LOJİSTİKMakaleler

Metaverse lojistik endüstrisini nasıl dönüştürecek?

0

Metaverse, gelecekte sanal bir dünya veya fiziksel dünyanın sanal bir dijital ikizi bağlamında son derece zenginleştirilmiş sosyal etkileşim, iş birliği ve paylaşılan deneyimler için yeni olanaklar vadediyor. Konuyla ilgili Gartner, işletmelerin dijital bir işletmeden Metaverse işletmesine geçerek iş modellerini benzeri görülmemiş şekillerde genişletme ve geliştirme yeteneğine sahip olacaklarını öngörüyor. Ayrıca 2026 yılına gelindiğinde, dünyadaki kuruluşların %30’unun iş modellerine hazır ürün ve hizmetlere sahip olacağını söylüyor. Dahası, tıpkı internet gibi Metaverse de zamanla çeşitli teknolojiler ve uygulamalar kullanarak birçok şirket tarafından yaratılan bir ekosisteme dönüşecek.

Metaverse ve lojistik

Metaverse, lojistik sağlayıcılar da dahil olmak üzere kuruluşlar arasındaki iş operasyonlarını kökten değiştirecek yıkıcı bir teknolojidir. Kuruluşların gerçekliklerini yeni ve hızla değişen gerçekliklerle karşılaştırması için olanaklar sunar ve değişime hızlı bir şekilde iş birliği yapma, analiz etme ve yanıt verme fırsatı sunar.

Buna karşılık, işletmelerin teknolojide kuantum sıçraması yapmaları, tahmin etmesi ve tanınması veya anlaşılması kolay olmayacak sürekli değişime hazır ve uyarlanabilir kalmaları gerekecek. Farklılaşma ise yeni gerçekliği sürekli ve hızlı bir şekilde öğrenerek verimliliği uyarlama ve sürdürme yeteneklerinde yatacak.

Lojistikte bu, fiziksel varlıkların, ekosistemlerin ve sevkiyatların teknoloji özellikli dijital ikiziyle mümkün olacak. Bu durum aslında araçların, konteynerlerin, depoların, binaların, karayollarının, limanların, insanların, kargoların vb. modellerini ifade eder. Lojistik Metaverse, fiziksel dünyayı dijital ikiziyle gerçek zamanlı olarak IoT cihazlarından ve sistemlerinden gelen sinyallerle senkronize ederek gerçekleştirilir. Metaverse’deki teknoloji destekli kopyalar, çeşitli lojistik düğümlerinde hayal edilen kapasiteler ve SLA’lerle zenginleştirilerek, ağ üzerinden akan gönderilerin simülasyonunu mümkün kılar.

Fiziksel dünyaya sıkı sıkıya bağlı olan Metaverse, lojistiği çeşitli şekillerde mümkün kılabilir. Lojistik saha içi iş gücü, tipik olarak ilk olarak fizikseldir ve mobil uygulamalar ile masaüstü web sitelerinin sınırlamalarıyla kısıtlanmıştır. Metaverse’deki dijital ikiz; ekosistemi görselleştirmek, akıllı sistemler aracılığıyla verileri kullanmak ve işlemleri geliştirmek için çok daha zengin ve sürükleyici bir zemin sağlar. Metaverse, çok sayıda uygulamanın uygulanmasıyla, hizmet sunumu veya operasyonların performansı için saha iş gücüne son derece bağlamsallaştırılmış talimatlar ve öneriler de dahil olmak üzere zenginleştirilmiş veri hizmetleri sağlayabilir.

Örneğin Metaverse, teslimat yöneticilerine gönderilerinin teslimat rotalarını görselleştirmek ve gerektiğinde alıcılarla ve tedarik zinciri ağındaki diğer kişilerle iletişim kurmak için bir 3D gerçeklik sunar. Depolamada, şirketler depo faaliyetlerini izleyebilir, tahmin edebilir ve Metaverse’e evde veya bir iş istasyonundan bağlanarak işlemleri uzaktan gerçekleştirebilir.

