MakalelerYAPAY ZEKA

Sigorta endüstrisinde otomasyonun en iyi kullanım alanları

0

Günümüzde piyasadaki ve müşteri davranışındaki değişikliklere hızlı tepki veren “teknoloji içinde doğan” sigorta sağlayıcıları, döngü sürelerini hızlandırma, masrafları azaltma ve müşteri deneyimlerini geliştirmede yeni bir normal haline geliyor. Ancak rutin back-office operasyonlarının taşması, manuel çalışmaya aşırı bağımlılık, eski yöntemler ve eski sistemler bu hedeflere ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Sigorta endüstrisinde akıllı süreç otomasyonunun benimsenmesinin, birçok kişi tarafından bu zorlukların çözümü olduğuna inanılmaktadır ve RPA zaten sektörü dönüştürmektedir.

Otomasyon sigortayı sektörünü nasıl dönüştürecek?

RPA piyasası son hızla büyüyor ve 2020’de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bankacılık ve finansal hizmetler alanı bu eğilimi uzun zaman önce kucaklarken, sigorta endüstrisinde otomasyonun benimsenmesi çok daha yavaş oldu. Sigorta şirketleri, hem RPA hem de Akıllı Otomasyon ile pilot otomasyon programları başlatmaya başlıyor. Bununla birlikte, bu teknolojilerin sektör üzerindeki etkisinin, aşağıdakiler dahil olmak üzere muazzam olması beklenmektedir:

Sigortacılıkta istihdam üzerindeki etkisi: Otomasyon birçok işi ortadan kaldırırken yenilerini de yaratıyor. Otomasyon sayesinde sıkıcı kopyala-yapıştır ve veri girişi görevlerinden kurtulmuş çalışanlar daha kişiselleştirilmiş ve daha kaliteli müşteri hizmeti sunabilecek.

Teknolojik dönüşüm: Mevcut BT altyapısında otomasyon araçları oluşturularak çeşitli sistemler arasında daha iyi entegrasyon sağlanabilecek.

Geliştirilmiş ve daha kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi: Örneğin, botlar kara para aklama gibi vakit alan faaliyetleri gerçekleştirebileceğinden, müşteri katılımı da değişecektir. Bu teknoloji, çalışanlar ve müşteriler arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir ve daha kişisel hizmet sunabilir.

Sigortacılıktaki akıllı süreç otomasyonu şirketlerin işlerini dönüştürmelerine, daha kârlı olmalarına ve piyasa değişikliklerine daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu en değerli otomasyon kullanım durumları seçildiğinde gerçekleştirilebilir.

Sigorta endüstrisinde otomasyon için en iyi kullanım örnekleri

Sigorta endüstrisinde otomasyonun başarısı için kritik faktörlerden biri doğru kullanım durumlarını seçmektir. Akıllı otomasyon uygulamasının hızlı bir şekilde somut sonuçlar ve gelecekte ölçeklendirme için yer sağlayabileceği birkaç yaygın sigorta kullanımı örneği vardır. Bu kullanım örneklerinden bazılarını ve mevcut akıllı çözümleri inceleyelim.

1. Talep işleme

Hızlı ve etkin talep işleme, sigorta şirketleri için başarı için çok önemlidir ancak genellikle hem sigorta şirketleri hem de müşteriler için sinir bozucu, zaman alıcı ve son derece manuel bir süreçtir. Sigorta acentelerinin birden çok kaynaktan veri toplaması ve kontrol etmesi gerektiğinden, talep işleme genellikle birkaç gün sürebilir. Eşleşmeyen finansal veriler veya müşteri bilgileri gibi insan hataları nedeniyle daha da uzun sürebilir. Bu tür gecikmeler müşterilerin kaybedilmesine ve şirkete diğer mali ve itibar zararlarına neden olabilir.

Talep alımı, değerlendirme ve son olarak taleplerin çözülmesi de dahil olmak üzere otomatik talep işleme iş akışının uygulanması, taleplerle ilgili işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için RPA, makine öğrenimi ve insan uzmanlığını birleştirerek uyuşmazlığı ve maliyeti ortadan kaldırır.

Otomatik talep işleme, manuel iş miktarını %80 oranında azaltır ve isabetliliği önemli ölçüde artırır, süreç için gereken süreyi %50 azaltır. Bu da şirketlerin aynı personel ile iki kat daha fazla talep işleme koymalarını sağlar. Sonuç olarak back office işlevleri hızlı, daha az hata, gecikme ve müşterilerle daha sağlıklı iletişim ile gerçekleştirildiği için müşteri deneyimi de geliştirilir.

