Şirketinizde bir CDO’ya ihtiyaç var mı?

0

Türkçe’ye Baş Veri Sorumlusu olarak çevirilen CDO’nun her kuruluştaki önemini bu yazıda inceliyoruz. Günümüzde tüm kuruluşlar çalışandan müşteriye kadar veri işliyor. Ayrıca takip edilmesi gereken kurallar ve bazı uyulması gereken regülasyonlar var. Baş Veri Sorumlusu (CDO) nispeten yeni bir rol olmasına rağmen, pozisyonun, ticari verimlilik oluşturmak ve risk yönetimi süreçlerini iyileştirmek isteyen kurumlar arasında giderek daha fazla yer alması bekleniyor. Analist House Gartner, 10 kuruluştan dokuzunun 2019 sonuna kadar bir CDO mevkiine sahip alacağını düşünüyor.

Şirketinizde bir CDO’ya ihtiyaç var mı?

Bir CDO’nun sorumlulukları tipik olarak, verilerin depolanması ve işlenmesi de dahil olmak üzere analitik stratejiyi tanımlamak olarak düşünülebilir. Çoğu CDO’nun da veri silolarını parçalaması ve bir kurum içindeki veri ve analitiği etkin bir şekilde merkezileştirmesi bekleniyor.

Baş Veri Sorumlusu (CDO) nedir?

Baş veri sorumlusu, kurum çapında veri yönetiminden ve veri işleme, analiz ve madencilik yoluyla ne tür bir bilginin bir varlık olarak kullanılabileceğinin belirlenmesinden sorumlu üst düzey bir yönetici veya şirket yöneticisidir.

CDO, üst düzey yönetici ekibinin bir parçası olarak konumlandırılmıştır ve genellikle iş zekası (BI) ve giderek artan şekilde makine öğrenimi ve yapay zeka teknikleri gibi bir dizi sistem ve teknoloji ile veri yönetimini ele alıyor. İşletmelerin verilerini etkin bir şekilde varlık haline getirebilmeleri için doğru teknoloji ve becerilerin kullanılmasını sağlamak onların rolüdür.

Bir CDO’nun rolleri ve sorumlulukları

Bir CDO, genellikle BT departmanından ayrı olan veri ve analitik departmanını denetlemekten sorumludur. Genel bir veri stratejisi tanımlamak ve uygulamak ve yeni iş fırsatlarını tanımlamak zorundadırlar.

Bu rol aynı zamanda bilgi kalitesi ve yaşam döngüsü yönetimi ile birlikte bilgilerin korunması ve gizliliğinin sorumluluğunu da içeriyor. Bir CDO’nun önceliklendirmesi beklenen temel alanlar arasında veri yönetimi, operasyonel iyileştirmeler için veri kullanımı ve gelirdeki artış sayılabilir.

Bununla birlikte, bir CDO da sürekli değişen taleplerin farkında olmalı ve bu talepleri algılayan ve bunlara cevap verebilecek yetenekler belirleyebilmelidir.

Gerekli beceriler nelerdir?

Bir CDO’nun başarılı olması için veri, BT ve işletme bilgileri arasında çeşitli becerileri birleştirebilmesi gerekir.

Veri bilimi bilgisi, analitik ve istatistik anlayışı yanında, giderek önem kazanmaktadır. CDO’nun, verileri nasıl yorumlayacağı ve bu bilgileri iş bağlamında nasıl ileteceği, aynı zamanda bilgileri herkes için kolay erişilebilir hale getirmesi gibi konulara yoğunlaşması gerekecektir.

Beklenildiği gibi, veri güvenliği bilgisi, özellikle regülasyonlar ve veri korumasına uyma ihtiyacı olan kuruluşlar için çok önemlidir. Bu gereklilikleri yerine getirme önceliği ve etkinliği CDO tarafından ele alınacaktır.

Southern Water CDO’su Peter Jackson, “Başarılı bir CDO, güvenilir olması için kesinlikle veri yetkinliğine ve teknoloji yeterliliğine sahip olmalı ve ayrıca stratejik ve taktiklerin de karışımına sahip olmalı” dedi. Genel olarak, bir CDO, hepsi birlikte eşit olarak çalışan açık veriye, BT’ye ve iş becerilerine sahip olmak zorundadır.

CDO rolü neden önemlidir?

Verileri etkin bir şekilde kullanmak, başarılı ve başarısız bir iş arasında ayrım yapmak için kritik bir nokta olarak işlev görür. Kişisel verileri ve işletme bilgilerini güvenli ve etkili bir şekilde yönetebilen kuruluşların genellikle yüksek düzeyde başarıya ulaşma ihtimalleri yüksektir.

Rol özellikle farklı alanlarda bir temas noktası olarak çalışmak için önemlidir. Gelir ve finans konusundaki içgörüsü organizasyonda önemli bir artış sağlayacaktır.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up