IoT - NESNELERİN İNTERNETİYÖN VEREN LİDERLER

Her işin asıl noktası; sürdürülebilirlik

0

Doğru kişilere doğru iş ataması yapıldığı zaman iş kalitesinin arttığını söyleyen Evreka Kurucu Ortağı & CEO’su Umutcan Duman, girişimci adaylarına sürdürülebilirlik konusuna da özen göstermelerini tavsiye ediyor.

Evreka Kurucu Ortağı & CEO’su Umutcan Duman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Evreka’nın kuruluşundan önce, Oracle’ın Türkiye’de iş geliştirme asistanı olarak görev aldıktan sonra, yaklaşık iki yıl bir insan kaynakları çözümleri girişiminde çalıştı. Türkiye Girişimcilik Vakfı’nda ise iş geliştirme ve girişimcilik becerilerini ilerletme fırsatı yakalayan Duman, iş ve bilgi anlamında kazandığı tecrübeler sonucunda şu an Evreka’da iş geliştirme faaliyetleri ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Evreka’nın ortaya çıkış öyküsü ile başlayan sohbetimizin devamında Umutcan Duman ile atık yönetimi, akıllı şehirler ve elbette girişimcilik üzerine de konuştuk…

Şehirlerde daha sürdürülebilir yaşam

“Evreka’nın ilk aşamalarında yani 2015’te bizi harekete geçiren şey, atık toplama süreçlerinin optimize bir şekilde yönetilmediğini fark etmemiz oldu. Yaşanan optimizasyon probleminin ana kaynağını toplanan konteynerlerin doluluk oranlarına göre değil, geleneksel toplama şemalarına göre yapılması olarak tespit ettik. Bu sorunu çözebilmek için doluluk oranını ölçebilecek bir sensör ve yazılım geliştirdik ve hikayemizin başlangıç noktası bu oldu. 

Zaman içerisinde içinde bulunduğumuz endüstriyi daha iyi kavradık ve atık yönetimi endüstrisinin büyük bir kısmını oluşturan geri dönüştürülebilir atıkların yönetimi ve ticari atıkların yönetimi üzerine çözümler üretmeye başladık. Bu yolculuğumuzda, atık yönetiminin her alanında optimizasyon ve kaynak yönetimi sorununun yaşandığını fark ettik. Bu sorunu çözmek adına ürün yelpazemizi genişleterek müşterilerimize ve iş birlikçilerimize daha iyi çözümler sunmaya başladık. Yaptığımız iş sonucunda ortaya koyduğumuz etkiyle şehirlerde yaşayan vatandaşlara daha sürdürülebilir bir yaşam sağlıyoruz. Son olarak, ürün ailemizdeki en yeni ürünümüzle geri kazanım tesislerinin verimli bir şekilde yönetimini sağlamaya başladığımızı memnuniyetle duyurmak isterim.”

Dijital atık yönetiminin uçtan uca takibinde kullandığınız teknolojiler ve ürünleriniz bulunuyor. Bir atık yönetimi yolculuğunda bu teknoloji ve ürünler hangi aşamalarda nasıl kullanılıyor?

Evreka olarak, düşüncemiz her zaman şudur: Atıklar evdeki tüketimden başlar. Peki evde üretilen atıkların kaynağa dönüşme yolculuğunun her noktasına nasıl efektif yaklaşabiliriz ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümleri nasıl üretebiliriz? 

