DİJİTAL ŞİRKETLER

Verimlilik ve operasyonel mükemmellik için çalışıyoruz

0

Logo Grup CIO Uğur Nuri Sipahi: “Orta ve uzun vadede müşteri deneyimini ve platformlardaki verimliliği artırmak, operasyonel mükemmelliği tesis etmek gibi konularda yapay zekâyı daha fazla kullanmayı planlıyoruz. Bu yöndeki Ar-Ge çalışmalarımızı da gün geçtikçe artırarak sürdürüyoruz.”

1988 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Uğur Nuri Sipahi, profesyonel kariyerine başladığı otomotiv yan sanayi sektöründe 2 yıl kalite alanında görev yaptı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı ve aynı yıl Logo Yazılım’da Sistem Analisti olarak çalışmaya başladı. 26 yıldan fazla süredir devam eden Logo Yazılım kariyerinin ilk 10 yılında Ürün Geliştirme Bölümü’nün çeşitli kademelerinde bulunan Sipahi, 2012 yılından bugüne kadar şirketin üst yönetiminde yer alırken, 2020’nin Ekim ayından itibaren Logo Grup CIO olarak görev yapıyor.

“Halihazırda Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı olarak, kurumun tüm bilgi teknolojileri altyapısı, bilgi güvenliği, dijital iş yeri uygulama ve servislerini ekibimle birlikte yürütüyorum. Pazara sunulan ürünlerin lisans yaşam döngüsü, abonelik yönetimi, müşteri ve iş ortakları için satış ve etkileşim platformları, sipariş ve faturalama altyapısı, entegre kurumsal iş uygulamaları, iş zekâsı ve raporlama, kurumsal iş süreçleri ve akışları gibi alanlar da birimimin sorumluluğunda. Ayrıca, SaaS modeliyle sunduğumuz servislerin izleme, erişilebilirlik, yük dengeleme, ölçekleme, yedekleme gibi süreçlerini yine ilgili ekiple birlikte yönetiyoruz.” sözleriyle görev tanımını aktaran Uğur Nuri Sipahi ile teknolojik yenilikler, proje yönetimindeki stratejileri ve çok daha fazlasını konuştuk…

“Üst yönetimin desteği ve organizasyondaki bilgi iletişimi, yenilikleri hayata geçirmede en önemli iki unsur”

Uğur Nuri Sipahi ile sohbetimiz teknoloji trendlerini, yeniliklerini takip etme ve bunları işe entegre etmedeki yaklaşımını sorarak başladı. Yenilikleri hayata geçirirken iki konuya vurgu yapan Sipahi şöyle yanıtladı:

“Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Uçtan uca ürün ve hizmetleriyle mikro ölçekten kurumsal yapılara kadar her sektörden işletmelerin sürdürülebilir başarısına destek olan Logo Yazılım, Ar-Ge ve inovasyon gücüyle verimliliği artıran iş yazılımları geliştiriyor.

Yenilikleri hayata geçirirken iki şey çok önemli. Birincisi yönetim kademesinde bu konuda bir uzlaşmaya varılması ve üst yönetimin desteğinin alınması. İkincisi ise en alt kademedeki çalışana kadar organizasyonun her dalında, hangi değişikliklerin hangi sırada ele alınacağıyla ilgili bilginin yaygınlaştırılması. Ancak bu şekilde tüm çalışanların konuyu sahiplenerek katkıda bulunması mümkün kılınabilir. 

Logo Yazılım olarak, müşterilerimize rekabette öne geçmelerine olanak tanıyan çözümler geliştirirken birçok yenilikçi teknolojiden faydalanıyoruz. 10 yıldan daha fazla süredir devam etmekte olan bulut bilişim yolculuğumuzda oldukça fazla yol katedip deneyim sahibi olduk. Yapay zekâ kullanımına da hem ürün geliştirme ve iş süreçlerimizde hem de ürün ve servislerimizde gün geçtikçe daha yaygın bir şekilde yer veriyoruz. Test otomasyon sistemlerinin kurulması, senaryoların geliştirilmesi, ürün destek dokümanlarının derlenmesi, chatbot geliştirmeleri gibi faaliyetlerimiz bunlardan bazıları. Öte yandan tüm kademelerdeki yöneticiler için gerçek zamanlı içgörü ve karar verme olanağı sağlayan veri analitiği ve raporlama platformlarımızda veriden anlam çıkarma gibi konularda da yapay zekâyı aktif olarak kullanıyoruz.”

“Operasyonel mükemmellik yaklaşımının en olgunlaşmış örneğini, ürün geliştirme süreçlerimizde yaşatıyoruz”

Teknolojik gelişmeler sayesinde şirketler, fark yaratan yeni ürünler geliştirerek rekabet avantajı elde ediyor. Logo Yazılım’da bu gelişmelerin içselleştirilmesinde en çok önem verdiği 3 başlığı ise Uğur Nur Sipahi detaylandırarak sıraladı:

“3 başlığı tek bir cümlede ifade etmek gerekirse; bilgi güvenliğinden ödün vermeden ve dijital dönüşümü bir kaldıraç olarak kullanarak operasyonel mükemmelliği gözetmek. 

