YÖN VEREN LİDERLER

Şirketlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında, stratejik bir rehberlik sunuyoruz

0

Sustable CEO’su Mustafa Uysal:“Dekarbonizasyon alanında geliştirdiğimiz simülasyon ve yapay zeka çözümleri sayesinde, şirketlere karbon ayak izini azaltmaya yönelik senaryolar ve yüksek kesimli stratejiler üretmelerine olanak tanıyoruz.”

Mustafa Bey öncelikle kendinizden, daha sonra Sustable’ın kuruluş hikayesinden bize bahseder misiniz? Sustable’ı kurma motivasyonunuz neydi?
İş hayatına olan ilk adımlarımı, üniversite yıllarımdayken bir patent şirketinde danışman olarak atmaya başladım. 14 yaşındayken kazandığım TÜBİTAK teşviki ile aldığım ilk patentimle başlayan bu serüven, projelendirme konularına olan ilgimi artırarak proje geliştirme ve patent yazma konusunda uzmanlaşmama olanak tanıdı. Üniversite döneminde edindiğim deneyimler ise projeler üzerinde çalışma tutkumu daha da körükledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra teknoloji sektöründeki ilk deneyimimi NETAŞ’da yerli ve milli baz istasyonu (ULAK) projesinde edindim. Bu dönem, teknoloji sektörünün iç dinamiklerini ve aslında geniş bir organizasyon yapısında nasıl yüksek teknoloji üretilebileceğini öğrenmemi sağladı. Aynı zamanda, enerji konusundaki bilgimi derinleştirmek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Enerji Bilim ve Teknoloji alanında yüksek lisans yaptım.

2017-2022 yılları arasında Türkiye’nin enerji borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) şirketinde Ar-Ge Proje Yönetimi ve Çevresel Piyasalar faaliyet alanlarında çalıştım. Bu dönemde, çevresel piyasalar kapsamında yer alan karbon piyasasının yani Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) tasarımı ve uygulanması üzerine odaklandım. Karbon piyasaları alanında daha derin bir bilgi ve deneyim kazanmak adına Dünya Bankası’nın projelerinde karbon piyasalarının kurulumu için aktif bir rol üstlendim. 

EPİAŞ’tan ayrıldıktan sonra teknoloji ve iklim alanlarından profesyonel deneyime sahip olan takım arkadaşlarım ile Sustable’ı kurdum. Sustable, şirketlerin sıfır karbonlu ekonomiye geçişini hızlandıran ve sürdürülebilirlik iş süreçlerini kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir. Kuruluşumuzdan bu yana çevik hareket ederek büyük başarılar elde ettik. Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) karbon ayakizi hesaplama ve raporlama alanında lisanslanan ilk ve tek şirket olduk. Aynı zamanda TSE’nin uluslararası şirketi olan TSE GLOBAL ile iş ortaklığı kurarak güçlerimizi birleştirdik. Yakın zaman içerisinde Atış Holding ve Smartup Partners’dan 5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldık. 1 Ocak 2024’den itibaren Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından uygulanmaya başlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) alanında da teknoloji çözümü sağlayan ilk ve tek şirketiz. 

Gelişmiş teknolojik altyapımız ile bankalardan KOBİ ölçeğine kadar birçok müşteriye hizmet veriyoruz. Bu noktada çevik yönetim anlayışımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik terzi işi çözümler sunmamız sektörel liderliğimizi bir adım ileriye taşıyor.

Sürdürülebilirlikle ilgili çözümleriniz neler? Şirketlerin karbon ayak izini nasıl azaltmalarına nasıl yardımcı oluyorsunuz?
Sustable olarak, karbon ayak izi, finanse edilen emisyonlar, su ayak izi ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY-ESG), dekarbonizasyon ve karbon dengeleme faaliyet alanlarında dijital hizmetler sunuyoruz. Karbon ayak izinin hesaplanması, raporlanması ve dengelenmesi iş süreçlerini otomatize ederek doğrulanmaya hazır karbon raporlamaları (ISO 14064-1, Sera Gazı (GHG) Protokolü) oluşturuyoruz. Bankaların finanse ettiği emisyonların Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) standartlarına uyumlu bir şekilde hesaplaması ve raporlaması için çözümler sunuyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) alanında şirketlerin sürdürülebilirlik veri yönetimi ve raporlama iş süreçlerini kolaylaştırarak sürdürülebilirlik performanslarının artmasına destek oluyoruz. Şirketlere çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında hedefler belirleme, ilerlemelerini izleme, paydaşları ile daha şeffaf iletişim kurma ve raporlama konusunda rehberlik sağlıyoruz.

Dekarbonizasyon alanında geliştirdiğimiz simülasyon ve yapay zeka çözümleri sayesinde, şirketlere karbon ayak izini azaltmaya yönelik senaryolar ve yüksek kesimli stratejiler üretmelerine olanak tanıyoruz. Bu inovatif yaklaşım, şirketlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda stratejik bir rehberlik sunarak çevresel etkiyi azaltma yolunda etkin adımlar atmalarını sağlıyor.