Sunduğumuz yüksek teknolojili çözümlerimiz aslında atık yönetimi yolculuğunun en başından en sonuna kadar yani kaynağa kadar hizmet veriyor. Örneğin, konteynerlere taktığımız sensörler ile çöp konteynerının dolum oranını merkeze bildiriyoruz. Merkez, konteynerin dolum oranı belli bir noktaya geldiğinde, atık toplama aracını atık ile dolan konteynere yönlendiriyor. Burada atık toplama aracı için de filo yönetimi uygulamamız devreye giriyor. En iyi yol optimizasyonunu şöföre sunup, yakıttan tasarruf sağlamasına destek oluyoruz. Ayrıca çalışan yönetimi çözümümüz ile şoförün gerçekten o konteynere gidip gitmediğini görebiliyor, vatandaş da atığının toplanıp toplanmadığını anlayabiliyor. Sunduğumuz farklı yönetim uygulamaları sayesinde çevrede oluşabilecek atık yığınlarının önüne geçebiliyoruz.

Atık yönetimine ek olarak, geri dönüşüm tarafında nasıl bir portföy yönetiyorsunuz?

Geri dönüşüm tesislerinde hem Türkiye’de hem de globalde portföyümüzü her geçen gün genişletiyoruz. İlk adım olarak globaldeki çalışmalarımızdan bahsedeyim. ALBA ile Singapur’un bütün elektronik atık işlemlerini toplanma evresinden bertaraf evresine kadar kapsayan ve veriye dayalı bir şekilde yönetiyoruz. Böylece Singapur’un elektronik atıklarının yeni kaynaklara dönüşmesini sağlıyoruz. Ayrıca, Avrupa ve Amerika’da birçok geri dönüşüm tesisine sahip olan TerraCycle müşterimiz oldu ve kendi geri dönüşüm tesislerinde hem yazılım hem de donanım ürünlerimizi kullanıyor. Türkiye’de de Migros ve Şişecam gibi büyük markaların atıklarının toplanmasında bizim ürünlerimiz kullanılıyor. 2022 hedeflerimizde bu geri dönüşüm tesis yönetimi portföyümüzü daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Girişimcilik ekosisteminden de konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki bir start-up’ın en büyük başarılarından birisi; ihtiyaca doğru yanıt veren ‘global’ bir fikir olması. Evreka yolculuğundaki başarılarınız/hatalarınız size bir girişimci olarak neler kazandırdı? Bu yönde girişimci adayları için önerileriniz neler olur?

Hatalara olan bakış açım, “bu hata nereden kaynaklı ve bu hatadan nasıl ders çıkarmalıyım” oluyor. EvrekaCrew olarak da bu kültüre sahibiz. En önemli nokta; kurulan ekiplerin hem kendi aralarındaki iletişimi hem de diğer ekiplerle olan iletişiminin doğru yapılmasıdır çünkü her işin uzmanı farklı kişiler oluyor. Doğru kişilere doğru iş ataması yapıldığı zaman işin kalitesi artıyor ve katma değerli güzel işler ortaya çıkıyor. Girişimci adayı arkadaşlarıma tecrübelerimden bunu söyleyebilirim. Ayrıca her zaman sürdürülebilirlik konusuna özen göstermelerini tavsiye ederim çünkü her işin asıl noktası; sürdürülebilirlik ve topluma da bir şeyler kazandırmasıdır. 

Özellikle akıllı şehir konseptleri yaygınlaştıkça Evreka olarak, orta ve uzun vadede çözümlerinizde ne tür yenilikler yapmayı planlıyorsunuz?

Bildiğiniz üzere, artık şehirlerin nüfusu her geçen gün daha da artıyor. Bu sebepten ötürü bilmediğimiz yeni yeni problemler karşımıza çıkacaktır. Karşımıza çıkabilecek problemleri şimdiden tartışıp konuşuyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde geliştiriyoruz. Evreka olarak, bakış açımız her zaman var olan problemlere çözüm sunmayı hedeflemek ve var olan çözümleri daha da iyi yerlere getirmektir. Sürdürülebilir olan bütün yaklaşımları hem destekliyor hem de kendimiz için uygulamalara dahil ediyoruz. 

Misyonumuz, daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için gelecek dönemlerde sürdürülebilir bakış açısında bulunan yenilikler ve çözümler getirmeye devam etmektir.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up