Bulut bilişimi hem kendi iç süreçlerinde hem de müşterilerine sunduğu hizmetlerde, iş değerini ve rekabet avantajını destekleyen önemli unsurlardan biri olarak yoğun şekilde kullanan Logo Yazılım, bütün bu gerçekleri göz önüne katarak sürdürülebilir bir bilgi güvenliği politikası benimsedi. Bilgi güvenliği yaklaşımımızdaki belirleyici etken, bu yaklaşımın herhangi bir ürün, servis ya da sürecin daha tasarım aşamasında iken benimsenmesi ve tasarımın buna göre şekillendirilmesi. Bu bakış açısıyla kurum içine ve dışına yönelik bilgi teknolojileri varlıklarımız ve verilerimiz, çok katmanlı bilgi güvenliği altyapımızla koruma altına alınıyor ve sürekli olarak denetleniyor.

Dijital dönüşüm, özellikle 2010 yılından bu yana hızla yayılarak, işletmelerin iş yapış şekillerinde ve pazara sundukları ürün ve çözümlerde çığır açan yenilikleri beraberinde getirdi. Yapay zekâ, otomasyon, bulut bilişim ve diğer dijital teknolojileri geniş ölçekte uygulayarak, özellikle de yazılım yoluyla daha iyi bir yaşam sağlamak şeklinde tanımlayabileceğimiz bu yaklaşım, tek seferlik bir değişim ya da düzeltme değil sürekli değişmekte olan ortamlara sürekli uyum sağlamak olarak öne çıkıyor. Bir yandan pazara sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin iş süreçlerinde dijital dönüşümü destekleyip teşvik ederken, diğer yandan kendi iç süreçlerimizde de dijital dönüşüm yaklaşımını gün geçtikçe daha fazla alanda uygulamaya alıyoruz. 

Son olarak operasyonel mükemmellik ise, sürekli iyileştirmeyi tüm iş süreçlerinde bir kültür olarak benimsemeyi vurgulayan bir yönetim yaklaşımı. Bu yaklaşımda aynı zamanda organizasyonun farklı birimlerindeki ekipler arasında hedeflerin hizalanması, işletmenin genel performansının ve dolayısıyla iş veriminin artırılması hedefleniyor. Öte yandan iş akışları gözden geçirilerek tekrarlanan işler ve çok katmanlı onaylama adımları sadeleştirilir, süreçler optimize edilir, zaman ve kaynak israflarının önüne geçilir. Arka planda gözetilen en önemli kriterler arasında ise sürdürülebilirlik ve denetlenebilirlik geliyor. Tüm Logo Yazılım süreçlerinde iş yapış şekillerimizin asli unsuru olarak gözettiğimiz operasyonel mükemmellik yaklaşımının en olgunlaşmış örneğini ürün geliştirme süreçlerimizde yaşatıyoruz.”

“LAPIS metodojimizle, belirsizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırdık”

Uğur Nuri Sipahi değişen gereksinimlere, belirsizliklere ve hızla dönüşen iş ortamlarına uyum yeteneği sağlayan çeviklik ve esneklik gibi yaklaşımları Logo Yazılım olarak, yazılım geliştirme süreçlerinde nasıl uyguladıklarını da anlattı:

“Yalın üretim felsefesinden ve çevik pratiklerden esinlenilerek Logo Çevik Süreç İyileştirme Sistemi (Logo Agile Process Improvement System – LAPIS) adlı metodoloji geliştirildi. Buradaki asıl itici güç, var olan güçlü mühendislik deneyimini ve ürün kalitesini sürdürülebilir kılmak. Bu sayede tüm paydaşlara güven veriyor, müşteri deneyimini artırıyor ve pazardaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz.

Ulusal ve uluslararası yazılım konferanslarında sunulan LAPIS, temelinde zaman yönetimi, adaptasyon ve yönetimde şeffaflık ilkelerini barındırarak, yazılım geliştirme süreçlerinde ölçümlere dayalı şekilde sürekli iyileşmeyi hedefliyor. Tüm geliştirme ekip üyeleri LAPIS çerçevesinde hem ürüne hem de sürece yönelik iyileşme önerilerini sunabiliyor, bunlar tüm ekibin katılımıyla ve düzenli olarak gözden geçiriliyor. Tüm bu işleyiş, en büyük verimsizlik kaynağı diyebileceğimiz belirsizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırdı ve şirket içi ve dışındaki tüm paydaşlarda sürece ilişkin güven ortamı tesis edildi.

LAPIS ile geçirilen yaklaşık 10 yıl boyunca kazanılan deneyimler, gözlemlenen kalite, verim ve güven artışı bu metodolojinin yazılım geliştirme dışındaki süreçlerde de uygulanabileceği konusunda ilham verdi. Bunun sonucunda ‘LAPIS for Business’ doğdu. LAPIS yaklaşımının iş alanlarına uyarlanması olarak özetleyebileceğimiz LAPIS for Business ile; belirsiz, karmaşık ve değişken olan parametreler, daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiriliyor.”