Burada biraz teknolojiyi de konuşmak isteriz. Nasıl bir teknoloji altyapısında hizmet veriyorsunuz?
Aslında Sustable’ın iddialı olduğu bir alan diyebilirim. Şirketimizin temelinde danışmanlık değil, tamamen teknoloji odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji mimarisi, bize esnek bir teknoloji hizmeti sunma avantajı sağlıyor. Bulut (Cloud) ve yerleşik (On-Prime) teknoloji altyapıları üzerinden hizmet sunma yeteneğine sahibiz. Sürekli olarak kendimizi yeniliyor, mevcut mimarimizi güncel ve inovatif teknolojilerle güçlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında daha verimli iş süreçleri oluşturmak amacıyla yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data) gibi yıkıcı teknolojileri Sustable’ın teknoloji mimarisine başarıyla entegre ediyoruz. Yenilikçi ve kendini kanıtlamış teknolojilere hızlı bir şekilde adapte olmamız, Sustable’ın sürdürülebilirlik alanındaki güçlü rekabet avantajını korumasına önemli katkı sağlıyor.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki denge sizce nasıl korunmalı?
Teknoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki ortak noktayı iş yapış biçimini değiştirmekte buluyorum. Her iki alan da mevcut iş yapış biçimlerini yıkarak daha etkili ve sürdürülebilir bir modelin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Teknoloji, sürdürülebilirliğin ölçeklenmesini hızlandırırken, sürdürülebilirlik de yeni teknolojilerin uygulanma alanlarını genişletiyor. 

Bu ilişkiyi bir kimyasal reaksiyona benzetebiliriz. Teknoloji, adeta bir katalizör gibi işlev görerek sürdürülebilirlik iş süreçlerinin yönetimini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Geleneksel süreçleri benimseyen şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki adaptasyon süreçlerinin uzun olduğunu düşündüğümüzde, teknolojinin bir katalizör olarak etkili ve verimli bir şekilde kullanılması gerekliliği ortaya çıkıyor. 

Bu dengeyi kimyasal reaksiyondaki gibi maksimum verimlilikle ilerletmek ve teknolojinin sürdürülebilir dönüşümdeki performansını sürekli olarak artırmak, iş yapış biçimlerini dönüştürmede kritik bir öneme sahiptir. Bu sayede, iş dünyası hem teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalanabilir hem de sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilir.

Girişimcilik üzerine de konuşalım. Bir girişimci olarak, Sustable yolculuğunda ne tür zorluklarla karşılaştınız? Fırsatları yakalamak ve değerlendirmek için bir girişimcinin hangi konulara dikkat etmesi gerekir?
Girişimciliği, temelde ekonomik değerin ortaya çıkarılması olarak değerlendiriyorum. Her girişim, bu ekonomik değeri açığa çıkarmak için farklı gereksinimlere ihtiyaç duyar. Sustable çatısı altında faaliyet gösteren bir teknoloji girişimcisi olarak, ekonomik değeri teknoloji alanında ortaya çıkarmak için öncelikle bir problemin varlığını tespit etmek ve bu probleme yenilikçi bir teknoloji hizmetiyle çözüm sunmak gerekiyor. 

Burada aslında en büyük zorluk, problemi anlamak ve en etkili çözümü bulmaktır. Problemi sadece bir teknik mesele olarak değil, aynı zamanda iş gereksinimleri, coğrafi ve politik şartlar, ekonomik konjonktür, son kullanıcı gereksinimleri, işin sürdürülebilirliği, deneyim gibi faktörleri bütüncül bir şekilde ele alarak değerlendirmek son derece önemlidir.

Sustable yolculuğumuzda biz de birçok zorlukla karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Zorlukları aşmamızın en temel yolunun, eğer organik bir sermaye kullanmıyorsanız, sorumluluk sahibi, muhakeme edebilen ve yetenekli bir takım kurmak olduğunu vurgulayabilirim. Zorluklarla karşılaşarak sorunları aşmaya başladıktan sonra, girişimcilik ruhuna sahip olanlar için bu süreç eğlenceli bir hale dönüşüyor. Yenilikçi çözümler bulmak, keşfetmek ve sürekli olarak gelişmek girişimciliği heyecan verici kılıyor.

Girişimciliğin ve sürdürülebilirliğin gelecekteki rolü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Sürdürülebilirlik, iş süreçlerinin bütününe uygulanabilir olması ve regülasyonlarla desteklenmesi sebebiyle hızlı ve radikal bir adaptasyon gerektiren bir faaliyet alanıdır. Büyük ölçekli şirketlerin yapıları gereği bu hızlı değişen yeni alan için çözüm sunabilmesi ve hizmet verebilmesi zaman alacaktır. Bu noktada girişimcilik için daha mavi bir okyanus olan alt alanların olacağını belirtebilirim. Sürdürülebilirlik iş yapış biçimimizi ne kadar değiştirirse girişimcilik için o kadar fırsat oluşacaktır. Bu bağlamda, girişimcilik sürdürülebilirliğe adaptasyonu hızlandırarak sürdürülebilirlik kapsamının genişlemesine de katkıda bulunacaktır. Her iki kavramın da birbirini destekleyerek bizleri gelecekte daha insan ve doğa odaklı bir yapıya eriştireceğini düşünüyorum. Bu dinamik, sürdürülebilirlik ve girişimcilik arasında güçlü bir sinerji oluşturarak, iş dünyasını daha sürdürülebilir ve etik bir yöne yönlendirebilecektir.

Sustable olarak, gelecekteki hedeflerinize ulaşmak için nasıl bir strateji izliyorsunuz? Hayata geçirmeyi planladığınız yeni çözümler olacak mı?
Gelecek dönemlerde İklim Yönetimi ve Muhasebe Platformu (CMAP) teknolojimizle küresel ölçekte liderlik pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için çevik yönetim metodolojileri kullanıyor ve stratejik iş ortaklıkları kuruyoruz. Bu süreçte, teknoloji alanında da tamamen otomatize edilmiş iş süreçlerine odaklanarak operasyonel verimliliği artırmayı, modüler sürdürülebilirlik çözümleriyle daha geniş kapsamlı ve esnek bir hizmet sunmayı ve daha kararlı yapay zeka modelleri geliştirmeyi planlıyoruz.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up