIaaS)

Şirketler yapay zeka ile büyümeye ve iş değeri bulmaya çalışırken hizmet olarak yazılımın yapay zekaya yayılması kulağa oldukça mantıklı geliyor. AIaaS da kuruluşların daha az risk ve yatırımla yapay zeka denemeleri yapmasına olanak tanıyor. Bu imkan, özellikle daha küçük kuruluşlar veya yapay zekanın daha az yerleşik olduğu sektörler için oldukça değerli. AIaaS’in aynı zamanda, büyük teknoloji oyuncularıyla 2021’de büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuruluşlar öte yandan artık BT operasyonları (AIOps) ve AI ağ asistanlarının BT ekiplerinin daha stratejik sorunlara odaklanmasına, müşterilerinin ve çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair ciddi bir yaklaşım sergiliyor. Peki 2021’de AIOps ve yapay zeka ilişkisinde neler ön plana çıkacak?

  • Müşteri desteği gelişecek: Bulut ve yapay zeka, kuruluşların müşterilerini ve çalışanlarını nasıl desteklediğini ve ağ tedarikçilerinin kurumsal müşterilerini nasıl destekleyeceğini değiştiriyor. BT departmanlarının artık ağ satıcılarıyla bir şeyin donanım mı yoksa yazılım sorunu mu olduğu konusundaki tartışmaları sona eriyor. Yapay zeka bu noktada potansiyel bağlantı sorunlarını proaktif olarak belirlemeye, temel nedenleri iletmeye ve BT ekiplerine müşterileri etkilemeye başlamadan önce sorunu çözmek için gereken araçları ve önerileri sunmaya yardımcı olacak.

  • Yeni ofisler AI tarafından desteklenecek: Evin büyüyen bir uzak iş gücü için yeni kurumsal mikro şube haline gelmesiyle AIOps, Covid-19 sonrası yeni normda çalışanları desteklemek için BT’ye gereken uçtan uca görünürlüğü sağlayacak. Bu görünürlük, BT ekiplerinin uzaktaki çalışanları verimli bir şekilde desteklemesine ve gelecekte benzer sorunların ortaya çıkmasını önlemek için gereken verileri sağlamasına yardımcı olmak açısından çok önemli olacak.

  • Geleceğin BT ekibinde yapay zeka asistanı olacak: Kişisel ev ve mobil AI asistanlarının popülerliği artıyor. Aynı şey kuruluşlar için de geçerli olacak. Yapay zeka asistanları daha akıllı hale gelecek ve BT ekibinin kritik bir parçası olacak. Bu akıllı asistanlar BT ekip üyelerinden öğrenme ve doğrudan geri bildirim yoluyla daha yararlı hale gelecekler ve giderek daha karmaşık sorunları yavaş yavaş çözebilecekler. Bu, BT ekipleri için sıradan görevleri ve iş yüklerini azaltarak AI asistanlarının bir ekip oyuncusu olarak parlamasını sağlayacak.

  • AI’ın benimsenmesinin önündeki en büyük engel eğitim olacak: Yapay zeka konusunda çalışanlara eğitim vermek iş liderlerine kalacak. Şirketin kar hanesine en iyi uyacak AI çözümlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi adına, zaman ve enerji harcamaları için BT ekiplerinin teşvik edilmesi gerekecek. En iyi işletmeler, bu yapay zeka çözümlerini ağ genelinde nasıl uygulayacaklarını en iyi şekilde anlayabilmeleri için BT lider ekiplerinin eğitimine yatırım yapacak.

  • AI, ağ oluşturmanın geleceğinde büyük bir rol oynayacak: İnsanları bir araya getiren mevcut iletişim teknolojilerinin video ile gerçekleşmesiyle birlikte, talebi karşılamak için altyapı üzerindeki baskı da arttı. Burası, BT’nin bir işletmenin omurgası ve yapay zekanın en değerli ortağı olarak parladığı nokta olacak. Yapay zeka, kendi kendini yöneten bir ağa güç sağlamada çok önemli hale gelecek.

Şirketler ister uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirsin ister ofise geri dönmeyi tercih etsin, eski çalışma şekli sonsuza dek değişti. Yapay zeka teknolojilerini benimseyen şirketler ise 2021 ve sonrasında mükemmel olacak şekilde konumlandırıldı. Kuruluşların tüm seviyelerinde, yapay zekanın bizi bir sonraki çalışma çağına götürmesi ise artık kaçınılmaz.

Related Posts