IoT - NESNELERİN İNTERNETİMakaleler

Liderlerden Görüşler

0

Kurumların ve şirketlerin dijitalleşme yolundaki en önemli adımlarından biri, Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile entegre çalışabilmesidir. Zaman ve maliyetten tasarruf ederek iş süreçlerini optimize etmek ve yeni iş modelleri geliştirmek içinse güvenli ağlar, şirketlere altyapı yatırım maliyeti olmadan cihaz ve makinelerini bulut aracılığıyla uzaktan yönetme imkanı veriyor. Üretim sektörü ise IoT uygulamalarının en yoğun kullanıldığı endüstrilerden. Eku Fren Bilgi Teknolojileri Müdürü Mehmet Avşar ve Benoplast CIO’su Fatih KAYTANCI IoT ve 5G’nin operasyonel mükemmellik için sektöre kazandıracaklarını anlattı…


Mehmet AVŞAR
Eku Fren Bilgi Teknolojileri Müdürü

“Robotlarımızın ve IoT cihazlarımızın yönetimlerini nano saniyelerle gerçekleştirerek, işimizi mükemmel yapabileceğiz”

EKU Dijital Dönüşüm Stratejisi’ni oluşturduktan sonra ihtiyaç duyulan IT/OT altyapı çalışmalarına hız verdik. Sahip olduğumuz üretim tezgahlarının ve üretim için kritik ekipmanların anlık durumlarını eş zamanlı olarak sistem üzerinden takip etmeyi amaçlayan bir çalışmamız var. Böylece tezgahlarımızın, ekipmanlarımızın sahip oldukları kapasiteleri en etkili şekilde kullanmak, üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Çalışanlarımızın günlük iş operasyonlarında doğru karar vermelerine yarayacak, otomatik üretilen raporlarla işlerinde mükemmelliğe ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu çalışmalar ile OEE tarafında %15-20 oranında verimlilik artışı bekliyoruz.

GSM operatörleri tarafından yapılan 5G çalışmalarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle 5G teknolojilerinin endüstride kullanımı için yapılan çalışmaların BTK’dan gerekli izinler alındıktan sonra devreye alınmasını heyecanla bekliyoruz. Üretimde kullandığımız robotlarımızın, dağıtık yapıda bulunan IoT cihazlarımızın yönetimlerini nano saniyeler mertebesindeki erişim hızları ile güvenli bir şekilde gerçekleştirmek, bu verileri istediğimiz herhangi bir bulut servisinde iş analitiği ile işledikten sonra elde ettiğimiz çıktılar, işimizi mükemmel yapabilmemizin en büyük yardımcısı olacaktır. Ayrıca LTE’nin çalışanların hibrit çalışma modelinde hızlı ve güvenli erişim olanaklarına yapacağı katkıda çok önemli.

Operasyonel mükemmellik için doğrusal ve ritmik bir akış ve bu akışı sürekli iyileştirilebilir kılacak, analiz edilebilir veri gerekiyor. Bunun için anormalliklerin (arızi duruş, kalite hatası, işletme kayıpları vb.) daha oluşmadan öngörülebilmesini sağlayan istatistiksel veri ve yorumlamalar (Auto SPC-Statistical Process Control, Conditon Based Maintenance vs) ile önüne geçilmesi, hata/duruş oluşsa dahi bir sonraki prosese geçmesini engelleyen birbiriyle haberleşebilen makineler, derin iyileştirmeler yapılabilmesi için baştan uca tekil izlenebilirlik (ürün, proses, makine, insan) ve tüm bunların süreçsel olarak standartlaştırarak sistemleştirecek altyapı gerekmektedir. Biz, iş süreç akış uygulamaları ile süreçleri, kurumsal veriler için ERP’yi, dokümanların yönetimi için Doküman Yönetim Sistemler’ni aktif olarak kullanıyoruz.

