MakalelerSİBER GÜVENLİKVERİ MERKEZİ & BULUT

Enerji endüstrisi için güvenlik ve uyumluluk

0

Enerji sektöründe bulutun benimsenmesi ivme kazandıkça, CIO’lar ve CISO’ların buluta geçişin güvenlik ve uyumluluk etkilerini anlamaları önemlidir. Bulut hizmetleri genellikle halka açık internet üzerinden sağlanır ve bu da dikkate alınması gereken çeşitli risklere maruz bırakır. Bunu ele almak için enerji şirketlerinin bir bulut hizmet sağlayıcısı seçerken gerekli özeni göstermeleri, verilerini ve uygulamalarını korumak için gerekli güvenlik kontrollerini uygulamaya koymaları önemlidir.

Bulutun giderek artan önemi
COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamaların da etkisiyle buluta geçiş son aylarda görülmemiş bir hız kazandı. Bulut bilişimin küresel önemi, yalnızca pazar büyümesinde bile görülebiliyor. 2020 yılında 371,4 milyar dolar değerinde olan bulut bilişim pazarı, 2025 yılına kadar 832,1 milyar dolara ulaşacak.

Enerji sektörü de bu trendin bir istisnası değil. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, enerji şirketlerinin %83’ünün şu anda bulut hizmetlerini kullandığını veya iki yıl içinde kullanmayı planladığını gösteriyor. Enerji sektöründe bulut kullanımı, gelişmiş çeviklik ve esneklik ihtiyacı, azaltılmış sermaye harcaması (CapEx) maliyetleri ve artan operasyonel verimlilik gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, kuruluşlar iş yüklerini buluta taşımaya devam ettikçe, ilgili güvenlik ve uyum risklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bunun yapılmaması veri ihlallerine, müşteri güveninin kaybedilmesine ve itibarın zedelenmesine neden olabilir. İyi haber şu ki, enerji şirketlerinin bu riskleri azaltmak ve bulut ortamlarının güvenli ve uyumlu olmasını sağlamak için atabilecekleri birkaç adım var.

Enerji Sektörünün Karşılaştığı Buluta Geçiş Zorlukları Nelerdir?
Enerji şirketlerinin iş yüklerini buluta taşırken dikkate almaları gereken bir dizi zorluk vardır. Bunlar uyumluluk, güvenlik ve organizasyonel olmak üzere üç gruba ayrılabilir.

1- Uyumluluğun sağlanması
Buluta geçişle ilgili en önemli zorluklardan biri, sektör düzenlemeleriyle uyumluluğun sağlanmasıdır. Kuruluşlar, herhangi bir iş yükünü taşımadan önce Bulut Hizmet Sağlayıcılarının (CSP) gerekli tüm uyumluluk gereksinimlerini karşılayabildiğinden emin olmalıdır.

2- Veri güvenliği
Dikkate alınması gereken bir diğer zorluk da veri güvenliğidir. Enerji sektörü, müşteri bilgileri ve gizli iş verileri gibi büyük miktarda hassas veriyle ilgilenir. Bu nedenle, bu verilerin yetkisiz erişime karşı korunması ve yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir olması çok önemlidir, çünkü veri ihlalleri bu sektördeki kuruluşlar için ciddi bir endişe kaynağıdır ve işleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Verileri korumak için kuruluşların veri şifreleme, erişim kontrolü ve izinsiz giriş tespit ve önleme gibi güvenlik önlemlerini uygulaması gerekir. Kuruluşlar ayrıca iş yükleri için kapsamlı güvenlik sağlayan bir bulut güvenlik platformu kullanmayı da düşünmelidir.

3- Organizasyonel sorunlar
Buluta geçişte; veri yönetişimi, uyumluluk ve risk yönetimi gibi kurumsal konular da göz önünde bulundurulmalıdır. Bulut hizmet sağlayıcıları, kuruluşların özel güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılama becerilerine göre seçilmelidir. Buluta geçişin bir kuruluşun güvenlik ve uyumluluk sağlama sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkat etmek de önemlidir. Bulut hizmet sağlayıcıları tipik olarak tüm güvenlik kontrollerine sahip olacaktır, ancak bu kontrollerin kendi özel gereksinimlerini karşıladığından emin olmak işletmelerin sorumluluğundadır.