KOBİ’ler için Metaverse

Lojistik Metaverse, KOBİ’ler için sürükleyici, paylaşılan deneyimler bağlamında muazzam bir potansiyel sunuyor. Potansiyel darboğazları tespit etmek, hafifletmek ve operasyonel mükemmellik ve karlılık için yeni fırsatlar açmak için fiziksel lojistik ortamında zengin verilerden elde edilen bilgiler ve tedarik zinciri operasyonlarının dijital ikizinde yakından izlenmesi burada uygulanabilir.

Metaverse, işletmelerin ağlarındaki anormallikleri ve istisna senaryolarını tanımlamaları, incelemeleri ve çözmeleri için de mükemmel bir simülasyon sunar. Eğilimlerin gözlemlenebileceği, tahmin edilebileceği ve uygun şekilde hareket edilebileceği sürekli bir öğrenme dünyası bulunur. Tedarik zinciri verimliliği ve yanıt verebilirliği oluşturmaya yardımcı olan Metaverse, süreç ve ürün yenilikleri için bir test alanı görevi görebilir. Son derece etkileşimli bu sanal dünya, belirli niş alanlarda ve bağlamlarda endüstri uzmanlığına erişim sağlar. Ayrıca, farklı coğrafyalardaki insanlar arasındaki iletişim ve iş birliği alanını açarak, KOBİ’ler için daha az engelle çığır açan yenilikler konusunda bir üreme alanı sunar.

Lojistikte sürüş verimliliği

Lojistik organizasyonlarının zorluklarından biri, talep ve arz oynaklığının belirlenmesi ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt verilmesidir. Kaynakları optimize etmek için şirketlerin personel de dahil olmak üzere fiziksel varlıklarını hızlı bir şekilde ölçeklendirmeleri veya azaltmaları gerekir. Metaverse’deki dijital simülasyonlardan ve uzman etkileşimlerinden elde edilen bilgiler, son derece uyarlanabilir dağıtım ağları, depolar ve sıralama merkezlerinin tasarlanmasında kullanılabilir. Şirketler, Metaverse’den öğrendiklerine dayanarak kapasitelerini, iş gücünü ve diğer varlıklarını ayarlamak için hızlı ve etkili kararlar alabilirler. Lojistik ekosisteminin dijital ikizi, insan kaynaklarının dikey bir şekilde artırılmasını sağlar. Tedarik zinciri ekosisteminin çeşitli düğümlerinin sanal turları ve eğitim programları vermek için kullanılabilecek doğru, benzer şekilde simüle edilmiş ortamlar ve senaryolar aracılığıyla hızlı bir şekilde devreye alma ve eğitime olanak verir.

Müşteri deneyimini yeniden tanımlamak 

Halihazırda teknoloji, sevkiyat öncesi ve sonrası müşteri deneyimini tamamen yeniden tanımlamıştır. Metaverse’in karma gerçekliği, müşterilerin SKU’larla etkileşim kurmak ve incelemek, sipariş vermek ve gerçek zamanlı olarak değişiklik yapmak için koridorda yürüyebilecekleri depo ve mağaza katlarının gerçek zamanlı simülasyonunu ve görüntülenmesini sağlayarak ölçütü daha da yükseltecek.

Pazara hazır olma ve fırsatlar 

Organizasyonlar hızla değişen dünyada daha yüksek bir verimlilik ve uyarlanabilirlik düzleminde rekabet edecek. Bu nedenle, kuruluşların Metaverse için hazır olduklarını değerlendirmeleri ve anlamaları gerekir. Böylece bu yeni sanal dünya ortaya çıktığında, pozisyon almaya ve olanaklarından yararlanmaya daha iyi hazırlanırlar. Kuruluşlar, Metaverse hazırlığını hırs, kullanım durumları, yetenekler, teknoloji, kültür ve yönetişim gibi parametrelere göre değerlendirmek için çerçeveler oluşturur. 

Metaverse teknolojilerinin benimsenmesi yeni ve parçalanmış olsa da lojistik dünyasındaki ürün yöneticileri Metaverse ve Web 3.0 teknolojilerinin bir sonraki teknolojik devrimini anlamalı, keşfetmeli ve buna hazırlanmalıdır.

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up