Fatih KAYTANCI – Benoplast CIO’su

“IT ve OT bir meslek adayı olmaya çok yakın”

Bilişim teknolojileri ve endüstri faaliyetlerini bir araya getirerek sanayi devrimine geçtiğimiz bu dönemde, üretimde IoT süreçleri her geçen gün birden fazla alanda gelişerek artıyor. Bu konuda ülkemizde ve dünya çapındaki gelişmeleri sürekli gözlemliyor ve artışını takip ediyoruz. Geçmişte kapalı devre çalışan PLC sistemleri, daha sonra makinelerin izlenmesiyle başlayan ve son 10 yıl içerisinde gelişen sektör de IoT alanında artan gelişmelerle çok gelişti. Bu alanı dört başlık altında toplayabiliriz: Üretim verimliliği, endüstriyel IoT, kestirimci bakım ve dijital tesis yönetimi.

Makinelerin ölçülmesinin yanı sıra kestirimci bakım, performans verimi gibi verileri alabilir hale geldi. Sektörün önünde çok fazla kilometre taşı olmakla beraber, artık kullanıma geçecek çok güzel IoT çözümleri bulunuyor. 

IoT’nin gerekli seviyelere gelmesi, tedarikçi ve ekiplerin yetişmesi için gelişmeleri destekliyoruz. IoT alanında yaşanan gelişmelerle, otomasyon seviyeleri de ilerleyerek artış gösteriyor. Bununla beraber, yetişmiş insan konusunda katetmemiz gereken çok fazla kilometre taşı olduğu aşikar. Bu alan, IT-OT birleşmesini tetikledi ve gelecekte IT ve OT bir meslek adayı olmaya çok yakın. Gelecekte bu alanda bilişim teknolojilerinin yeni dönemi daha değerli olacak. Elektrikli araçlar gibi IoT ve otomasyon yakın geleceğimiz olacak. Firmaların da iç dinamikleri IoT alanında önem arz edecek. Gelişmeler sektörlere yayıldıkça bu seviye daha ileriye taşınacak.

Kurumumuz, 20. yılına girmek üzere olan genç bir şirket. IoT alanında uzun zamandır çalışmalarımız var. Kullanmış olduğumuz tüm makine ve donanım seçimlerinde mutlaka IoT uyumluluğunun ya da desteğinin olması konusunda belirgin bir kurum kültürümüz var. IoT ve otomasyon alanında, şirket içerisinde IT ve OT ekibini yönetiyorum. Bu alandaki faydaları gerçek zamanlı, gerçek veri ve saf veri şeklinde özetleyebilirim. Üretim içerisinde oluşacak etkenlerden ayrışmış manuel olmayan veri, sizi çok kıymetli alanlara götürüyor. Üretim işini yaparken kendisini ölçmekte hızlı olduğunda ürün, makine, ekipman, departman ve kök sorun anlık belli oluyor. İlgili ekip de aksiyon aldığında verimlilik kazanıyoruz. 

“Seçimlerimizde IoT desteği gibi LTE desteği önceliği de arıyoruz”

Üretimde, veri toplama dışında tüm süreçlerimizde ERP üzerinde IoT modülü kullanan ilk firmalardan olduğumuz ve üreticiyle geliştirme yaptığımız için şu anda istediğimiz çok fazla alanda rahat ve hızlı hareket edebiliyoruz. Gerçek zamanlı izleme ve yönetim çözümleriyle, makinelerimizin tüm üretim verilerini dijital izleme sistemler sayesinde gerçek zamanlı izleme ve analiz etme imkanına sahibiz. 

Şirketimizde 3D baskı, büyük veri, RFID teknolojisi ve iş zekası gibi teknolojilerin etkin şekilde kullanımı sağlanıyor. 2022 yılında, dijital dönüşümde 1.’lik ve inovasyonda 2.’lik alarak Benoplast dışında, bu alanda yaptıklarımızın farklı bir gözle de doğrulamasını sağlamış olduk. Ürünün yanında fayda üretmek de müşterilerimizin tercihleri arasında yer alıyor. IoT alanında ve yukarıda belirttiğim diğer başlıklarda müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve çözümlerimizle de müşterilerimiz ürünü izleyebiliyor. 

Benoplastik BT ekibi olarak, 4 fabrika ve 6 satış ofisine hizmet veriyoruz. Ayrıca grup firmalarımız da var. Kurum olarak, yıllardır Turkcell ile çalışıyor, bu alanda farklı farklı ürünleri kullanıyoruz. LTE konusu bizim için önemli. Buradan hareketle, LTE ile internet yedekliliği gibi çözümleri kullanıyoruz.

