LOJİSTİKMakaleler

Etkili bir lojistik operasyonu için 6 önemli tavsiye!

0

Başarılı bir şekilde iş yürütmenin anahtarı, etkin yönetimde yatmaktadır. Bu nedenle bir lojistik veya tedarik zinciri işini ele almak söz konusu olduğunda, ürünlerin iyi yönetim yoluyla akışının sağlanmasının yanı sıra düzgün bir bilgi akışı sağlamak da oldukça önemlidir. Öyle ki lojistik yönetimi, tedarik zincirindeki hammaddeden depolanmasına, iş gücü yönetimine, nihai ürünün bilgi akışına taşınmasına kadar her şeyin yönetimini içerir.

Lojistik yönetimi neden gerekli?

Proaktif ve iyi tanımlanmış bir stratejiye sahip verimli bir lojistik yönetimi, tüm tedarik zincirinde daha iyi müşteri ilişkileri ve güvenilirlik oluşturulmasına ve fazla stok ihtiyacının en aza indirilmesine yardımcı olabilir. Teslimat sürelerinin iyileştirilmesi ve hataların azaltılması ile birlikte tedarik zincirinde iyileştirilmesi gereken bazı unsurlar da vardır.

Lojistik yönetimi için neler yapılabilir?

Lojistik operasyonunu kolaylaştırmak ve ağ içinde mükemmelliği sağlamak için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bazı önlemleri takip etmek, yalnızca kuruluşların iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda pazarda rekabet avantajı kazanmaya da olanak sağlar.

Etkin bir lojistik yönetimi için şu kriterlere dikkat edilmelidir:

  1. Doğru planlama ve hedef belirleme

Dikkate alınması gereken ilk ve en önemli şey, tüm lojistik prosedürünü planlamaktır. Nakliye sürecindeki her adım uygun bir vizyon izlemelidir. Üretim mallarından ve depolama tesislerinin güvenliklerine ve nihai müşteriye zamanında teslimata kadar her şey önceden planlanmış uygun bir şemaya göre yapılmalıdır. Zaman, ulaşım ve diğer parametrelerin uygun şekilde planlanmış yönetimi ile maksimum kar elde edilebilir. En önemlisi, standart dikkate alındığında taviz verilmemelidir.

Daha iyi takip, kalite kontrol ve zamanında teslimat için programa sıkı sıkıya uyulmalıdır. Prosedür ne kadar iyi planlanmış olursa olsun, öngörülemeyen durumların olasılığı ortadan kaldırılamaz. Ürünler, ulaşım, zaman vb. ile ilgili sorunlar her zaman yüzeye çıkabilir. Bu gibi durumlarla başa çıkmak için her zaman yedek bir acil durum planına sahip olunması gerekir.

  1. Personel eğitimi

Planın başarı şansı büyük ölçüde şirket personelinin ne kadar verimli olduğuna bağlıdır. Bu, bir kuruluşun karlarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilecek bir sonraki önemli faktöre, yani iyi eğitimli bir personelle başarılabilir. Personel, modern teknikleri kullanarak tüm siparişleri ve bilgileri yönetme konusunda iyi eğitilmiş olmalıdır. Bu da İK personelinin olumlu ve aktif bir rolü ile sağlanabilir. Bu departman, personeli gerekli olana göre eğitmekten sorumludur ve çalışanları buna hazırlar.

Ayrıca, iş yerinin farklı duvarlarında yayınlanan broşürler, kağıt bildirimler ve çalışanlar için sık sık yapılan eğitimler, çalışma yeteneklerindeki performansları ve verimlilikleri açısından faydalı olabilir. Çalışma sürecinde her personel ve görevlinin yeni politikalardan haberdar olması gerekir. Anlayışları, ürünle ilgili herhangi bir kaybın önlenebilmesi için kavramaları kolay bir düzeye yükseltilmelidir. Yenilebilir ürünlerin, kırılgan eşyaların ve kimyasalların taşınması gerçekten hassas bir iştir. Özel öğeler paketlenirken ve etiketlenirken personelin bilinçli olması gerekir. Bütün bunlar güncellenmiş bir şekilde yapılmalıdır.

  1. Teknolojinin benimsemesi

Zaman geçtikçe, yeni teknoloji evlere ve pazarlara giriyor. Bu duruma ayak uydurabilmek ve günümüz sorunlarının ve günümüz taleplerinin üstesinden gelmek için en son teknolojiyi kullanmak gerekir.