Daha yaygın kurumsal sorunlardan bazıları şunlardır:

Eski sistemler
Enerji sektöründeki kuruluşların karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, birçok eski sistemin güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmamış olmasıdır. Eski sistemler genellikle modern güvenlik araçları ve teknolojileriyle uyumlu olmayan tescilli protokoller ve standartlar kullanır. Bu durum, bir bulut ortamında etkili güvenlik kontrollerinin ve çözümlerinin uygulanmasını veya dağıtılmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, birçok eski sistem uzaktan erişilebilecek şekilde tasarlanmamıştır, bu da bulut ortamından bu sistemlere güvenli bir şekilde bağlanmayı engeller.

Bulutta güvenlik için rollerin ve sorumlulukların tanımlanması
Geleneksel bir şirket içi ortamda, güvenlik söz konusu olduğunda sorumluluklar genellikle net bir şekilde tanımlanır. Ancak bir bulut ortamında güvenliğin sağlanmasında müşteri, bulut hizmet sağlayıcısı ve üçüncü taraf satıcılar dahil olmak üzere birden fazla paydaş yer alabilir. Bu gibi durumlarda, buluttaki hangi varlıkların güvenliğinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek veya tanımlamak zor olabilir. 

Bulutta güvenliği yönetmek için süreç ve prosedürlerin oluşturulması
Bulut hizmeti sağlayıcıları genellikle altyapılarını ve hizmetlerini korumak için güvenlik kontrollerine sahiptir. Ancak bu kontroller kuruluşların özel gereksinimlerini karşılamak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, öncelikle yürürlükte olan güvenlik kontrollerini ve ardından bunların kuruluşların ihtiyaçlarıyla nasıl eşleştiğini anlamak önemlidir. Ayrıca, güvenlik risklerini yönetmek için gerekli süreç ve prosedürlere de sahip olmak da gerekir.

Etkili, uyumlu ve güvenli bir bulut nasıl sağlanır?

 1. Bir bulut yönetişim çerçevesi oluşturun
  Bir bulut yönetişim çerçevesi oluşturmak, kuruluşunuzun genel bulut kullanımına dayalı kontroller ve standartlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kapsamlı bir yönetişim çerçevesi bulut güvenlik standartlarını, destekleyici yönergeleri ve temel koruma raylarını içermelidir. Tanımlanan çerçeve de düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
 2. Ayrıcalık izinlerinin güvenli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi
  Tek Oturum Açma (SSO) yeteneklerini kullanarak Kimlik ve Erişim Yönetimi yapılmasını ve rollerin ve izinlerin bilinmesi gerekenler temelinde tahsis edilmesini sağlayın.

 3. Bulut ortamınızı sürekli olarak izleyin ve denetleyin
  Bulut ortamları dinamiktir ve hızla değişebilir. Bu nedenle, güvenli ve uyumlu kalmasını sağlamak için ortamınızı düzenli olarak izlemek ve denetlemek önemlidir. Kod Olarak Altyapı (IaC), güvensiz yapılandırma ve güvenlik açıklarının sürekli tespiti açısından burada çok yardımcı olabilir.

 4. Veri hassasiyetinin sürekli gözden geçirilmesi
  Bulut iş yüklerine atanan veri hassasiyeti etiketlerinin gözden geçirilmesi çok önemlidir. Bu, uygun ve orantılı güvenlik kontrollerinin, bu etiketlere dayalı olarak sağlanan tüm bulut iş yüklerine, kaynaklara, sistemlere ve uygulamalara varsayılan olarak atanmasını sağlamak içindir.

 5. Otomatikleştirin
  Belirlenen yanlış yapılandırmaları otomatik olarak düzeltebilen otomatik iyileştirme sistemleri dağıtın. Sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) işlem hattı aracılığıyla Kod Olarak Altyapı kullanan iş yüklerinin otomatik olarak dağıtılması; güvenli, değişmez ve tekrarlanabilir dağıtımlar için kod düzeyinde güvenlik değerlendirmesi ve doğrulamalarının yapılmasını sağlar.

Bulut güvenliği ve uyumluluğu, enerji sektöründeki kuruluşların dikkatle değerlendirmesi gereken karmaşık bir konudur. Enerji şirketleri, genel bulutun benimsenmesi söz konusu olduğunda düzenli olarak benzersiz zorluklarla karşılaşır. Bir yandan sıkı yasal gereklilikleri karşılamaları gerekirken, diğer yandan genel bulutun sunabileceği çeviklik ve maliyet tasarruflarından yararlanmaları gerekir.

Enerji şirketleri, bulut güvenliği ve uyumluluğuna yönelik en iyi uygulamaları hayata geçirerek bir yandan kendilerinin ve müşterilerinin verilerini korurken bir yandan da genel bulutun avantajlarından faydalanabilirler. 

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up