2. Poliçe yönetimi

Akıllı Otomasyon için daha yaygın bir sigorta kullanım örneği, poliçe düzenleme ve güncellemeler dahil olmak üzere tüm poliçe yönetimi operasyonları döngüsüdür.

Poliçe düzenleme aşamasında, yüklenim öncesi kontroller yapılmış ve sözleşme kararı zaten verilmiştir. Poliçenin yayınlanması ve dahili sistemlerde bilgilerin güncellenmesi ve müşteriye iletilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçler çok sayıda manuel çalışma içerir. Önceden oluşturulmuş RPA ve AI kullanım senaryoları, sigorta poliçesi düzenlemesini otomatikleştirmek için kullanılabilir, böylece bunun için gereken zaman ve manuel çalışma miktarı önemli ölçüde azaltılır.

Mevcut poliçe sahipleri, adres değişikliği veya banka yetkisinin güncellenmesi gibi çeşitli güncelleme istekleri gönderebilir. Poliçe güncellemeleri için sigorta otomasyon çözümleri, sesli transkriptlerden, e-postalardan, fakslardan veya diğer kaynaklardan gelen değişiklikleri almak ve belgelerde ve dahili sistemlerde gerekli tüm değişiklikleri yapmak için makine öğrenimini kullanır.

Sigorta poliçesi yönetiminde otomasyonun daha geniş bir uygulaması, zarar çalışması raporlarının işlenmesi, değer raporları beyanının analizi, sigortalanabilirlik kanıtlarının açıklamalarının müşterilere iletilmesi ve diğer süreçler dahil olmak üzere diğer yoğun belge operasyonların dönüştürülmesine yardımcı olabilir.

3. Mevzuata uygunluk

Sigorta şirketleri önemli sayıda düzenlemeye uymak zorundadır. Bu düzenlemelerde yapılan değişiklikler genellikle sigorta şirketlerini iş süreçlerini uyum sağlamaları için yeniden düzenlemeye zorlar. Uyumluluk ihlalleri şirketlere finansal ve operasyonel zararlar verir.

Sigortadaki akıllı süreç otomasyonu, şirketlerin uyumluluğunu geliştirmelerine yardımcı olmanın anahtarıdır çünkü bu, insan personelinin hatalara son derece eğilimli olan rutin manuel operasyonlar lejyonundan geçmesi ve bu nedenle uyum ihlali riskini artırması ihtiyacını ortadan kaldırır.

AI tabanlı sigorta otomasyon çözümleri, verilerin doğruluğunu sağlar ve eylemlerinin eksiksiz bir kaydını tutar. Bu veriler, sigorta şirketlerinin iç incelemeler yoluyla mevzuata uygunluğu gerçek zamanlı olarak izlemelerine ve dış denetimler durumunda hazırlanmasına olanak tanır. Yapay zeka güdümlü RPA’in otomatikleştirebileceği zaman alıcı manuel çalışmalara örnek olarak müşteri araştırması ve müşteri verilerinin doğrulanması, uygunluk kontrolü, müşteri veri güvenliği işlemleri ve düzenleyici raporlar ve bildirimler üretilebilir.

4. Sigortalama

Sigortacılık, otomasyona uygun başka bir sigorta kullanım durumudur. Seçilen poliçe ile ilişkili riskleri belirlemek ve azaltmak için birden fazla kaynaktan bilgi toplamayı ve analiz etmeyi içerir. Örneğin:

 • Sağlık riskleri
 • Finansal limitler
 • Kredi değerliliği
 • Yinelenen poliçeler

Tüm verilerin toplanma süreci haftalar alabilir. Sigorta yüklenmesini otomatikleştirmek için akıllı çözümlerin uygulanması, işlevleri önemli ölçüde hızlandırabilir. Tabii ki, sigortadaki RPA ve AI kullanım durumlarının listesi çok daha geniştir.

Sigorta sektöründe akıllı süreç otomasyonunun faydaları

Sadece RPA’in gücünü kullanan otomasyon çözümleriyle karşılaştırıldığında, sigorta işlemlerinde Akıllı Otomasyon ve AI uygulamak daha hızlı bir YG elde edilmesine yardımcı olur ve saf RPA ile elde edilemeyen faydaları görür.