Yapay zeka (AI) ve teknoloji, yüksek hacimlerde ve düşük marjlarda verimli çalışmanın yanı sıra, birden fazla ödeme gerçekleştirmede ve zamana duyarlı son teslim tarihlerini karşılamada kurumlara yardımcı olur. Blok zinciri teknolojisi, tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında toplanan daha büyük miktarlarda yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerin işlenmesinde yardımcı olabilecek modern bir teknolojidir. Bu teknoloji, müşteri ve tedarik dahil olmak üzere, nakit kontrolünün işletilmesinde de etkin bir şekilde kullanılır. Otomatik sesli botlar ve sohbet botları, müşteri hizmetlerinin yanı sıra koşulların ve hükümlerin sınıflandırılmasında da önemli bir rol oynar. Otomatik depolar ve araçlar, daha büyük hacimli ürünlerin taşınmasını çok daha kolaylaştırır. Teknoloji yardımı ile malzemelerin sıralanması, paketlenmesi ve düzenlenmesi çok daha kolaydır.

Günümüzde tedarik zincirindeki faydalı teknolojilerden biri radyo frekansı ile tanımlama teknolojisidir (RFID). Envanterin takibi, her ürüne bir çip yerleştirildikçe daha verimli hale gelir ve böylece görünürlüğü artırır. Aynı zamanda düşük maliyetlerle tüm süreci basitleştirir. Bulut uygulaması, tüm verileri çevrimiçi olarak güvence altına alarak tüm tedarik zincirini düzene sokabilir. Ayrıca internet üzerinden erişilebildiği için rapora dünyanın her yerinden erişebilir ve herkes aynı sayfada tutulabilir. 

  1. Uygun depo ve envanter yönetimi

Lojistik yönetiminin, şirketin elleçlediği ürünlerin türüne ve miktarına uygun bir envanter tutması önerilir. Her depo, depolanması gereken malların türüne uygun olarak tasarlanmalıdır. Örneğin; süt ürünleri, ilaçlar ve bazı gıda maddeleri genellikle soğutulmuş bir ortama ihtiyaç duyar ve tahıllar gibi buğday ürünlerinin nemsiz bir yerde saklanması gerekir. Depolama tesisleri her zaman ürün türünü karşılamalıdır. Deponun maksimum kapasitesini kullanmak için iyi organize edilmiş bir ürün deposu şarttır. Depodaki alanın verimli kullanımı için dikey sütun depolama önerilir. Envanterin boyutu daha küçükse, tedarik sıkıntısına ve siparişlerde gecikmeye neden olabilir. Eğer çok büyükse de kurumlara çok fazla maliyet yaratabilir.

Bu nedenle, yönetimi karlı hale getirmek için envanterin yönetilebilir ve doğru bir boyutu önerilir. Ayrıca, iyi bir envanter yönetim sistemi, stok seviyelerini kontrol etmede verimlilik katabilir ve müşteri taleplerini öngörmeye yardımcı olarak zamandan, maliyetten ve müşteri sadakatinden tasarruf edebilir. Aynı zamanda modern ve güncel ambalaj trendleri de takip edilmelidir.

  1. Verilerin kullanımı ve öngörülü analiz

Standart işletim prosedürünü yeniden tanımlamak için bir kontrol ve inceleme yöntemi uygulanması gerekir. Geri bildirim ve en yeni yazılım yardımıyla maliyet, döngü ve hizmet ölçümlerini analiz etmek çok önemlidir. Raporlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanmalı ve ilgili departmana sunulmalı, kısa ve son derece analitik olmalıdır.

En son teknoloji, lojistik şirketlerinin beklenmedik durumların yönetilmesine yardımcı olan öngörücü analizler yapmalarını ve nakliye sürecinde ortaya çıkabilecek birtakım sorunları çözmelerini sağlar. Bu, ilgili departmana bir kılavuz sağlayacaktır. Yük ile ilgili sorunları tekrar gözden geçirmek ve bunları daha iyi bir anlayışla ele almak gerekir. Performansın zaman zaman değerlendirilmesi ve tüm operasyon sürecinin kritik değerlendirmesi, hangi alanların iyileştirilmesi gerektiği konusunda lojistik firmalarına daha iyi yol gösterebilir. Bunun yanı sıra, müşteriyle ilgili analizler, politikaların iyileştirilmesinde veya tanıtılmasında yardımcı olacak yoğun taleplerle ilgili teslimat raporları ve bilgiler sunabilir.

  1. İyi ve verimli müşteri ilişkileri

Müşteri desteğinin iyi ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi sadece müşteri üzerinde daha iyi bir izlenim bırakmakla kalmaz, aynı zamanda iş etkisinin güvenilirliğini de artırır. Teknik yardım almak üretkenlik ve karlılıkta devrim yaratabilir, ancak müşteriyle iletişimi ve gerçek zamanlı teslimatı iyileştirmek, şirketin güvenilirliğini artırır ve müşteriyle olan bağlılığını güçlendirir.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up