LTE ve IoT birleşiminden farklı çözümler üreterek bu alanda kullandığımız operatör desteği sayesinde altyapı ve güvenlik gibi kaygılarımızı bir yana bırakarak, hizmet ve çözüm üretmede mesafe katettik. Birkaç örnek vermek gerekirse; yeni kurulan tesis ve alanlarda fabrikamıza Wi-Fi ve network altyapı yatırımı yapmadan tüm cihazlarımızı LTE desteği ile seçtik. Depo süreçlerimizde, el terminalleri üzerinden sistem ve trafo odalarındaki cihazları ve ortamı takip ediyor, LTE üzerinden anlık veri transferi sağlıyoruz. Endüstriyel görüntü işlediğimiz ve koboltların çalışmış olduğu tesislerimizde otomasyon sistemin çıktılarını ve yönetim desteğini bu şekilde veriyoruz . 

LTE ile IoT verilerinin üretilmesi, alınması ve işlenmesi, verilerin görselleştirilmesi ve analizi ile IoT verilerinin süreçlere ve iş akışlarına entegrasyonu dahil olmak üzere, tüm süreçlerimizi yedeklilik ile takip edebilir duruma geldik. Bu nedenle, tüm ürün ve hizmet seçimlerimizde IoT desteği gibi LTE desteği önceliği arıyoruz.

Gelecekte bu süreçleri daha ileriye taşımak ve bulut servis sağlayıcıları ile çözümlerimizi entegre etmek istiyoruz. Çünkü bir üretim tesisinin takibi ve yönetilmesi gereken uç nokta sayısı her geçen gün artıyor. IoT sistemlerinin otomasyon seviyeleri sebebiyle kapalı devre kaldığı alanlar için de, ekosistemdeki her bir öğeyi güvenli ve etkili bir şekilde yönetmek adına endüstriyel bir IoT platformu seçmemiz gerekecek. Turkcell IoT Platformu tarafından sağlanan araçları ve altyapıyı kendi platformlarımızla birleştirerek daha kolay ve hızlı çözümleri bir araya getirme hedefindeyiz. 

“Müşteri memnuniyeti ve tedarik süreçlerindeki mükemmelliği daha da artıracağız”

Akıllı fabrika süreci, her kurum ve tesis için ayrı ayrı ele alınması gereken bir alan. Bu süreçte teknolojileri firmanın odağı ile birleştirmek bizim için çok önemli. Gelecekte, operasyonel fayda sağlamak için üretim verimliliği, dijital tesis yönetimi, bulut bağlanabilirliği ve yapay zeka ile kod olmaksızın geliştirmeler çok fayda sağlayacak. Bu seviyelere gelinmesi de çok fazla zaman almayacak. İşin temelinde üretkenlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve güvenlik her ne kadar ön planda olsa da bizim için en önemli olan ürün kalitesi ve müşteri deneyimidir. Bu alandaki çalışmalarımız ağırlıklı olarak otomasyon ve IoT altyapısına yönelik. Üretimdeki görüntü işleme teknolojileri ve en üst düzey üreticilerle birlikte, ürün kalitesi ve izlenebilirlik için çalışmalarımız devam ediyor.

Fabrikamızda kullanmış olduğumuz ERP süreçlerinde uçtan uca IoT verisinden başlayarak tüm adımları izliyor ve veri edimi yapıyoruz. Sensörler ve ağ geçitleri aracılığıyla bağlı makinelere veri topluyoruz. Toplamış olduğumuz bu verileri iş zekası uygulamalarıyla otomatize ediyor, rapor ve bilgi ekranlarıyla tüm süreç sahiplerini gerçek zamanlı bilgilendiriyoruz. Gelecekte bu süreçleri yapay zeka destekli low-code çözümleri ile daha çevik yaparak ve çok farklı alanlarda hızlı ekranlar oluşturarak, müşteri memnuniyeti ve tedarik süreçlerindeki mükemmelliği daha da artıracağız. Hedeflerimizi bu doğrultuda ilerletiyoruz.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up