1. Yapısal olmayan veri işleme

Sigortacılar her gün çeşitli kağıt ve elektronik formatlarda büyük miktarlarda veri ile uğraşmak zorundadır. Bir hak talebini işlemek için, bir aracı birden çok kaynaktan veri toplamalı ve bir veritabanına girmelidir. İşlem manuel ve zaman alıcıdır. Aynı rutin görevlerin tekrar tekrar tekrarlanması insan konsantrasyonunu engeller, bu da hatalara neden olur ve şirket kayıtlarında ciddi tutarsızlıklar yaratır. Robotlar ise bu açıdan mükemmeldir.

Yapay zeka, robotik süreç otomasyonu ile birleştirildiğinde çok çeşitli belgeleri daha hassas bir şekilde işleyebilir ve harici kaynaklardan veri indirme, sınıflandırma, derleme, sıralama, analiz etme ve yönlendirme, farklı kaynaklardan benzer verileri ayıklama gibi sigorta süreçlerini uçtan uca otomatikleştirebilir.

2. Eski uygulamalarla entegrasyon

Sigorta şirketleri hala eski uygulamalara ve iş operasyonlarını yönetmek için çeşitli programlara ve sistemlere güvenmektedir. BPM veya ERP sistemleri gibi yeni yazılımların uygulanması, genellikle önemli zaman ve para yatırımları olan mevcut donanımın ve çalışanların yeniden eğitiminin değiştirilmesini gerektirir. Bu zorluklar nedeniyle, birçok sigorta şirketi eski sistemlere bağlı kalmak zorunda kalıyor ancak artık şirket geliştirme için gerekli desteği sağlamıyorlar.

Eski uygulamalarda otomasyon işlemleri sigortada büyük RPA kullanım durumlarıdır. RPA botları mevcut kullanıcı arayüzlerini kullanabilir, yani mevcut eski sistemleri değiştirmeye çok az ihtiyaç duyulur veya hiç gerek yoktur. RPA botları insan tıklamalarını ve tuş vuruşlarını taklit edebilir, bu da mevcut yazılım ve donanıma ek olarak bunların uygulanmasını kolaylaştırır. RPA botları, kodlamadan eski ve yeni sistemler arasında bağlantılar oluşturur. Çeşitli sistemler ve uygulamalar arasında geçiş yaparlar ve aynı zamanda talep işleme, sigortalama, müşteri hizmetleri, işe alım ve diğer işlemleri gerçekleştirirler.

3. Ek avantajlar ve ölçeklendirme fırsatları

Akıllı bir otomasyon programının başarılı bir şekilde uygulanması, bir sigorta şirketi için inanılmaz derecede faydalı olabilir ve bu da bir işletmenin aşağıdakileri yapmasına olanak tanır:

 • Verimliliğini iki katına çıkarırken otomatik iş işlevlerinin maliyetini %30-40 oranında azaltma
 • %80-90’a kadar doğruluk iyileştirmesi elde etme
 • Yılda binlerce çalışma saatinden tasarruf etme
 • %80’e varan hızda hizmet sunumu
 • Kurumsal düzeyde %30’a kadar kapasite
 • Toplam iş verimliliğini ve kârlılığını %50’ye kadar artırma
 • %100’e kadar mevzuata uygunluk

Akıllı Otomasyon’un getirebileceği en önemli avantajlardan biri, kuruluş genelinde otomasyon ve dijital dönüşüm ölçeklendirmesi için bir çerçeve oluşturmaktır. Ölçeklenebilir bir otomasyon programı oluşturmak teorik olarak kolay görünebilir ancak bu pratikte başarılması zordur. Sigortadaki çoğu süreç yapılandırılmamış, yüksek hacimlidir ve sonuçta geleneksel RPA için çok karmaşıktır. Akıllı botların tanıtımı, bu otomasyon zorluklarına bir çözüm sunarak yalnızca konuşlandırılan bot sayısını değil, aynı zamanda gerçekleştirdikleri işin kalitesini ve karmaşıklığını da ölçeklendirmenize olanak tanır.

Sonuç olarak, sigorta endüstrisindeki otomasyon potansiyeli sınırsızdır. Farklı coğrafyalarda ve hatta bazen aynı şirkette, çeşitli süreçler sayısallaştırmanın çeşitli aşamalarındadır ve çoğu en azından kısmen otomatikleştirilebilir. Otomasyon, operasyonlarınızı dönüştürmenize, çalışan memnuniyetinizi önemli ölçüde artırmanıza ve müşteri yolculuğunuzu geliştirmenize yardımcı olabilecek kaldıraçtır.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up