“Büyük projeleri başarıyla yönetmek için hedefler konusunda uzlaşıya varılmalı ve yeterli kaynak sağlanmalı”

Büyük ölçekli projeleri başarıyla yönetmek için nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğinden de bahseden Sipahi, bu projelerdeki karmaşıklıkları nasıl ele aldıklarını da paylaştı:

“Projeleri başarıyla yönetmenin anahtarı, hedefler konusunda uzlaşıya varmak. Projeyi teslim edeceğimiz müşteri ya da kurum içindeki başka bir iş birimiyle, projenin tüm paydaşlarıyla antant kalınan hedefler üzerinden bir yol haritası çıkartılmalı. Bu kapsamda ara hedefler ve kilometretaşlarının belirlenmesi büyük bir önem taşıyor. Tüm bunların temelinde projelerimizin başarısı için proje ekiplerinin, tüm icra ve yönetim ekibiyle birlikte alanlarında yetkin ve tecrübe sahibi olmaları yatıyor.

Öte yandan yine projenin başarısı için olmazsa olmazlardan biri projeye yeterince kaynak sağlanması. Bu kaynağın sadece ekip üyelerinin sayısını ve yetkinliklerini içermesi yeterli değil, aynı zamanda kullanılacak araç gereçler ile araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de karşılayacak nitelikte olması gerekiyor. Projenin sürekli ölçümlenebilir ve sürecin gözlemlenebilir olması da oldukça kritik. Böylece projenin teslim edileceği iç ya da dış müşteri, projenin gidişatını şeffaf bir şekilde izleyebiliyor ve tüm paydaşların hizalanması mümkün hale geliyor. Biz Logo Yazılım’da tüm projeleri bu ilkeleri gözeterek ele alıyor ve alanında yetkin takım arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“2024 yılında yapay zekâyı çözümlerimize daha fazla entegre edeceğiz”

Uğur Nuri Sipahi ile sohbetimizi, 2024’te hem Logo Yazılım çatısı altındaki hedeflerini hem de gelişecek teknoloji trendleri hakkındaki öngörülerini konuşarak noktaladık…

“Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve dönüşüyor. Dolayısıyla mevcuttaki projelerimizi bu değişime adapte edip güncel tutmak en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra 2024’te tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de gündeminde olan yapay zekâ teknolojisini, çözümlerimize kalite, hız ve müşteri deneyimini artıracak şekilde daha fazla entegre etmeyi hedefliyoruz. Hem global çaptaki en güncel yapay zekâ servislerini hem de kendi içimizde makine öğrenmesinden büyük verinin anlamlandırılmasına kadar çeşitli alanlar için geliştirdiğimiz yapay zekâ unsurlarını, ürün ve servislerimizdeki deneyimin ve katma değerin artırılması için kullanmayı hedefliyoruz. Orta ve uzun vadede müşteri deneyimini ve platformlardaki verimliliği artırmak, operasyonel mükemmelliği tesis etmek gibi konularda yapay zekâyı daha fazla kullanmayı planlıyoruz. Bu yöndeki Ar-Ge çalışmalarımızı da gün geçtikçe artırarak sürdürüyoruz.”

Bulut hizmetleri Logo Yazılım bünyesinde nasıl konumlanıyor? Turkcell Veri Merkezleri yazılım geliştirme ve hizmet sunma noktasında size nasıl faydalar sağlıyor?
Logo Yazılım on yılı aşkın süredir pazara bulut hizmetleri sunuyor ve bu hizmetlerin sayısı ve çeşitliliği gün geçtikçe genişliyor. Bir yandan yazılımları geliştirip ürün ve servisleri var ederken, bir yandan da uzun soluklu ve sürdürülebilir şekilde iş birliği yapacağımız altyapı tedarikçileriyle stratejik ortaklık bizim için çok önemliydi. Bu noktada bulut hizmetleri alanındaki en büyük stratejik ortağımız Turkcell. Turkcell veri merkezleriyle 2016 yılı sonlarına doğru çalışmaya başladık. O zamandan bu yana Logo Yazılım’ın yazılım geliştirme ve hizmet var etme stratejilerini Turkcell ile paylaştık. Bir yandan da Turkcell’in sunduğu hizmet ve ürünlerdeki yaklaşımını, kendi stratejilerimizle örtüştürdük. Kurulan takımların birbirleriyle yakın çalışması, Turkcell’in gün geçtikçe kendi altyapılarına da yatırım yapmaya devam etmesi bize güven verdi. Bu sayede bulut hizmetlerimizi daha güvenli bir şekilde pazara sunar hale geldik. 

Buradaki stratejik ortaklığın özellikle altını çizmek isterim. Çünkü bu diğer teknoloji edinimleri gibi tek seferlik satın alma veya tek seferlik tedarikçilik ilişkilerine benzemiyor, çok çeşitli yönleri var. Her iki tarafın üst yönetiminin bu alanda desteği, bizim için bu iş birliği açısından son derece faydalı oldu. Turkcell’in yeni geliştirdiği teknoloji ve servisleri bizimle sürekli paylaşması, taleplerimize hızlı dönüş sağlamaları ürün ve servis kalitemizi yükseltmemiz için çok önemli kriterler.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up