ENERJİMakaleler

Enerji sektörü bulut yatırımını nasıl en üst düzeye çıkarabilir?

0

Enerji sektörü bir geçiş sürecinde ve karbonsuzlaştırmadan ademi merkeziyetçiliğe kadar köklü değişimleri hızla yaşıyor. Bu değişimler geleneksel iş yapma biçimleri üzerinde baskı yaratıyor ve şirketlerin işletme modellerini, süreçlerini ve hatta kültürlerini dönüştürmelerini gerektiriyor. Peki ama bu hamleyi yapma konusunda sektör genelinde neden bu kadar çok mücadele yaşanıyor? Uzmanlar, enerji liderlerinin bulut dönüşümü yoluyla vizyonu nasıl değere dönüştürebileceklerini ve bu teknolojinin sektöre getirebileceği olağanüstü faydaları nasıl fark edebileceklerini araştırıyor.

Enerji sektörü, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji depolamanın düşen maliyetleri, dünyanın fosil olmayan yakıtlara hızla yönelmesi ve daha sert çevre politikaları ve düzenleyici reformlar nedeniyle son 10 yılda benzeri görülmemiş bir bozulmaya tanık oldu. Bu çerçevede sektör, iş liderlerinin esnekliği yeniden tanımlamak, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine hazırlanmak için bulut teknolojisine başvurduğu bir dönüm noktasındadır. Gartner’ın son verilerine göre, yeni dijital iş yüklerinin %95’i bulut tabanlı platformlarda kullanılacak ve küresel bulut gelirinin 2023 yılında 474 milyar doları aşması bekleniyor.

Esnek yeni iş modellerini kullanarak uyum sağlamak
Enerji sektörü liderleri için yaşanan zorluklar bir normdur. İster yaşlanan altyapı, yenilenebilir ve dağıtılmış enerji kaynaklarının benimsenmesi gibi sektöre özgü yıkıcılar olsun, ister COVID-19 gibi hayatı değiştiren zorluklar karşısında sektör oyuncuları, bugünün denenmiş ve doğru uygulamalarının yarın geçersiz olabileceği varsayımıyla hareket etmelidir. Ancak silo halindeki işletme modelleri, enerji liderlerinin bu aksaklıklara ve değişen önceliklere hızlı ve esnek bir şekilde tepki verme yeteneğini engelleyen bir süreç karmaşıklığı yaratıyor. İşte bu nedenle sektörün çevikliğe ve uyarlanabilirliğe adanmış yeni bir vizyona ihtiyacı var.

Geleceği öngöremesek de bulutun doğasında bulunan esneklik ve görünürlük, zorlukları ve fırsatları anlayışlı yeni nesil araçlar ve teknolojilerin merceğinden görmemizi ve analiz etmemizi sağlayabilir. İster yapay zeka ister makine öğrenimi veya gelişmiş veri ve analitik olsun, günümüzün enerji liderleri mevcut süreçleri kolaylaştırmak, ürün tekliflerini geliştirmek ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için bulutu benimseyebilir. 

Örneğin, gerçek zamanlı veri ve analitik, enerji liderlerinin saha hizmet süreçlerini uyumlu hale getirmelerine ve hava felaketleri gibi harici olaylara hızla tepki vermelerine yardımcı olabilir. Temel altyapıyı izleyen bulut bağlantılı IoT teknolojisi ile kesintiler sırasında müşteri deneyimini kontrol etmenin ne kadar kolay olacağını hayal edin. Şirketler yalnızca kesintiye daha hızlı yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda müşteriyi daha farkında bile olmadan kesintiyi onarmak için çalıştıkları konusunda bilgilendirmek için bildirimleri tetikleyebilirler.

Yıkıcı fikirlerin karmaşık fikirler olması gerekmez. Bu, her zaman rakiplerden daha iyi düşünmekle ilgili değildir. Bazen mesele, müşteriye bir çözüm sunmanın en basit ve en hızlı yolunu bulmaktır. Bulut, tam da bunu yapmak için gerekli vizyonu sunar.

Kritik sistemleri dönüştürüp gelecekteki büyüme hedeflenmeli
Özellikle de önemli kesintilerin ve değişimlerin yaşandığı mevcut ortamda, şirketlerin temel iş süreçlerini güçlendirmelerine ve gelecek için yenilik yapmalarına yardımcı olan buluttaki çevik ve yenilikçi çözümler kilit önem taşıyor. Ancak enerji liderleri yalnızca vizyon sahibi olamazlar. Vizyondan değere doğrudan bir çizgi çizebilmeleri gerekir. Bunun nedeni kısmen, enerji sektörünün şu anda yaşadığı şeyin “kesinti “den çok daha büyük bir şey olmasıdır. Bu, tipik olarak işlev görme ve çalışma şekillerinde bütün ölçekli bir değişikliktir. 

Enerji şirketleri bulut teknolojisinden yararlanarak karmaşık uygulama senaryolarını daha iyi yönetebilir ve kuruluş genelinde yeni verimlilikler elde edebilir. Bu dijital dönüşümlerini tamamen yeniden düşünebilir ve doğası gereği değişken ve döngüsel bir sektörde esneklik geliştirmelerine olanak tanır. Bu teknoloji, şirketi tek bir doğruluk kaynağı altında birleştiriyor ve gelecekteki büyüme için hazır hale getiriyor. 

Verimlilik kazanmak, inovasyonu finanse etmek
Sektörün öncelikleri değişirken, enerji şirketleri için bulutun sunduğu değer hiç bu kadar büyük olmamıştı. Potansiyeli gerçekten benimsemek bir iş zorunluluğu haline geldi. Bulut sağlayıcıları, enerji sektörü için özel çözümler geliştirip bunlara yatırım yaparak ve kitlesel benimseme için zemin hazırlayarak yardımcı olmaya istekli. Ancak vizyonu değere dönüştürmek yalnızca bu teknolojinin sorumluluğunda değil.

Bulut, enerji sektöründe inovasyonun teşvik edilmesine ve üst, alt ve yeşil hat büyümesinin artırılmasına yardımcı olabilirken, sürekli iyileştirme yolculuğunun yalnızca bir parçasıdır. İşletmeler ister analitik, ister uygulama geliştirme veya veritabanı yönetimi yoluyla olsun, şirket genelindeki süreçlerinde maksimum iş değeri elde etmek için verilerini kullanarak bulut teknolojileriyle harekete geçmelidir. 

İster kısa vadede anında değer göstermek ister uzun vadede daha derin bir değer planlamak olsun, teknolojiyi stratejik olarak yükseltmek için CFO ve diğer liderlerle birlikte çalışmanın yollarını bulmalıdırlar. Basitçe söylemek gerekirse, başlangıçtan itibaren daha büyük bir vizyonu benimsemek, sonunda daha güçlü bir değer sağlayacaktır. 

Enerji liderleri şu soruları sormalıdır: Bulut yatırımımız nereden başlamalı? Başarı için kritik olan nedir? Her şeyi bir kerede yapmak etkili olur mu? Bunu gerçekten uygulamak için plan nedir? Bulut yazılımının planlı benimsenmesi ve tüketimi konusunda bilinçli davranıyor musunuz? Bunlar, enerji sektörü bulut dönüşümünü sürdürürken sorulması gereken sorulardan sadece birkaçı. Çünkü buluta yatırım yapmanız gerektiğini bilseniz de nedenini anlamanız gerekir. Liderleri başarıya götüren de budur.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up